XSMT thứ 7 - Kết quả số Miền Trung thứ 7 hàng tuần - SXMT thứ 7

XSMT Thứ 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ bảy

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
giải tám
31
26
50
giải bảy
480
693
224
giải sáu
6050
9114
6477
4704
0293
3529
1116
5476
4499
giải năm
9968
1171
8112
giải tư
69097
06872
20943
62944
15420
91408
93734
11956
41539
31018
18191
09602
04760
38636
59081
26073
07699
61936
49240
74890
76426
giải ba
33101
58476
12920
26543
70173
95467
giải nhì
06395
97562
03818
giải nhất
08480
17334
78566
giải ĐB
430160
724308
590479
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 8
1
4
2
0
3
1 4
4
3 4
5
0
6
0 8
7
2 6 7
8
0 0
9
5 7
Đuôi Lô tô
0
2 5 6 8 8
1
0 3
2
7
3
4
4
1 3 4
5
9
6
7
7
7 9
8
0 6
9
 
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4 8
1
8
2
0 6 9
3
4 6 9
4
3
5
6
6
0 2
7
1
8
 
9
1 3 3
Đuôi Lô tô
0
2 6
1
7 9
2
0 6
3
4 9 9
4
0 3
5
 
6
2 3 5
7
 
8
0 1
9
2 3
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2 6 8
2
4 6
3
6
4
0
5
0
6
6 7
7
3 3 6 9
8
1
9
0 9 9
Đuôi Lô tô
0
4 5 9
1
8
2
1
3
7 7
4
2
5
 
6
1 2 3 6 7
7
6
8
1
9
7 9 9

SXMT Thứ 7 - Sổ Xố Miền Trung Thứ bảy

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
giải tám
79
75
02
giải bảy
647
187
899
giải sáu
0319
4809
4029
0883
1231
0501
9237
5996
2512
giải năm
8703
6434
1696
giải tư
24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304
69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797
42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950
giải ba
74603
54541
44403
22063
46122
74876
giải nhì
93042
74395
06139
giải nhất
17667
60481
69999
giải ĐB
588693
310753
985281
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 3 4 9
1
9
2
9
3
0 4
4
1 2 7
5
 
6
0 7
7
0 9
8
 
9
3 9
Đuôi Lô tô
0
0 3 6 7
1
4
2
4
3
0 0 9
4
0 3
5
 
6
 
7
4 6
8
 
9
0 1 2 7 9
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3
1
 
2
8
3
0 1 4
4
 
5
3
6
3
7
4 5 7
8
1 3 7
9
3 5 6 7
Đuôi Lô tô
0
3
1
0 3 8
2
 
3
0 5 6 8 9
4
3 7
5
7 9
6
9
7
7 8 9
8
2
9
 
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 5
1
2
2
2
3
6 7 9
4
 
5
0
6
 
7
5 6 8
8
1 3
9
6 6 6 9 9
Đuôi Lô tô
0
5
1
8
2
0 1 2
3
8
4
 
5
0 7
6
3 7 9 9 9
7
3
8
7
9
3 9 9

KQXSMT Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ bảy

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
giải tám
86
16
89
giải bảy
020
200
646
giải sáu
1542
6637
2992
4518
7801
1495
4241
4417
7421
giải năm
4720
1539
3951
giải tư
26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527
giải ba
12524
61371
97045
57814
72652
73586
giải nhì
28551
41987
84633
giải nhất
33597
50382
74632
giải ĐB
581201
284830
835555
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
1 7
2
0 0 4
3
2 7
4
2
5
0 1
6
 
7
1 6
8
6 8
9
2 3 7
Đuôi Lô tô
0
2 2 5
1
0 1 5 7
2
3 4 9
3
9
4
2
5
 
6
7 8
7
1 3 9
8
8
9
 
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 7
1
4 6 8
2
6
3
0 9
4
5
5
 
6
4 7
7
5
8
0 2 4 7
9
5
Đuôi Lô tô
0
0 3 8
1
0
2
8
3
 
4
1 6 8
5
4 7 9
6
1 2
7
0 6 8
8
1
9
3
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
7
2
1 7
3
2 3 4
4
1 2 6
5
1 2 5 7
6
7
7
2 5
8
6 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 4 5
2
3 4 5 7
3
3
4
3
5
5 7
6
4 8
7
1 2 5 6
8
 
9
8

XSMT Thứ 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ bảy

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
giải tám
09
44
86
giải bảy
382
309
558
giải sáu
8140
9089
0659
8112
6386
5812
7515
3948
3907
giải năm
7796
4530
2035
giải tư
85017
39955
02158
23970
54350
57573
40646
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030
giải ba
30066
33828
62323
28390
86963
79370
giải nhì
52250
63837
25851
giải nhất
61910
67428
60344
giải ĐB
918974
060511
929614
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
0 7
2
8
3
 
4
0 6
5
0 0 5 8 9
6
6
7
0 3 4
8
2 9
9
6
Đuôi Lô tô
0
1 4 5 5 7
1
 
2
8
3
7
4
7
5
5
6
4 6 9
7
1
8
2 5
9
0 5 8
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9 9
1
1 2 2 9
2
3 8
3
0 7 9
4
0 4
5
 
6
 
7
9
8
1 5 6
9
0
Đuôi Lô tô
0
3 4 9
1
1 8
2
1 1
3
2
4
4
5
8
6
8
7
3
8
2
9
0 0 1 3 7
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 7
1
3 4 5
2
6
3
0 5
4
2 4 8
5
1 8
6
3 9
7
0 9
8
6
9
 
Đuôi Lô tô
0
3 7
1
5
2
0 4
3
1 6
4
1 4
5
1 3
6
2 8
7
0
8
4 5
9
6 7

SXMT Thứ 7 - Sổ Xố Miền Trung Thứ bảy

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
giải tám
87
51
72
giải bảy
541
854
888
giải sáu
8909
7732
9994
9131
8264
7820
3622
4875
4751
giải năm
8272
8827
1539
giải tư
62827
07226
44259
78580
46615
44302
08328
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
12498
39200
17830
80913
52642
12827
31788
giải ba
61210
34730
90127
34341
23387
08827
giải nhì
72138
08686
85837
giải nhất
68837
51712
89502
giải ĐB
774819
042652
992668
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 9
1
0 5 9
2
6 7 8
3
0 2 7 8
4
1
5
9
6
 
7
2
8
0 7
9
4
Đuôi Lô tô
0
1 3 8
1
4
2
0 3 7
3
 
4
9
5
1
6
2
7
2 3 8
8
2 3
9
0 1 5
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2
2
0 7 7
3
1 5 6
4
1 3 7
5
1 2 4
6
4 7
7
 
8
1 6
9
0
Đuôi Lô tô
0
2 9
1
3 4 5 8
2
1 5
3
4
4
5 6
5
3
6
3 8
7
2 2 4 6
8
 
9
 
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2
1
3
2
2 7 7
3
0 7 9
4
2
5
1
6
8
7
2 5
8
7 8 8
9
8
Đuôi Lô tô
0
0 3
1
5
2
0 2 4 7
3
1
4
 
5
7
6
 
7
2 2 3 8
8
6 8 8 9
9
3

KQXSMT Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ bảy

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
giải tám
23
45
18
giải bảy
172
360
632
giải sáu
4990
6251
5558
4292
9852
9617
2639
9214
0698
giải năm
0540
8878
7950
giải tư
91981
40558
70906
02974
88872
23930
95266
63026
99380
93962
00508
27920
98844
78292
36531
23080
10212
37908
23990
70621
51694
giải ba
36552
79468
20241
35896
09449
88556
giải nhì
36821
90026
20071
giải nhất
48880
32126
91894
giải ĐB
721719
150551
517333
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
9
2
1 3
3
0
4
0
5
1 2 8 8
6
6 8
7
2 2 4
8
0 1
9
0
Đuôi Lô tô
0
3 4 8 9
1
2 5 8
2
5 7 7
3
2
4
7
5
 
6
0 6
7
 
8
5 5 6
9
1
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
7
2
0 6 6 6
3
 
4
1 4 5
5
1 2
6
0 2
7
8
8
0
9
2 2 6
Đuôi Lô tô
0
2 6 8
1
4 5
2
5 6 9 9
3
 
4
4
5
4
6
2 2 2 9
7
1
8
0 7
9
 
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
2 4 8
2
1
3
1 2 3 9
4
9
5
0 6
6
 
7
1
8
0
9
0 4 4 8
Đuôi Lô tô
0
5 8 9
1
2 3 7
2
1 3
3
3
4
1 9 9
5
 
6
5
7
 
8
0 1 9
9
3 4
XSMT thứ 7 Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMB thứ 7 nhanh số #1 VN, do Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Trang thông tin XSMT thứ 7 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 7 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosohomnay.info/