Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 17/05/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
34
Giải Bảy
170
Giải Sáu
6800
0373
0843
Giải Năm
9175
Giải Tư
86375
65313
19367
84325
03535
40098
01233
Giải Ba
58393
47738
Giải Nhì
78244
Giải Nhất
47569
Giải Đặc Biệt
648431
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
3
2
5
3
1 3 5 8
4
3 4
5
 
6
7 9
7
0 3 5 5
8
 
9
3 8
Đuôi Lô tô
0
0 7
1
3
2
 
3
1 3 4 7 9
4
4
5
2 3 7 7
6
 
7
6
8
3 9
9
6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 10/05/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
81
Giải Bảy
694
Giải Sáu
2012
4405
7969
Giải Năm
3384
Giải Tư
41474
43467
98369
08316
49955
04474
11279
Giải Ba
09246
98156
Giải Nhì
18015
Giải Nhất
47482
Giải Đặc Biệt
284703
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5
1
2 5 6
2
 
3
 
4
6
5
5 6
6
7 9 9
7
4 4 9
8
2 4
9
4
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
1 8
3
0
4
7 7 8 9
5
0 1 5
6
1 4 5
7
6
8
 
9
6 6 7

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 03/05/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
68
Giải Bảy
360
Giải Sáu
6060
7485
0399
Giải Năm
1565
Giải Tư
68309
05634
25939
46040
70695
43509
80000
Giải Ba
49416
47248
Giải Nhì
68142
Giải Nhất
93481
Giải Đặc Biệt
875326
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 9 9
1
6
2
6
3
4 9
4
0 2 8
5
 
6
0 0 5
7
 
8
1 5
9
5 9
Đuôi Lô tô
0
0 4 6 6
1
8
2
4
3
 
4
3
5
6 8 9
6
1 2
7
 
8
4
9
0 0 3 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 26/04/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
60
Giải Bảy
663
Giải Sáu
9894
7487
1569
Giải Năm
3281
Giải Tư
82833
23953
03747
77730
61003
27585
10875
Giải Ba
70224
16314
Giải Nhì
15885
Giải Nhất
74496
Giải Đặc Biệt
241559
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
4
2
4
3
0 3
4
7
5
3 9
6
3 9
7
5
8
1 5 5 7
9
4 6
Đuôi Lô tô
0
3
1
8
2
 
3
0 3 5 6
4
1 2 9
5
7 8 8
6
9
7
4 8
8
 
9
5 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 19/04/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
97
Giải Bảy
935
Giải Sáu
4205
4920
5093
Giải Năm
3216
Giải Tư
81034
57871
92294
70750
14630
99503
23850
Giải Ba
20042
33202
Giải Nhì
21129
Giải Nhất
87067
Giải Đặc Biệt
078640
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 5
1
6
2
0 9
3
0 4 5
4
0 2
5
0 0
6
7
7
1
8
 
9
3 4
Đuôi Lô tô
0
2 3 4 5 5
1
7
2
0 4
3
0 9
4
3 9
5
0 3
6
1
7
6
8
 
9
2

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 12/04/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
87
Giải Bảy
699
Giải Sáu
6100
9651
4649
Giải Năm
2794
Giải Tư
78674
53380
71734
87687
75192
89576
17000
Giải Ba
42938
18590
Giải Nhì
46951
Giải Nhất
68297
Giải Đặc Biệt
045109
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0 9
1
 
2
 
3
4 8
4
9
5
1 1
6
 
7
4 6
8
0 7
9
0 2 4 7 9
Đuôi Lô tô
0
0 0 8 9
1
5 5
2
9
3
 
4
3 7 9
5
 
6
7
7
8 9
8
3
9
0 4 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 05/04/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
93
Giải Bảy
385
Giải Sáu
9533
9410
0832
Giải Năm
2709
Giải Tư
15564
87219
55126
77599
37141
55265
95395
Giải Ba
11104
55018
Giải Nhì
59833
Giải Nhất
08985
Giải Đặc Biệt
932166
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 9
1
0 8 9
2
6
3
2 3 3
4
1
5
 
6
4 5 6
7
 
8
5 5
9
5 9
Đuôi Lô tô
0
1
1
4
2
3
3
3 3
4
0 6
5
6 8 8 9
6
2 6
7
 
8
1
9
0 1 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 29/03/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
39
Giải Bảy
502
Giải Sáu
4410
9804
5924
Giải Năm
1667
Giải Tư
13448
59317
12860
79919
86743
62068
46714
Giải Ba
76891
62062
Giải Nhì
48047
Giải Nhất
97966
Giải Đặc Biệt
999061
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4
1
0 4 7 9
2
4
3
 
4
3 7 8
5
 
6
0 1 2 6 7 8
7
 
8
 
9
1
Đuôi Lô tô
0
1 6
1
6 9
2
0 6
3
4
4
0 1 2
5
 
6
6
7
1 4 6
8
4 6
9
1

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 22/03/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
98
Giải Bảy
036
Giải Sáu
5403
8045
4878
Giải Năm
8840
Giải Tư
91012
21925
41703
00827
75267
82627
62740
Giải Ba
32304
34245
Giải Nhì
26183
Giải Nhất
49283
Giải Đặc Biệt
703929
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 3 4
1
2
2
5 7 7 9
3
6
4
0 0 5 5
5
 
6
7
7
8
8
3 3
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 4
1
 
2
1
3
0 0 8 8
4
0
5
2 4 4
6
3
7
2 2 6
8
7
9
2

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 15/03/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
83
Giải Bảy
852
Giải Sáu
9301
0392
9016
Giải Năm
0755
Giải Tư
03453
85386
16074
47736
62147
65235
23625
Giải Ba
63736
72287
Giải Nhì
50175
Giải Nhất
96507
Giải Đặc Biệt
559299
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 7
1
6
2
5
3
5 6 6
4
7
5
2 3 5
6
 
7
4 5
8
6 7
9
2 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
0
2
5 9
3
5
4
7
5
2 3 5 7
6
1 3 3 8
7
0 4 8
8
 
9
9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 08/03/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
65
Giải Bảy
162
Giải Sáu
2840
9154
8956
Giải Năm
7134
Giải Tư
46843
28079
41302
87771
29958
44308
55142
Giải Ba
04738
41804
Giải Nhì
77823
Giải Nhất
99982
Giải Đặc Biệt
276045
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4 8
1
 
2
3
3
4 8
4
0 2 3 5
5
4 6 8
6
2
7
1 9
8
2
9
 
Đuôi Lô tô
0
4
1
7
2
0 4 6 8
3
2 4
4
0 3 5
5
4
6
5
7
 
8
0 3 5
9
7

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 01/03/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
63
Giải Bảy
721
Giải Sáu
8122
5072
8641
Giải Năm
0457
Giải Tư
66434
76841
13115
41741
25330
15313
40086
Giải Ba
53552
31526
Giải Nhì
14194
Giải Nhất
10052
Giải Đặc Biệt
028205
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
3 5
2
1 2 6
3
0 4
4
1 1 1
5
2 2 7
6
 
7
2
8
6
9
4
Đuôi Lô tô
0
3
1
2 4 4 4
2
2 5 5 7
3
1
4
3 9
5
0 1
6
2 8
7
5
8
 
9
 

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 23/02/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
82
Giải Bảy
143
Giải Sáu
8621
4353
4164
Giải Năm
7706
Giải Tư
73452
98748
11946
51818
73687
62827
73421
Giải Ba
77718
58769
Giải Nhì
03515
Giải Nhất
59438
Giải Đặc Biệt
970118
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
5 8 8 8
2
1 1 7
3
8
4
3 6 8
5
2 3
6
4 9
7
 
8
7
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 2
2
5
3
4 5
4
6
5
1
6
0 4
7
2 8
8
1 1 1 3 4
9
6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 16/02/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
89
Giải Bảy
446
Giải Sáu
4682
0889
9636
Giải Năm
8536
Giải Tư
74309
56146
40069
88864
91181
23348
86807
Giải Ba
57405
81381
Giải Nhì
28174
Giải Nhất
87120
Giải Đặc Biệt
861029
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 7 9
1
 
2
0 9
3
6 6
4
6 6 8
5
 
6
4 9
7
4
8
1 1 2 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
2
1
8 8
2
8
3
 
4
6 7
5
0
6
3 3 4 4
7
0
8
4
9
0 2 6 8
XSVL - KQXSVL- Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vĩnh Long cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVL mở thưởng các ngày trước đó.

XSVL - KQXSVL - Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vĩnh Long (XSMN VL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vĩnh Long ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vĩnh Long được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.