Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 21/03/2023

Giải DakLak
Giải Tám
95
Giải Bảy
932
Giải Sáu
1719
4377
3318
Giải Năm
1160
Giải Tư
42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747
Giải Ba
91416
98191
Giải Nhì
75807
Giải Nhất
85234
Giải Đặc Biệt
240907
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7 7
1
1 6 8 9 9
2
 
3
2 4 5 9
4
7
5
7
6
0
7
7
8
 
9
1 4
Đuôi Lô tô
0
6
1
1 9
2
3
3
 
4
3 9
5
3
6
1
7
0 0 4 5 7
8
1
9
1 1 3

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 14/03/2023

Giải DakLak
Giải Tám
29
Giải Bảy
221
Giải Sáu
4308
0895
8794
Giải Năm
1348
Giải Tư
46165
29075
15216
90620
26829
36631
07858
Giải Ba
10601
07252
Giải Nhì
71387
Giải Nhất
95893
Giải Đặc Biệt
350407
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 7 8
1
6
2
0 1 9
3
1
4
8
5
2 8
6
5
7
5
8
7
9
3 4 5
Đuôi Lô tô
0
2
1
0 2 3
2
5
3
9
4
9
5
6 7 9
6
1
7
0 8
8
0 4 5
9
2

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 07/03/2023

Giải DakLak
Giải Tám
66
Giải Bảy
063
Giải Sáu
9380
0658
6202
Giải Năm
8946
Giải Tư
24893
28466
96953
58896
11105
62647
44386
Giải Ba
71015
94204
Giải Nhì
59012
Giải Nhất
61542
Giải Đặc Biệt
094444
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4 5
1
2 5
2
 
3
 
4
2 4 6 7
5
3 8
6
3 6
7
 
8
0 6
9
3 6
Đuôi Lô tô
0
8
1
 
2
0 1 4
3
5 6 9
4
0 4
5
0 1
6
4 6 8 9
7
4
8
5
9
 

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 28/02/2023

Giải DakLak
Giải Tám
99
Giải Bảy
532
Giải Sáu
4784
8135
3494
Giải Năm
8615
Giải Tư
09866
67845
29333
21053
00609
05506
33114
Giải Ba
67110
02849
Giải Nhì
63662
Giải Nhất
58899
Giải Đặc Biệt
731319
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 9
1
0 4 5 9
2
 
3
2 3 5
4
5 9
5
3
6
2 6
7
 
8
4
9
4 9
Đuôi Lô tô
0
1
1
 
2
3 6
3
3 5
4
1 8 9
5
1 3 4
6
0 6
7
 
8
 
9
0 1 4 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 21/02/2023

Giải DakLak
Giải Tám
46
Giải Bảy
783
Giải Sáu
6576
6051
6139
Giải Năm
4466
Giải Tư
40809
83117
28481
63779
62204
53487
31091
Giải Ba
96913
26734
Giải Nhì
22916
Giải Nhất
59167
Giải Đặc Biệt
011325
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 9
1
3 6 7
2
5
3
4 9
4
 
5
1
6
6 7
7
6 9
8
1 3 7
9
1
Đuôi Lô tô
0
 
1
5 8 9
2
 
3
1 8
4
0 3
5
2
6
1 6 7
7
1 6 8
8
 
9
0 3 7

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 14/02/2023

Giải DakLak
Giải Tám
12
Giải Bảy
169
Giải Sáu
5152
4406
0303
Giải Năm
9932
Giải Tư
36976
30192
33516
93458
47444
80450
88418
Giải Ba
17208
73755
Giải Nhì
52678
Giải Nhất
92345
Giải Đặc Biệt
167075
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 6 8
1
6 8
2
 
3
2
4
4 5
5
0 2 5 8
6
9
7
5 6 8
8
 
9
2
Đuôi Lô tô
0
5
1
 
2
3 5 9
3
0
4
4
5
4 5 7
6
0 1 7
7
 
8
0 1 5 7
9
6

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 07/02/2023

Giải DakLak
Giải Tám
98
Giải Bảy
404
Giải Sáu
2321
2373
1100
Giải Năm
9437
Giải Tư
72406
93100
78568
44220
19922
24429
91727
Giải Ba
74144
29045
Giải Nhì
72715
Giải Nhất
17445
Giải Đặc Biệt
012620
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0 4 6
1
5
2
0 0 1 2 7 9
3
7
4
4 5 5
5
 
6
8
7
3
8
 
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 0 2 2
1
2
2
2
3
7
4
0 4
5
1 4 4
6
0
7
2 3
8
6
9
2

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 31/01/2023

Giải DakLak
Giải Tám
48
Giải Bảy
881
Giải Sáu
9823
4549
5158
Giải Năm
2646
Giải Tư
58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742
Giải Ba
69939
06518
Giải Nhì
00237
Giải Nhất
14596
Giải Đặc Biệt
950276
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
8
2
1 3
3
6 7 9
4
2 4 6 9
5
8
6
4
7
6
8
1
9
0 6
Đuôi Lô tô
0
9
1
2 8
2
4
3
2
4
0 4 6
5
 
6
3 4 7 9
7
3
8
1 5
9
3 4

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 24/01/2023

Giải DakLak
Giải Tám
74
Giải Bảy
657
Giải Sáu
8188
8420
9584
Giải Năm
3939
Giải Tư
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
Giải Ba
14344
05291
Giải Nhì
11820
Giải Nhất
37623
Giải Đặc Biệt
569127
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
7
2
0 0 0 3 7
3
9
4
4
5
4 7
6
2
7
 
8
4 7 8
9
1 2 7
Đuôi Lô tô
0
2 2 2
1
9
2
6 9
3
2
4
4 5 8
5
 
6
 
7
1 2 5 8 9
8
8
9
3

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 17/01/2023

Giải DakLak
Giải Tám
34
Giải Bảy
745
Giải Sáu
1820
5160
3105
Giải Năm
9549
Giải Tư
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
Giải Ba
78914
18651
Giải Nhì
03971
Giải Nhất
43437
Giải Đặc Biệt
090146
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 5
1
4
2
0 0 2
3
7
4
5 6 9 9
5
1 5
6
0 3
7
1
8
 
9
8
Đuôi Lô tô
0
0 2 2 6
1
5 7
2
2
3
6
4
1
5
0 4 5
6
4
7
3
8
9
9
4 4

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 10/01/2023

Giải DakLak
Giải Tám
73
Giải Bảy
591
Giải Sáu
1366
0215
6346
Giải Năm
3697
Giải Tư
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
Giải Ba
05192
77203
Giải Nhì
77701
Giải Nhất
33253
Giải Đặc Biệt
509721
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3 3
1
5 5
2
1 5
3
4
4
6
5
3
6
6
7
7
8
 
9
1 2 3 7 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
0 2 9
2
9
3
0 0 5 9
4
3
5
1 1 2
6
4 6
7
7 9
8
 
9
9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 03/01/2023

Giải DakLak
Giải Tám
89
Giải Bảy
282
Giải Sáu
0761
3783
8080
Giải Năm
7838
Giải Tư
23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131
Giải Ba
98809
02394
Giải Nhì
83710
Giải Nhất
51560
Giải Đặc Biệt
641776
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
0
2
7
3
1 7 8
4
 
5
 
6
0 1 4 7 9
7
1 6
8
0 2 3
9
4
Đuôi Lô tô
0
1 6 8
1
3 6 7
2
8
3
8
4
6 9
5
 
6
7
7
2 3 6
8
3
9
0 6

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 27/12/2022

Giải DakLak
Giải Tám
36
Giải Bảy
402
Giải Sáu
4860
8917
1984
Giải Năm
1943
Giải Tư
01883
52984
89672
98925
47289
75496
76509
Giải Ba
48603
53681
Giải Nhì
42930
Giải Nhất
30431
Giải Đặc Biệt
587553
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 9
1
7
2
5
3
0 1
4
3
5
3
6
0
7
2
8
1 3 4 4 9
9
6
Đuôi Lô tô
0
3 6
1
3 8
2
0 7
3
0 4 5 8
4
8 8
5
2
6
9
7
1
8
 
9
0 8

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 20/12/2022

Giải DakLak
Giải Tám
32
Giải Bảy
344
Giải Sáu
2584
1967
1803
Giải Năm
2404
Giải Tư
42730
32249
99509
76878
27560
23960
19307
Giải Ba
75626
50064
Giải Nhì
00286
Giải Nhất
30269
Giải Đặc Biệt
146930
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4 7 9
1
 
2
6
3
0 0
4
4 9
5
 
6
0 0 4 7 9
7
8
8
4 6
9
 
Đuôi Lô tô
0
3 3 6 6
1
 
2
 
3
0
4
0 4 6 8
5
 
6
2 8
7
0 6
8
7
9
0 4 6
XSDLK - KQXSDLK- Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS DakLak cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDLK mở thưởng các ngày trước đó.

XSDLK - KQXSDLK - Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài DakLak (XSMN DLK) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số DakLak ở kênh nào

- Kết quả xổ số DakLak được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.