Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 19/06/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
15
Giải Bảy
291
Giải Sáu
6394
9868
6832
Giải Năm
1205
Giải Tư
81664
29148
61818
37866
79329
54158
06896
Giải Ba
63840
49729
Giải Nhì
50095
Giải Nhất
04771
Giải Đặc Biệt
897704
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5
1
8
2
9 9
3
2
4
0 8
5
8
6
4 6 8
7
1
8
 
9
1 4 5 6
Đuôi Lô tô
0
4
1
7 9
2
3
3
 
4
0 6 9
5
0 9
6
6 9
7
 
8
1 4 5 6
9
2 2

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 12/06/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
15
Giải Bảy
742
Giải Sáu
8522
3927
3344
Giải Năm
5600
Giải Tư
61540
14780
19555
67739
16173
13545
64848
Giải Ba
61273
92067
Giải Nhì
26021
Giải Nhất
97086
Giải Đặc Biệt
745560
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
 
2
1 2 7
3
9
4
0 2 4 5 8
5
5
6
0 7
7
3 3
8
0 6
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 4 6 8
1
2
2
2 4
3
7 7
4
4
5
4 5
6
8
7
2 6
8
4
9
3

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 05/06/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
41
Giải Bảy
315
Giải Sáu
5365
3471
8057
Giải Năm
6469
Giải Tư
83327
54758
81254
27268
49292
55874
64568
Giải Ba
30084
15687
Giải Nhì
73856
Giải Nhất
75486
Giải Đặc Biệt
786745
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
5
2
7
3
 
4
5
5
4 6 7 8
6
5 8 8 9
7
1 4
8
4 6 7
9
2
Đuôi Lô tô
0
 
1
7
2
9
3
 
4
5 7 8
5
1 4 6
6
5 8
7
2 5 8
8
5 6 6
9
6

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 29/05/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
90
Giải Bảy
502
Giải Sáu
5822
8399
7765
Giải Năm
8449
Giải Tư
77543
45864
27895
90493
13853
28715
64320
Giải Ba
14796
50753
Giải Nhì
28426
Giải Nhất
78540
Giải Đặc Biệt
244368
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
5
2
0 2 6
3
 
4
0 3 9
5
3 3
6
4 5 8
7
 
8
 
9
3 5 6 9
Đuôi Lô tô
0
2 4
1
 
2
0 2
3
4 5 5 9
4
6
5
1 6 9
6
2 9
7
 
8
6
9
4 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 22/05/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
15
Giải Bảy
125
Giải Sáu
3454
3538
0865
Giải Năm
1957
Giải Tư
33572
12851
62777
30981
09615
72638
82894
Giải Ba
12543
99532
Giải Nhì
55777
Giải Nhất
12969
Giải Đặc Biệt
968505
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
5
2
5
3
2 8 8
4
3
5
1 4 7
6
5 9
7
2 7 7
8
1
9
4
Đuôi Lô tô
0
 
1
5 8
2
3 7
3
4
4
5 9
5
0 1 2 6
6
 
7
5 7 7
8
3 3
9
6

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 15/05/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
81
Giải Bảy
482
Giải Sáu
3143
8430
4852
Giải Năm
6239
Giải Tư
02402
81603
15794
81292
49022
91336
37162
Giải Ba
86149
85156
Giải Nhì
62207
Giải Nhất
77146
Giải Đặc Biệt
611405
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 5 7
1
 
2
2
3
0 6 9
4
3 6 9
5
2 6
6
2
7
 
8
2
9
2 4
Đuôi Lô tô
0
3
1
 
2
0 2 5 6 8 9
3
0 4
4
9
5
0
6
3 4 5
7
0
8
 
9
3 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 08/05/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
56
Giải Bảy
270
Giải Sáu
5090
6298
5132
Giải Năm
3717
Giải Tư
42385
90761
80432
04557
34015
47674
90027
Giải Ba
08305
70854
Giải Nhì
62271
Giải Nhất
65877
Giải Đặc Biệt
422896
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
5 7
2
7
3
2 2
4
 
5
4 7
6
1
7
0 1 4 7
8
5
9
0 6 8
Đuôi Lô tô
0
7 9
1
6 7
2
3 3
3
 
4
5 7
5
0 1 8
6
9
7
1 2 5 7
8
9
9
 

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 01/05/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
49
Giải Bảy
406
Giải Sáu
5767
2732
7802
Giải Năm
1883
Giải Tư
56267
18813
87621
17508
71981
34898
42163
Giải Ba
89886
93928
Giải Nhì
63525
Giải Nhất
36558
Giải Đặc Biệt
075937
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 6 8
1
3
2
1 5 8
3
2 7
4
 
5
8
6
3 7 7
7
 
8
1 3 6
9
8
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 8
2
0 3
3
1 6 8
4
 
5
2
6
0 8
7
3 6 6
8
0 2 5 9
9
 

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 24/04/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
27
Giải Bảy
052
Giải Sáu
1534
4427
2109
Giải Năm
3543
Giải Tư
76690
25995
64627
06891
52843
08849
18619
Giải Ba
01272
23791
Giải Nhì
75504
Giải Nhất
94164
Giải Đặc Biệt
564839
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 9
1
9
2
7 7
3
4 9
4
3 3 9
5
2
6
4
7
2
8
 
9
0 1 1 5
Đuôi Lô tô
0
9
1
9 9
2
5 7
3
4 4
4
0 3 6
5
9
6
 
7
2 2
8
 
9
0 1 3 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 17/04/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
33
Giải Bảy
288
Giải Sáu
3238
4089
7754
Giải Năm
2775
Giải Tư
31651
38507
10849
31897
75773
22060
24334
Giải Ba
08540
08375
Giải Nhì
39330
Giải Nhất
76953
Giải Đặc Biệt
659227
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
 
2
7
3
0 4 8
4
0 9
5
1 3 4
6
0
7
3 5 5
8
8 9
9
7
Đuôi Lô tô
0
3 4 6
1
5
2
 
3
5 7
4
3 5
5
7 7
6
 
7
0 2 9
8
3 8
9
4 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 10/04/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
69
Giải Bảy
392
Giải Sáu
3956
7413
5966
Giải Năm
0406
Giải Tư
53233
68601
30634
37070
21831
20851
22947
Giải Ba
77228
79605
Giải Nhì
81783
Giải Nhất
87305
Giải Đặc Biệt
041655
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 5 5 6
1
3
2
8
3
1 3 4
4
7
5
1 5 6
6
6
7
0
8
3
9
2
Đuôi Lô tô
0
7
1
0 3 5
2
9
3
1 3 8
4
3
5
0 0 5
6
0 5 6
7
4
8
2
9
 

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 03/04/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
33
Giải Bảy
172
Giải Sáu
6765
1014
2608
Giải Năm
8429
Giải Tư
45399
72248
29988
94251
00328
00379
82575
Giải Ba
10878
69493
Giải Nhì
55093
Giải Nhất
70600
Giải Đặc Biệt
786266
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 8
1
4
2
8 9
3
 
4
8
5
1
6
5 6
7
2 5 8 9
8
8
9
3 3 9
Đuôi Lô tô
0
0
1
5
2
7
3
9 9
4
1
5
6 7
6
6
7
 
8
0 2 4 7 8
9
2 7 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 27/03/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
23
Giải Bảy
346
Giải Sáu
6530
9253
9759
Giải Năm
9851
Giải Tư
89504
50742
87325
69688
45121
64555
27576
Giải Ba
81934
25092
Giải Nhì
58542
Giải Nhất
44758
Giải Đặc Biệt
573218
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
8
2
1 5
3
0 4
4
2 2 6
5
1 3 5 8 9
6
 
7
6
8
8
9
2
Đuôi Lô tô
0
3
1
2 5
2
4 4 9
3
5
4
0 3
5
2 5
6
4 7
7
 
8
1 5 8
9
5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 20/03/2024

Giải Cần Thơ
Giải Tám
55
Giải Bảy
941
Giải Sáu
5898
5369
7477
Giải Năm
6621
Giải Tư
63748
37709
51805
49947
82592
01533
52037
Giải Ba
26869
45788
Giải Nhì
97634
Giải Nhất
21406
Giải Đặc Biệt
945344
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 6 9
1
 
2
1
3
3 4 7
4
1 4 7 8
5
 
6
9 9
7
7
8
8
9
2 8
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 4
2
9
3
3
4
3 4
5
0
6
0
7
3 4 7
8
4 8 9
9
0 6 6
XSCT - KQXSCT- Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Cần Thơ cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSCT mở thưởng các ngày trước đó.

XSCT - KQXSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Cần Thơ (XSMN CT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Cần Thơ ở kênh nào

- Kết quả xổ số Cần Thơ được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.