Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 29/03/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
91
Giải Bảy
919
Giải Sáu
5006
4701
7159
Giải Năm
5217
Giải Tư
89859
65699
62607
14478
08067
93880
01918
Giải Ba
39341
17128
Giải Nhì
61404
Giải Nhất
31151
Giải Đặc Biệt
379867
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 4 6 7
1
7 8 9
2
8
3
 
4
1
5
1 9 9
6
7 7
7
8
8
0
9
9
Đuôi Lô tô
0
8
1
0 4 5
2
 
3
 
4
0
5
 
6
0
7
0 1 6 6
8
1 2 7
9
1 5 5 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 22/03/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
04
Giải Bảy
521
Giải Sáu
1525
3803
8549
Giải Năm
6313
Giải Tư
61503
44861
35254
82602
92038
51487
19102
Giải Ba
32842
50220
Giải Nhì
65484
Giải Nhất
56978
Giải Đặc Biệt
890591
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 2 3 3
1
3
2
0 1 5
3
8
4
2 9
5
4
6
1
7
8
8
4 7
9
1
Đuôi Lô tô
0
2
1
2 6 9
2
0 0 4
3
0 0 1
4
5 8
5
2
6
 
7
8
8
3 7
9
4

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 15/03/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
65
Giải Bảy
875
Giải Sáu
9321
3914
5071
Giải Năm
1775
Giải Tư
35122
17537
53079
84764
12174
77218
61687
Giải Ba
76804
61991
Giải Nhì
36787
Giải Nhất
76731
Giải Đặc Biệt
404158
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
4 8
2
1 2
3
1 7
4
 
5
8
6
4
7
1 4 5 5 9
8
7 7
9
1
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 3 7 9
2
2
3
 
4
0 1 6 7
5
7 7
6
 
7
3 8 8
8
1 5
9
7

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 08/03/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
29
Giải Bảy
185
Giải Sáu
9415
0549
2173
Giải Năm
8687
Giải Tư
19110
72525
53940
43670
00483
49573
63501
Giải Ba
83359
77332
Giải Nhì
67694
Giải Nhất
09376
Giải Đặc Biệt
385385
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
0 5
2
5
3
2
4
0 9
5
9
6
 
7
0 3 3 6
8
3 5 5 7
9
4
Đuôi Lô tô
0
1 4 7
1
0
2
3
3
7 7 8
4
9
5
1 2 8 8
6
7
7
8
8
 
9
4 5

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 01/03/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
60
Giải Bảy
501
Giải Sáu
8980
3618
5242
Giải Năm
3292
Giải Tư
18847
36883
72642
87425
32012
76552
54486
Giải Ba
80065
66128
Giải Nhì
62377
Giải Nhất
06781
Giải Đặc Biệt
731066
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
2 8
2
5 8
3
 
4
2 2 7
5
2
6
5 6
7
7
8
0 1 3 6
9
2
Đuôi Lô tô
0
8
1
0 8
2
1 4 4 5 9
3
8
4
 
5
2 6
6
6 8
7
4 7
8
1 2
9
 

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 22/02/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
76
Giải Bảy
994
Giải Sáu
8660
2388
8716
Giải Năm
6801
Giải Tư
01328
69346
52940
94393
14330
30575
98924
Giải Ba
91666
72801
Giải Nhì
72350
Giải Nhất
10095
Giải Đặc Biệt
437472
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 1
1
6
2
4 8
3
0
4
0 6
5
0
6
0 6
7
2 5
8
8
9
3 4 5
Đuôi Lô tô
0
3 4 5 6
1
0 0
2
7
3
9
4
2 9
5
7 9
6
1 4 6
7
 
8
2 8
9
 

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 15/02/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
10
Giải Bảy
009
Giải Sáu
1377
3193
2459
Giải Năm
0277
Giải Tư
00896
10947
47850
83503
38605
91462
35109
Giải Ba
30547
56185
Giải Nhì
53115
Giải Nhất
43531
Giải Đặc Biệt
760675
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5 9 9
1
5
2
 
3
1
4
7 7
5
0 9
6
2
7
5 7 7
8
5
9
3 6
Đuôi Lô tô
0
5
1
3
2
6
3
0 9
4
 
5
0 1 7 8
6
9
7
4 4 7 7
8
 
9
0 0 5

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 08/02/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
53
Giải Bảy
718
Giải Sáu
5591
9164
8299
Giải Năm
8095
Giải Tư
09948
61413
00558
21067
59568
29878
57289
Giải Ba
76904
37284
Giải Nhì
55445
Giải Nhất
86218
Giải Đặc Biệt
162164
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
3 8 8
2
 
3
 
4
5 8
5
8
6
4 4 7 8
7
8
8
4 9
9
1 5 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
9
2
 
3
1
4
0 6 6 8
5
4 9
6
 
7
6
8
1 1 4 5 6 7
9
8 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 01/02/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
07
Giải Bảy
835
Giải Sáu
8297
9371
7246
Giải Năm
9951
Giải Tư
09879
52146
83223
36541
09866
74812
50734
Giải Ba
07978
89860
Giải Nhì
09700
Giải Nhất
38994
Giải Đặc Biệt
717484
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
2
2
3
3
4 5
4
1 6 6
5
1
6
0 6
7
1 8 9
8
4
9
4 7
Đuôi Lô tô
0
0 6
1
4 5 7
2
1
3
2
4
3 8 9
5
3
6
4 4 6
7
9
8
7
9
7

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 25/01/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
05
Giải Bảy
536
Giải Sáu
2183
4509
0681
Giải Năm
2117
Giải Tư
82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186
Giải Ba
92634
34239
Giải Nhì
63179
Giải Nhất
49894
Giải Đặc Biệt
405901
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 7 9 9
1
0 7
2
 
3
4 5 6 9
4
 
5
 
6
 
7
2 4 9
8
1 3 6
9
4
Đuôi Lô tô
0
1
1
0 8
2
7
3
8
4
3 7 9
5
3
6
3 8
7
0 1
8
 
9
0 0 3 7

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 18/01/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
98
Giải Bảy
866
Giải Sáu
5945
4917
5145
Giải Năm
3508
Giải Tư
18524
94853
87015
01540
79144
00551
53351
Giải Ba
10513
46375
Giải Nhì
83480
Giải Nhất
05581
Giải Đặc Biệt
698207
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7 8
1
3 5 7
2
4
3
 
4
0 4 5 5
5
1 1 3
6
6
7
5
8
0 1
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 8
1
5 5 8
2
 
3
1 5
4
2 4
5
1 4 4 7
6
6
7
0 1
8
0
9
 

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 11/01/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
29
Giải Bảy
909
Giải Sáu
2864
0032
8396
Giải Năm
4912
Giải Tư
52168
61409
63564
83826
16376
78596
63021
Giải Ba
99636
37343
Giải Nhì
56605
Giải Nhất
70130
Giải Đặc Biệt
553182
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 9 9
1
2
2
1 6
3
0 2 6
4
3
5
 
6
4 4 8
7
6
8
2
9
6 6
Đuôi Lô tô
0
3
1
2
2
1 3 8
3
4
4
6 6
5
0
6
2 3 7 9 9
7
 
8
6
9
0 0

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 04/01/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
58
Giải Bảy
024
Giải Sáu
0651
8355
5328
Giải Năm
3420
Giải Tư
85207
71397
62778
43017
57742
18028
82489
Giải Ba
96553
11411
Giải Nhì
63931
Giải Nhất
75584
Giải Đặc Biệt
357105
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 7
1
1 7
2
0 4 8 8
3
1
4
2
5
1 3 5
6
 
7
8
8
4 9
9
7
Đuôi Lô tô
0
2
1
1 3 5
2
4
3
5
4
2 8
5
0 5
6
 
7
0 1 9
8
2 2 7
9
8

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 28/12/2022

Giải Đồng Nai
Giải Tám
85
Giải Bảy
924
Giải Sáu
6201
2260
7872
Giải Năm
9259
Giải Tư
94063
01655
31947
05412
70720
84475
03737
Giải Ba
75181
13317
Giải Nhì
62553
Giải Nhất
52618
Giải Đặc Biệt
541219
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
2 7 8 9
2
0 4
3
7
4
7
5
3 5 9
6
0 3
7
2 5
8
1
9
 
Đuôi Lô tô
0
2 6
1
0 8
2
1 7
3
5 6
4
2
5
5 7
6
 
7
1 3 4
8
1
9
1 5
XSDN - KQXSDN- Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Nai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDN mở thưởng các ngày trước đó.

XSDN - KQXSDN - Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Nai (XSMN DN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Nai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Nai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.