Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 27/09/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
51
Giải Bảy
349
Giải Sáu
4406
0438
8271
Giải Năm
0110
Giải Tư
88354
00554
15125
57506
72643
94654
92957
Giải Ba
60396
78168
Giải Nhì
45954
Giải Nhất
32727
Giải Đặc Biệt
535337
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 6
1
0
2
5 7
3
7 8
4
3 9
5
4 4 4 4 7
6
8
7
1
8
 
9
6
Đuôi Lô tô
0
1
1
7
2
 
3
4
4
5 5 5 5
5
2
6
0 0 9
7
2 3 5
8
3 6
9
4

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 20/09/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
87
Giải Bảy
677
Giải Sáu
3687
4185
1837
Giải Năm
6633
Giải Tư
50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964
Giải Ba
82728
55184
Giải Nhì
38994
Giải Nhất
34841
Giải Đặc Biệt
074787
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
 
2
8
3
3 3 7
4
1 6
5
3
6
4 4
7
7 8
8
4 5 7 7
9
4
Đuôi Lô tô
0
 
1
4
2
0
3
3 3 5
4
6 6 8 9
5
8
6
4
7
3 7 8 8
8
2 7
9
 

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 13/09/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
73
Giải Bảy
634
Giải Sáu
7124
6359
5855
Giải Năm
5037
Giải Tư
23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217
Giải Ba
74431
53884
Giải Nhì
71009
Giải Nhất
65056
Giải Đặc Biệt
329332
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 9
1
7
2
1 4
3
1 2 4 7
4
1 6
5
5 6 9
6
 
7
 
8
4 7
9
5
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 3 4
2
3
3
 
4
0 2 3 8
5
5 9
6
4 5
7
1 3 8
8
 
9
0 5

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 06/09/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
79
Giải Bảy
237
Giải Sáu
5656
5656
0507
Giải Năm
2371
Giải Tư
00186
58479
95088
51516
60029
65650
00212
Giải Ba
36572
29394
Giải Nhì
85868
Giải Nhất
39718
Giải Đặc Biệt
994136
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
2 6 8
2
9
3
6 7
4
 
5
0 6 6
6
8
7
1 2 9
8
6 8
9
4
Đuôi Lô tô
0
5
1
7
2
1 7
3
 
4
9
5
 
6
1 3 5 5 8
7
0 3
8
1 6 8
9
2 7

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 30/08/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
69
Giải Bảy
310
Giải Sáu
5216
7358
5047
Giải Năm
7138
Giải Tư
17799
75914
12163
94355
47245
92104
71638
Giải Ba
75761
66830
Giải Nhì
96831
Giải Nhất
18910
Giải Đặc Biệt
812788
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
0 0 4 6
2
 
3
0 1 8 8
4
5 7
5
5 8
6
1 3
7
 
8
8
9
9
Đuôi Lô tô
0
1 1 3
1
3 6
2
 
3
6
4
0 1
5
4 5
6
1
7
4
8
3 3 5 8
9
9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 23/08/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
16
Giải Bảy
930
Giải Sáu
3173
6756
2548
Giải Năm
2581
Giải Tư
34746
42846
40777
50743
90673
71917
68486
Giải Ba
71361
70788
Giải Nhì
00067
Giải Nhất
11983
Giải Đặc Biệt
231303
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
7
2
 
3
0
4
3 6 6 8
5
6
6
1 7
7
3 3 7
8
1 3 6 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
3
1
6 8
2
 
3
0 4 7 7 8
4
 
5
 
6
4 4 5 8
7
1 6 7
8
4 8
9
 

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 16/08/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
65
Giải Bảy
190
Giải Sáu
1887
7002
0838
Giải Năm
0815
Giải Tư
09915
48014
82650
88000
72707
23624
21922
Giải Ba
79939
58454
Giải Nhì
27941
Giải Nhất
78632
Giải Đặc Biệt
485583
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 7
1
4 5 5
2
2 4
3
2 8 9
4
1
5
0 4
6
 
7
 
8
3 7
9
0
Đuôi Lô tô
0
0 5 9
1
4
2
0 2 3
3
8
4
1 2 5
5
1 1
6
 
7
0 8
8
3
9
3

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 09/08/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
40
Giải Bảy
077
Giải Sáu
8310
4441
0518
Giải Năm
7073
Giải Tư
70738
79970
32040
16706
14631
57132
51186
Giải Ba
45467
10015
Giải Nhì
14571
Giải Nhất
19025
Giải Đặc Biệt
252944
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
0 5 8
2
5
3
1 2 8
4
0 1 4
5
 
6
7
7
0 1 3 7
8
6
9
 
Đuôi Lô tô
0
1 4 7
1
3 4 7
2
3
3
7
4
4
5
1 2
6
0 8
7
6 7
8
1 3
9
 

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 02/08/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
18
Giải Bảy
127
Giải Sáu
5646
1982
8921
Giải Năm
9422
Giải Tư
56281
04368
03569
05215
14965
40333
31926
Giải Ba
42990
65270
Giải Nhì
93273
Giải Nhất
92762
Giải Đặc Biệt
051061
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
5
2
1 2 6 7
3
3
4
6
5
 
6
1 2 5 8 9
7
0 3
8
1 2
9
0
Đuôi Lô tô
0
7 9
1
2 6 8
2
2 6 8
3
3 7
4
 
5
1 6
6
2 4
7
2
8
6
9
6

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 26/07/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
96
Giải Bảy
020
Giải Sáu
4759
9555
7811
Giải Năm
6451
Giải Tư
74673
77639
57429
38540
91385
02810
94933
Giải Ba
90774
69095
Giải Nhì
76044
Giải Nhất
84627
Giải Đặc Biệt
238774
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 1
2
0 7 9
3
3 9
4
0 4
5
1 5 9
6
 
7
3 4 4
8
5
9
5
Đuôi Lô tô
0
1 2 4
1
1 5
2
 
3
3 7
4
4 7 7
5
5 8 9
6
 
7
2
8
 
9
2 3 5

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 19/07/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
64
Giải Bảy
970
Giải Sáu
0183
3331
4500
Giải Năm
4147
Giải Tư
39429
37693
63519
85685
05053
59299
14501
Giải Ba
41847
28362
Giải Nhì
69753
Giải Nhất
42569
Giải Đặc Biệt
544832
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1
1
9
2
9
3
1 2
4
7 7
5
3 3
6
2 9
7
0
8
3 5
9
3 9
Đuôi Lô tô
0
0 7
1
0 3
2
3 6
3
5 5 8 9
4
 
5
8
6
 
7
4 4
8
 
9
1 2 6 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 12/07/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
69
Giải Bảy
118
Giải Sáu
4432
8469
2498
Giải Năm
1180
Giải Tư
40383
35570
02639
35983
02466
76686
19460
Giải Ba
69697
88842
Giải Nhì
32655
Giải Nhất
95455
Giải Đặc Biệt
668175
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
8
2
 
3
2 9
4
2
5
5 5
6
0 6 9
7
0 5
8
0 3 3 6
9
7 8
Đuôi Lô tô
0
6 7 8
1
 
2
3 4
3
8 8
4
 
5
5 5 7
6
6 8
7
9
8
1 9
9
3 6

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 05/07/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
49
Giải Bảy
581
Giải Sáu
8602
7382
6241
Giải Năm
0800
Giải Tư
51503
50607
70712
95713
87684
97468
76631
Giải Ba
56317
51116
Giải Nhì
83898
Giải Nhất
28040
Giải Đặc Biệt
359861
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 3 7
1
2 3 6 7
2
 
3
1
4
0 1
5
 
6
1 8
7
 
8
1 2 4
9
8
Đuôi Lô tô
0
0 4
1
3 4 6 8
2
0 1 8
3
0 1
4
8
5
 
6
1
7
0 1
8
6 9
9
 

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 28/06/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
23
Giải Bảy
956
Giải Sáu
7105
9446
3204
Giải Năm
3349
Giải Tư
28862
65459
65392
40374
71854
26967
66728
Giải Ba
55568
03035
Giải Nhì
52385
Giải Nhất
04082
Giải Đặc Biệt
420065
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5
1
 
2
8
3
5
4
6 9
5
4 6 9
6
2 5 7 8
7
4
8
2 5
9
2
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
6 8 9
3
 
4
0 5 7
5
0 3 6 8
6
4 5
7
6
8
2 6
9
4 5
XSDN - KQXSDN- Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Nai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDN mở thưởng các ngày trước đó.

XSDN - KQXSDN - Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Nai (XSMN DN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Nai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Nai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.