Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 01/10/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
97
Giải Bảy
841
Giải Sáu
1867
3645
0309
Giải Năm
5229
Giải Tư
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
Giải Ba
98972
59878
Giải Nhì
29338
Giải Nhất
90208
Giải Đặc Biệt
417218
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8 9
1
8
2
0 1 8 9
3
7 8
4
1 5
5
6 9
6
1 7
7
2 8
8
 
9
 
Đuôi Lô tô
0
2
1
2 4 6
2
7
3
 
4
 
5
4
6
5
7
3 6
8
0 1 2 3 7
9
0 2 5

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 27/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
24
Giải Bảy
710
Giải Sáu
9901
2447
9271
Giải Năm
3232
Giải Tư
66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506
Giải Ba
13376
34075
Giải Nhì
44930
Giải Nhất
53253
Giải Đặc Biệt
253781
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 6
1
0
2
7
3
0 0 2 4 6 8
4
7
5
3
6
 
7
1 5 6
8
1
9
2
Đuôi Lô tô
0
1 3 3
1
0 7 8
2
3 9
3
5
4
3
5
7
6
0 3 7
7
2 4
8
3
9
 

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 24/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
77
Giải Bảy
294
Giải Sáu
4650
8285
2902
Giải Năm
7260
Giải Tư
59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656
Giải Ba
14351
84767
Giải Nhì
89762
Giải Nhất
08803
Giải Đặc Biệt
023054
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 8
1
4
2
6
3
 
4
 
5
0 1 4 6
6
0 2 7
7
 
8
4 5 5 8
9
4
Đuôi Lô tô
0
5 6
1
5
2
0 6
3
0
4
1 5 8 9
5
8 8
6
2 5
7
6
8
0 8
9
 

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 20/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
49
Giải Bảy
398
Giải Sáu
9920
9610
8989
Giải Năm
6078
Giải Tư
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
Giải Ba
89472
25303
Giải Nhì
45585
Giải Nhất
97446
Giải Đặc Biệt
221985
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5
1
0
2
0 1
3
6 7
4
6
5
 
6
0 9
7
2 8
8
5 5 9
9
8 8
Đuôi Lô tô
0
1 2 6
1
2
2
7
3
0
4
 
5
0 8 8
6
3 4
7
3
8
7 9 9
9
6 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 17/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
22
Giải Bảy
071
Giải Sáu
4152
2429
5621
Giải Năm
1398
Giải Tư
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
Giải Ba
94867
03750
Giải Nhì
73129
Giải Nhất
61640
Giải Đặc Biệt
276788
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
9
2
1 9 9
3
 
4
0 7 7
5
0 2 2
6
7
7
1 8
8
8
9
7 8
Đuôi Lô tô
0
0 4 5
1
2 7
2
5 5
3
 
4
 
5
 
6
 
7
4 4 6 9
8
7 8 9
9
1 2 2

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 13/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
42
Giải Bảy
362
Giải Sáu
6537
6268
1397
Giải Năm
2255
Giải Tư
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
Giải Ba
96302
86823
Giải Nhì
25833
Giải Nhất
38478
Giải Đặc Biệt
424317
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 6
1
7 9
2
3 5
3
3 7 9
4
6
5
5 7
6
2 8
7
8
8
 
9
0 7
Đuôi Lô tô
0
9
1
 
2
0 6
3
2 3
4
 
5
2 5
6
0 4
7
1 3 5 9
8
6 7
9
1 3

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 10/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
20
Giải Bảy
873
Giải Sáu
1788
8417
8435
Giải Năm
3413
Giải Tư
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
Giải Ba
65371
95959
Giải Nhì
04503
Giải Nhất
32354
Giải Đặc Biệt
936350
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 7
1
3 5 7
2
 
3
3 5 7
4
 
5
0 4 9
6
5
7
1 3
8
8
9
8
Đuôi Lô tô
0
0 5
1
7
2
 
3
0 1 3 7
4
5
5
1 3 6
6
 
7
0 1 3
8
8 9
9
5

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 06/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
21
Giải Bảy
371
Giải Sáu
5698
5262
1741
Giải Năm
7327
Giải Tư
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
Giải Ba
81088
48245
Giải Nhì
22471
Giải Nhất
90252
Giải Đặc Biệt
392296
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4
1
 
2
1 7
3
9
4
1 5 7
5
2 5
6
2 6
7
1 1
8
8
9
6 8
Đuôi Lô tô
0
0
1
2 4 7 7
2
5 6
3
 
4
0
5
4 5
6
6 9
7
2 4
8
8 9
9
3

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 03/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
52
Giải Bảy
457
Giải Sáu
4438
2920
1320
Giải Năm
4029
Giải Tư
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
Giải Ba
27456
62422
Giải Nhì
87630
Giải Nhất
72627
Giải Đặc Biệt
020954
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
0 0 2 7 9
3
0 4 7 8
4
 
5
1 4 6 7
6
4 6
7
 
8
 
9
5 7
Đuôi Lô tô
0
2 2 3
1
5
2
2
3
 
4
3 5 6
5
9
6
5 6
7
2 3 5 9
8
3
9
2

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 30/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
44
Giải Bảy
594
Giải Sáu
2280
2320
7827
Giải Năm
9991
Giải Tư
94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024
Giải Ba
12961
03984
Giải Nhì
33442
Giải Nhất
40520
Giải Đặc Biệt
008755
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
 
2
0 0 4 7
3
4
4
2
5
1 5
6
1 3
7
 
8
0 3 4
9
1 4 9
Đuôi Lô tô
0
2 2 8
1
5 6 9
2
0 4
3
6 8
4
2 3 8 9
5
5
6
 
7
2
8
 
9
9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 27/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
47
Giải Bảy
845
Giải Sáu
1918
1708
0089
Giải Năm
6668
Giải Tư
28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786
Giải Ba
88392
11932
Giải Nhì
28064
Giải Nhất
06178
Giải Đặc Biệt
131029
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4 8
1
0 8
2
9
3
2
4
5
5
 
6
4 8
7
1 4 8
8
6 9
9
2 6
Đuôi Lô tô
0
0 1
1
7
2
3 9
3
 
4
0 6 7
5
4
6
8 9
7
 
8
0 1 6 7
9
2 8

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 23/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
31
Giải Bảy
356
Giải Sáu
4120
2470
1725
Giải Năm
2819
Giải Tư
93006
05833
18369
47468
04685
44534
21416
Giải Ba
51321
58928
Giải Nhì
38703
Giải Nhất
78371
Giải Đặc Biệt
579877
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 6
1
6 9
2
0 1 5 8
3
3 4
4
 
5
6
6
8 9
7
0 1 7
8
5
9
 
Đuôi Lô tô
0
2 7
1
2 7
2
 
3
0 3
4
3
5
2 8
6
0 1 5
7
7
8
2 6
9
1 6

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 20/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
80
Giải Bảy
340
Giải Sáu
3868
0945
0456
Giải Năm
9393
Giải Tư
64228
59604
39368
26143
25897
15382
37847
Giải Ba
51688
50023
Giải Nhì
68965
Giải Nhất
94280
Giải Đặc Biệt
817932
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
 
2
3 8
3
2
4
0 3 5 7
5
6
6
5 8 8
7
 
8
0 2 8
9
3 7
Đuôi Lô tô
0
4 8
1
 
2
3 8
3
2 4 9
4
0
5
4 6
6
5
7
4 9
8
2 6 6 8
9
 

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 16/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
56
Giải Bảy
912
Giải Sáu
2005
0670
1933
Giải Năm
5633
Giải Tư
52622
70559
63334
92673
87998
90038
21983
Giải Ba
85553
98997
Giải Nhì
86403
Giải Nhất
78944
Giải Đặc Biệt
130347
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5
1
2
2
2
3
3 3 4 8
4
4 7
5
3 9
6
 
7
0 3
8
3
9
7 8
Đuôi Lô tô
0
7
1
 
2
1 2
3
0 3 3 5 7 8
4
3 4
5
0
6
 
7
4 9
8
3 9
9
5
XSKH - KQXSKH- Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Khánh Hòa cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKH mở thưởng các ngày trước đó.

XSKH - KQXSKH - Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Khánh Hòa (XSMN KH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Khánh Hòa ở kênh nào

- Kết quả xổ số Khánh Hòa được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.