Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 16/07/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
38
Giải Bảy
465
Giải Sáu
1225
7763
0801
Giải Năm
8834
Giải Tư
87290
97795
31772
00058
16525
78079
55579
Giải Ba
03080
92490
Giải Nhì
66260
Giải Nhất
70814
Giải Đặc Biệt
315693
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
4
2
5 5
3
4
4
 
5
8
6
0 3 5
7
2 9 9
8
0
9
0 0 3 5
Đuôi Lô tô
0
6 8 9 9
1
0
2
7
3
6 9
4
1 3
5
2 2 6 9
6
 
7
 
8
5
9
7 7

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 09/07/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
17
Giải Bảy
628
Giải Sáu
7041
0220
6503
Giải Năm
2689
Giải Tư
58807
43792
91523
89827
60629
95782
78070
Giải Ba
78788
21539
Giải Nhì
08672
Giải Nhất
36492
Giải Đặc Biệt
289593
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 7
1
 
2
0 3 7 8 9
3
9
4
1
5
 
6
 
7
0 2
8
2 8 9
9
2 2 3
Đuôi Lô tô
0
2 7
1
4
2
7 8 9 9
3
0 2 9
4
 
5
 
6
 
7
0 2
8
2 8
9
2 3 8

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 02/07/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
66
Giải Bảy
362
Giải Sáu
4103
1899
3056
Giải Năm
0995
Giải Tư
77119
68999
08463
15938
19167
86356
78035
Giải Ba
55286
77753
Giải Nhì
78207
Giải Nhất
15253
Giải Đặc Biệt
866515
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 7
1
5 9
2
 
3
5 8
4
 
5
3 3 6 6
6
2 3 7
7
 
8
6
9
5 9 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
6
3
0 5 5 6
4
 
5
1 3 9
6
5 5 8
7
0 6
8
3
9
1 9 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 25/06/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
57
Giải Bảy
191
Giải Sáu
8639
5924
1883
Giải Năm
5440
Giải Tư
53296
04835
93978
75296
61276
33399
08430
Giải Ba
37822
81283
Giải Nhì
07937
Giải Nhất
66986
Giải Đặc Biệt
240410
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0
2
2 4
3
0 5 7 9
4
0
5
 
6
 
7
6 8
8
3 3 6
9
1 6 6 9
Đuôi Lô tô
0
1 3 4
1
9
2
2
3
8 8
4
2
5
3
6
7 8 9 9
7
3
8
7
9
3 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 18/06/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
66
Giải Bảy
376
Giải Sáu
5718
4661
4612
Giải Năm
8618
Giải Tư
00712
02964
87976
66991
27996
56768
40884
Giải Ba
54542
23804
Giải Nhì
92174
Giải Nhất
33902
Giải Đặc Biệt
155868
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4
1
2 2 8 8
2
 
3
 
4
2
5
 
6
1 4 8 8
7
4 6 6
8
4
9
1 6
Đuôi Lô tô
0
 
1
6 9
2
0 1 1 4
3
 
4
0 6 7 8
5
 
6
7 7 9
7
 
8
1 1 6 6
9
 

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 11/06/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
53
Giải Bảy
434
Giải Sáu
3960
1006
4311
Giải Năm
2225
Giải Tư
02185
87771
61229
06589
86936
24508
03941
Giải Ba
50293
95301
Giải Nhì
09701
Giải Nhất
60376
Giải Đặc Biệt
753148
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 1 6 8
1
1
2
5 9
3
4 6
4
1 8
5
 
6
0
7
1 6
8
5 9
9
3
Đuôi Lô tô
0
6
1
0 0 1 4 7
2
 
3
9
4
3
5
2 8
6
0 3 7
7
 
8
0 4
9
2 8

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 04/06/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
74
Giải Bảy
554
Giải Sáu
3152
3386
9254
Giải Năm
6213
Giải Tư
95216
82518
69495
76652
75459
74416
33917
Giải Ba
48259
11736
Giải Nhì
84050
Giải Nhất
00832
Giải Đặc Biệt
907431
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
3 6 6 7 8
2
 
3
1 2 6
4
 
5
0 2 2 4 4 9 9
6
 
7
 
8
6
9
5
Đuôi Lô tô
0
5
1
3
2
3 5 5
3
1
4
5 5
5
9
6
1 1 3 8
7
1
8
1
9
5 5

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 28/05/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
57
Giải Bảy
344
Giải Sáu
1135
3339
7757
Giải Năm
0484
Giải Tư
96694
07921
01511
67819
62012
34958
66028
Giải Ba
04305
89095
Giải Nhì
87536
Giải Nhất
40274
Giải Đặc Biệt
851323
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
1 2 9
2
1 3 8
3
5 6 9
4
4
5
7 8
6
 
7
4
8
4
9
4 5
Đuôi Lô tô
0
 
1
1 2
2
1
3
2
4
4 7 8 9
5
0 3 9
6
3
7
5
8
2 5
9
1 3

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 21/05/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
53
Giải Bảy
509
Giải Sáu
8462
6819
2952
Giải Năm
9922
Giải Tư
18925
07081
97423
69570
54029
21679
49079
Giải Ba
40877
49209
Giải Nhì
13923
Giải Nhất
76808
Giải Đặc Biệt
661030
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8 9 9
1
9
2
2 3 3 5 9
3
0
4
 
5
2
6
2
7
0 7 9 9
8
1
9
 
Đuôi Lô tô
0
3 7
1
8
2
2 5 6
3
2 2
4
 
5
2
6
 
7
7
8
0
9
0 0 1 2 7 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 14/05/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
25
Giải Bảy
491
Giải Sáu
7262
8404
5765
Giải Năm
5226
Giải Tư
88289
53444
06758
50088
15711
33823
11824
Giải Ba
76421
45465
Giải Nhì
54704
Giải Nhất
77260
Giải Đặc Biệt
897285
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 4
1
1
2
1 3 4 6
3
 
4
4
5
8
6
0 2 5 5
7
 
8
5 8 9
9
1
Đuôi Lô tô
0
6
1
1 2 9
2
6
3
2
4
0 0 2 4
5
6 6 8
6
2
7
 
8
5 8
9
8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 07/05/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
74
Giải Bảy
510
Giải Sáu
5498
2472
2610
Giải Năm
9812
Giải Tư
62580
90933
04066
72333
12593
54722
02735
Giải Ba
88200
68987
Giải Nhì
82587
Giải Nhất
44619
Giải Đặc Biệt
991172
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
0 0 2 9
2
2
3
3 3 5
4
 
5
 
6
6
7
2 2
8
0 7 7
9
3 8
Đuôi Lô tô
0
0 1 1 8
1
 
2
1 2 7 7
3
3 3 9
4
 
5
3
6
6
7
8 8
8
9
9
1

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 30/04/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
17
Giải Bảy
468
Giải Sáu
9891
9390
3804
Giải Năm
0756
Giải Tư
56327
79315
86388
82081
36996
76565
11958
Giải Ba
56479
18369
Giải Nhì
16194
Giải Nhất
15298
Giải Đặc Biệt
436064
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
5
2
7
3
 
4
 
5
6 8
6
4 5 8 9
7
9
8
1 8
9
0 1 4 6 8
Đuôi Lô tô
0
9
1
8 9
2
 
3
 
4
0 6 9
5
1 6
6
5 9
7
2
8
5 6 8 9
9
6 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 23/04/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
56
Giải Bảy
881
Giải Sáu
5721
7319
3495
Giải Năm
4541
Giải Tư
82281
84110
56095
08463
45624
29455
08337
Giải Ba
07398
93827
Giải Nhì
71334
Giải Nhất
47900
Giải Đặc Biệt
563964
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
0 9
2
1 4 7
3
4 7
4
1
5
5
6
3 4
7
 
8
1 1
9
5 5 8
Đuôi Lô tô
0
0 1
1
2 4 8 8
2
 
3
6
4
2 3 6
5
5 9 9
6
 
7
2 3
8
9
9
1

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 16/04/2024

Giải Bến Tre
Giải Tám
23
Giải Bảy
512
Giải Sáu
2911
6389
0517
Giải Năm
5409
Giải Tư
45268
61099
49278
85738
99571
93870
94737
Giải Ba
47946
72722
Giải Nhì
03955
Giải Nhất
41764
Giải Đặc Biệt
637925
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
1 2 7
2
2 5
3
7 8
4
6
5
5
6
4 8
7
0 1 8
8
9
9
9
Đuôi Lô tô
0
7
1
1 7
2
1 2
3
 
4
6
5
2 5
6
4
7
1 3
8
3 6 7
9
0 8 9
XSBTR - KQXSBTR- Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Bến Tre cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTR mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTR - KQXSBTR - Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bến Tre (XSMN BTR) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bến Tre ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bến Tre được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.