Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 22/03/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
54
Giải Bảy
601
Giải Sáu
0751
4255
4058
Giải Năm
3527
Giải Tư
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
Giải Ba
24881
66462
Giải Nhì
90834
Giải Nhất
69292
Giải Đặc Biệt
995942
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3
1
 
2
2 7
3
4
4
2
5
1 4 5 6 8
6
2
7
5
8
1
9
2 3 8
Đuôi Lô tô
0
 
1
0 5 8
2
2 4 6 9
3
0 9
4
3 5
5
5 7
6
5
7
2
8
5 9
9
 

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 19/03/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
02
Giải Bảy
768
Giải Sáu
7764
3669
2148
Giải Năm
0399
Giải Tư
32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
Giải Ba
07246
18598
Giải Nhì
16726
Giải Nhất
19522
Giải Đặc Biệt
936909
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 9
1
 
2
2 6 7
3
2
4
6 8
5
5
6
4 8 9
7
6
8
6 7
9
8 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
2 3
3
 
4
6
5
5
6
0 2 4 7 8
7
2 8
8
4 6 9
9
0 6 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 15/03/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
09
Giải Bảy
329
Giải Sáu
6828
9808
0469
Giải Năm
2930
Giải Tư
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
Giải Ba
73538
74388
Giải Nhì
41769
Giải Nhất
51142
Giải Đặc Biệt
931669
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
2
2
1 7 8 9
3
0 8
4
2
5
 
6
1 6 9 9 9
7
 
8
7 8
9
4
Đuôi Lô tô
0
3
1
2 6
2
1 4
3
 
4
9
5
 
6
6
7
2 8
8
0 2 3 8
9
2 6 6 6

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 12/03/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
35
Giải Bảy
279
Giải Sáu
0887
0529
5540
Giải Năm
7049
Giải Tư
12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128
Giải Ba
87829
51392
Giải Nhì
50094
Giải Nhất
63160
Giải Đặc Biệt
766924
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
1
2
4 8 9 9
3
6
4
0 5 9
5
0
6
0
7
1 9
8
7
9
2 4
Đuôi Lô tô
0
4 5 6
1
1 7
2
9
3
 
4
2 9
5
4
6
3
7
8
8
2
9
0 2 2 4 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 08/03/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
16
Giải Bảy
129
Giải Sáu
5601
2000
9451
Giải Năm
2581
Giải Tư
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
Giải Ba
24244
88582
Giải Nhì
59937
Giải Nhất
50984
Giải Đặc Biệt
805278
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1
1
1
2
2 5 9
3
0 7
4
4
5
1 5
6
 
7
3 8 9
8
1 2 4
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 3
1
0 1 5 8
2
2 8
3
7
4
4 8
5
2 5
6
 
7
3
8
7
9
2 7

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 05/03/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
92
Giải Bảy
741
Giải Sáu
3871
3336
7473
Giải Năm
0524
Giải Tư
49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586
Giải Ba
90844
58815
Giải Nhì
81535
Giải Nhất
76496
Giải Đặc Biệt
874783
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
3 5
2
4
3
5 6
4
1 4 4 9
5
4
6
 
7
1 3 9
8
2 3 6
9
6
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 7
2
8
3
1 7 8
4
2 4 4 5
5
1 3
6
3 8 9
7
 
8
 
9
4 7

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 01/03/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
84
Giải Bảy
388
Giải Sáu
9332
4895
9215
Giải Năm
6857
Giải Tư
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
Giải Ba
08274
77453
Giải Nhì
59677
Giải Nhất
06889
Giải Đặc Biệt
139727
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
5
2
7
3
0 2 2 4
4
9
5
3 7 9
6
 
7
4 7
8
1 8 8 9
9
5
Đuôi Lô tô
0
3
1
8
2
3 3
3
5
4
3 7
5
1 9
6
 
7
2 5 7
8
8 8
9
4 5 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 26/02/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
22
Giải Bảy
018
Giải Sáu
4459
6778
0649
Giải Năm
8128
Giải Tư
42458
68653
81130
74666
39720
14944
89876
Giải Ba
60058
46844
Giải Nhì
96320
Giải Nhất
60061
Giải Đặc Biệt
533895
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
8
2
0 0 8
3
0
4
4 4 9
5
3 8 8 9
6
1 6
7
6 8
8
 
9
5
Đuôi Lô tô
0
2 2 3
1
6
2
 
3
5
4
4 4
5
9
6
6 7
7
 
8
1 2 5 5 7
9
4 5

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 22/02/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
24
Giải Bảy
529
Giải Sáu
0851
1578
2302
Giải Năm
0344
Giải Tư
31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828
Giải Ba
95387
80041
Giải Nhì
78718
Giải Nhất
74576
Giải Đặc Biệt
163641
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
8
2
8 9
3
1 9
4
1 1 4
5
1 3 4
6
4
7
6 8
8
7
9
0
Đuôi Lô tô
0
9
1
3 4 4 5
2
0
3
5
4
4 5 6
5
 
6
7
7
8
8
1 2 7
9
2 3

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 19/02/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
88
Giải Bảy
747
Giải Sáu
7689
0656
1973
Giải Năm
0758
Giải Tư
38364
20888
85210
06856
41168
94119
06018
Giải Ba
01069
89995
Giải Nhì
66992
Giải Nhất
69995
Giải Đặc Biệt
612085
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 8 9
2
 
3
 
4
7
5
6 6 8
6
4 8 9
7
3
8
5 8 9
9
2 5 5
Đuôi Lô tô
0
1
1
 
2
9
3
7
4
6
5
8 9 9
6
5 5
7
4
8
1 5 6 8
9
1 6 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 15/02/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
90
Giải Bảy
954
Giải Sáu
5396
4848
2718
Giải Năm
1378
Giải Tư
94574
97029
61877
36696
69811
98799
46409
Giải Ba
63037
39458
Giải Nhì
09987
Giải Nhất
78242
Giải Đặc Biệt
279575
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
1 8
2
9
3
7
4
2 8
5
4 8
6
 
7
4 5 7 8
8
7
9
6 6 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
1
2
4
3
 
4
5 7
5
7
6
9 9
7
3 7 8
8
1 4 5 7
9
0 2 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 12/02/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
55
Giải Bảy
150
Giải Sáu
8868
8683
5710
Giải Năm
1245
Giải Tư
44735
01913
09250
85357
89353
92535
02505
Giải Ba
12417
76345
Giải Nhì
55167
Giải Nhất
89059
Giải Đặc Biệt
647452
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
0 3 7
2
 
3
5 5
4
5 5
5
0 0 2 3 7 9
6
7 8
7
 
8
3
9
 
Đuôi Lô tô
0
1 5 5
1
 
2
5
3
1 5 8
4
 
5
0 3 3 4 4
6
 
7
1 5 6
8
6
9
5

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 08/02/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
71
Giải Bảy
740
Giải Sáu
8505
0422
8437
Giải Năm
4661
Giải Tư
63981
27400
85187
85499
56103
74542
96696
Giải Ba
08585
69958
Giải Nhì
65010
Giải Nhất
62991
Giải Đặc Biệt
747598
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 5
1
0
2
2
3
7
4
0 2
5
8
6
1
7
 
8
1 5 7
9
1 6 8 9
Đuôi Lô tô
0
0 1 4
1
6 8 9
2
2 4
3
0
4
 
5
0 8
6
9
7
3 8
8
5 9
9
9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 05/02/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
86
Giải Bảy
073
Giải Sáu
7729
6521
7771
Giải Năm
8618
Giải Tư
20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220
Giải Ba
21742
26317
Giải Nhì
78563
Giải Nhất
77852
Giải Đặc Biệt
478056
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 8
1
7 8
2
0 1 9
3
 
4
2 9
5
2 5 6
6
3 7
7
1 3
8
 
9
2
Đuôi Lô tô
0
2
1
2 7
2
4 5 9
3
6 7
4
0
5
5
6
5
7
1 6
8
0 1
9
2 4
XSKH - KQXSKH- Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Khánh Hòa cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKH mở thưởng các ngày trước đó.

XSKH - KQXSKH - Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Khánh Hòa (XSMN KH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Khánh Hòa ở kênh nào

- Kết quả xổ số Khánh Hòa được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.