Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 31/03/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
39
Giải Bảy
749
Giải Sáu
6463
0793
9663
Giải Năm
3948
Giải Tư
42057
29104
82202
66545
90760
85462
65857
Giải Ba
15587
78216
Giải Nhì
45803
Giải Nhất
43535
Giải Đặc Biệt
886216
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 4
1
6 6
2
 
3
5
4
5 8 9
5
7 7
6
0 2 3 3
7
 
8
7
9
3
Đuôi Lô tô
0
6
1
 
2
0 6
3
0 6 6 9
4
0
5
3 4
6
1 1
7
5 5 8
8
4
9
4

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 24/03/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
25
Giải Bảy
495
Giải Sáu
8229
3529
8161
Giải Năm
4454
Giải Tư
25105
90145
81013
79032
33235
24776
22531
Giải Ba
06416
68542
Giải Nhì
10200
Giải Nhất
35515
Giải Đặc Biệt
967050
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 5
1
3 5 6
2
9 9
3
1 2 5
4
2 5
5
0 4
6
1
7
6
8
 
9
5
Đuôi Lô tô
0
0 5
1
3 6
2
3 4
3
1
4
5
5
0 1 3 4 9
6
1 7
7
 
8
 
9
2 2

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 17/03/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
59
Giải Bảy
672
Giải Sáu
9437
1258
3766
Giải Năm
6528
Giải Tư
44586
18693
34425
51579
72087
98185
45621
Giải Ba
87980
12578
Giải Nhì
17481
Giải Nhất
51452
Giải Đặc Biệt
163655
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
1 5 8
3
7
4
 
5
2 5 8
6
6
7
2 8 9
8
0 1 5 6 7
9
3
Đuôi Lô tô
0
8
1
2 8
2
5 7
3
9
4
 
5
2 5 8
6
6 8
7
3 8
8
2 5 7
9
7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 10/03/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
89
Giải Bảy
713
Giải Sáu
6844
6246
0780
Giải Năm
0857
Giải Tư
83873
45408
82769
58505
49732
83523
99128
Giải Ba
88877
80304
Giải Nhì
28560
Giải Nhất
17305
Giải Đặc Biệt
226069
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5 5 8
1
3
2
3 8
3
2
4
4 6
5
7
6
0 9 9
7
3 7
8
0
9
 
Đuôi Lô tô
0
6 8
1
 
2
3
3
1 2 7
4
0 4
5
0 0
6
4
7
5 7
8
0 2
9
6 6

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 03/03/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
33
Giải Bảy
029
Giải Sáu
6467
4282
5151
Giải Năm
0750
Giải Tư
31735
32272
57642
10968
48749
27469
37672
Giải Ba
46635
06278
Giải Nhì
28438
Giải Nhất
33478
Giải Đặc Biệt
966303
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
 
2
9
3
5 5 8
4
2 9
5
0 1
6
7 8 9
7
2 2 8 8
8
2
9
 
Đuôi Lô tô
0
5
1
5
2
4 7 7 8
3
0
4
 
5
3 3
6
 
7
6
8
3 6 7 7
9
2 4 6

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 24/02/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
18
Giải Bảy
924
Giải Sáu
8309
4557
5422
Giải Năm
7030
Giải Tư
96898
69700
62214
18704
20185
02197
91005
Giải Ba
41731
37831
Giải Nhì
22722
Giải Nhất
52042
Giải Đặc Biệt
901336
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4 5 9
1
4
2
2 2 4
3
0 1 1 6
4
2
5
7
6
 
7
 
8
5
9
7 8
Đuôi Lô tô
0
0 3
1
3 3
2
2 2 4
3
 
4
0 1 2
5
0 8
6
3
7
5 9
8
9
9
0

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 17/02/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
81
Giải Bảy
137
Giải Sáu
5396
0722
9648
Giải Năm
7769
Giải Tư
42839
64362
62379
05167
79139
05817
28244
Giải Ba
88195
05388
Giải Nhì
43508
Giải Nhất
91870
Giải Đặc Biệt
686141
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
7
2
2
3
7 9 9
4
1 4 8
5
 
6
2 7 9
7
0 9
8
8
9
5 6
Đuôi Lô tô
0
7
1
4
2
2 6
3
 
4
4
5
9
6
9
7
1 3 6
8
0 4 8
9
3 3 6 7

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 10/02/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
04
Giải Bảy
500
Giải Sáu
6884
7765
7935
Giải Năm
0428
Giải Tư
15754
65377
03647
03696
26674
90765
05787
Giải Ba
58486
12089
Giải Nhì
89662
Giải Nhất
11438
Giải Đặc Biệt
143237
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
 
2
8
3
5 7 8
4
7
5
4
6
2 5 5
7
4 7
8
4 6 7 9
9
6
Đuôi Lô tô
0
0
1
 
2
6
3
 
4
5 7 8
5
3 6 6
6
8 9
7
3 4 7 8
8
2 3
9
8

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 03/02/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
17
Giải Bảy
238
Giải Sáu
6310
9283
8109
Giải Năm
9372
Giải Tư
86111
59914
53340
19785
80497
51046
88412
Giải Ba
99998
73751
Giải Nhì
45641
Giải Nhất
89326
Giải Đặc Biệt
670856
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
0 1 2 4
2
6
3
8
4
0 1 6
5
1 6
6
 
7
2
8
3 5
9
7 8
Đuôi Lô tô
0
1 4
1
1 4 5
2
1 7
3
8
4
1
5
8
6
2 4 5
7
9
8
3 9
9
0

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 27/01/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
26
Giải Bảy
345
Giải Sáu
1773
4197
8002
Giải Năm
0110
Giải Tư
35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641
Giải Ba
80135
79713
Giải Nhì
02248
Giải Nhất
99482
Giải Đặc Biệt
723196
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3
1
0 3 7
2
 
3
5
4
1 1 5 8
5
6 7
6
 
7
3
8
2 4
9
6 7
Đuôi Lô tô
0
1
1
4 4
2
0 8
3
0 1 7
4
8
5
3 4
6
5 9
7
1 5 9
8
4
9
 

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 20/01/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
29
Giải Bảy
238
Giải Sáu
3233
2187
5313
Giải Năm
4394
Giải Tư
86451
87875
11667
07722
69745
07651
28930
Giải Ba
31406
10873
Giải Nhì
19553
Giải Nhất
00801
Giải Đặc Biệt
622760
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 6
1
3
2
2
3
0 3 8
4
5
5
1 1 3
6
0 7
7
3 5
8
7
9
4
Đuôi Lô tô
0
3 6
1
0 5 5
2
2
3
1 3 5 7
4
9
5
4 7
6
0
7
6 8
8
3
9
 

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 13/01/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
03
Giải Bảy
205
Giải Sáu
4995
7015
3920
Giải Năm
1005
Giải Tư
10513
26297
74068
30005
14481
38077
19027
Giải Ba
17197
76926
Giải Nhì
71145
Giải Nhất
64554
Giải Đặc Biệt
399953
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 5 5
1
3 5
2
0 6 7
3
 
4
5
5
3 4
6
8
7
7
8
1
9
5 7 7
Đuôi Lô tô
0
2
1
8
2
 
3
1 5
4
5
5
0 0 0 1 4 9
6
2
7
2 7 9 9
8
6
9
 

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 06/01/2023

Giải Trà Vinh
Giải Tám
45
Giải Bảy
982
Giải Sáu
3645
7702
2570
Giải Năm
3560
Giải Tư
52860
99756
04281
30940
38884
56877
68278
Giải Ba
50753
12626
Giải Nhì
22482
Giải Nhất
90037
Giải Đặc Biệt
209766
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
 
2
6
3
7
4
0 5
5
3 6
6
0 0 6
7
0 7 8
8
1 2 2 4
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 6 6 7
1
8
2
0 8 8
3
5
4
8
5
4
6
2 5 6
7
3 7
8
7
9
 

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 30/12/2022

Giải Trà Vinh
Giải Tám
98
Giải Bảy
140
Giải Sáu
5545
3859
8378
Giải Năm
3767
Giải Tư
06409
36949
05462
36465
17029
04742
98636
Giải Ba
40132
06574
Giải Nhì
44693
Giải Nhất
63621
Giải Đặc Biệt
303715
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
5
2
1 9
3
2 6
4
0 2 5 9
5
9
6
2 5 7
7
4 8
8
 
9
3
Đuôi Lô tô
0
4
1
2
2
3 4 6
3
9
4
7
5
1 4 6
6
3
7
6
8
7
9
0 2 4 5
XSTV - KQXSTV- Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Trà Vinh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTV mở thưởng các ngày trước đó.

XSTV - KQXSTV - Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Trà Vinh (XSMN TV) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Trà Vinh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Trà Vinh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.