Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 22/02/2024

Giải Quảng Trị
Giải Tám
35
Giải Bảy
413
Giải Sáu
6397
5377
9417
Giải Năm
3370
Giải Tư
23432
92180
01711
21227
19899
58175
34521
Giải Ba
27120
55471
Giải Nhì
65286
Giải Nhất
69386
Giải Đặc Biệt
839446
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
1 3 7
2
0 1 7
3
2
4
6
5
 
6
 
7
0 1 5 7
8
0 6 6
9
7 9
Đuôi Lô tô
0
2 7 8
1
1 2 7
2
3
3
1
4
 
5
7
6
4 8 8
7
1 2 7 9
8
 
9
9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 15/02/2024

Giải Quảng Trị
Giải Tám
73
Giải Bảy
674
Giải Sáu
5510
6443
5118
Giải Năm
1845
Giải Tư
73226
74010
18703
53271
66589
29310
36070
Giải Ba
58043
26611
Giải Nhì
49120
Giải Nhất
97325
Giải Đặc Biệt
642858
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
0 0 0 1 8
2
0 5 6
3
 
4
3 3 5
5
8
6
 
7
0 1 4
8
9
9
 
Đuôi Lô tô
0
1 1 1 2 7
1
1 7
2
 
3
0 4 4
4
7
5
2 4
6
2
7
 
8
1 5
9
8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 08/02/2024

Giải Quảng Trị
Giải Tám
09
Giải Bảy
710
Giải Sáu
4481
8399
9488
Giải Năm
5227
Giải Tư
98156
03119
74308
46547
78534
66715
59416
Giải Ba
51909
79610
Giải Nhì
63604
Giải Nhất
21935
Giải Đặc Biệt
385355
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 8 9
1
0 0 5 6 9
2
7
3
4 5
4
7
5
5 6
6
 
7
 
8
1 8
9
9
Đuôi Lô tô
0
1 1
1
8
2
 
3
 
4
0 3
5
1 3 5
6
1 5
7
2 4
8
0 8
9
0 1 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 01/02/2024

Giải Quảng Trị
Giải Tám
25
Giải Bảy
482
Giải Sáu
0373
8587
5242
Giải Năm
0628
Giải Tư
15040
55782
15355
81048
35690
15441
64307
Giải Ba
53394
42111
Giải Nhì
12754
Giải Nhất
60228
Giải Đặc Biệt
185911
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
1 1
2
8 8
3
 
4
0 1 2 8
5
4 5
6
 
7
3
8
2 2 7
9
0 4
Đuôi Lô tô
0
4 9
1
1 1 4
2
4 8 8
3
7
4
5 9
5
5
6
 
7
0 8
8
2 2 4
9
 

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 25/01/2024

Giải Quảng Trị
Giải Tám
88
Giải Bảy
099
Giải Sáu
6807
3006
2244
Giải Năm
6085
Giải Tư
15237
20729
27370
82598
28527
40573
35182
Giải Ba
66211
54763
Giải Nhì
97573
Giải Nhất
98246
Giải Đặc Biệt
437580
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 7
1
1
2
7 9
3
7
4
4 6
5
 
6
3
7
0 3 3
8
0 2 5
9
8 9
Đuôi Lô tô
0
7 8
1
1
2
8
3
6 7 7
4
4
5
8
6
0 4
7
0 2 3
8
9
9
2 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 18/01/2024

Giải Quảng Trị
Giải Tám
48
Giải Bảy
775
Giải Sáu
6253
7179
4205
Giải Năm
5219
Giải Tư
60391
21034
50036
00338
82779
86700
78719
Giải Ba
01013
36343
Giải Nhì
86727
Giải Nhất
37277
Giải Đặc Biệt
384727
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 5
1
3 9 9
2
7 7
3
4 6 8
4
3
5
3
6
 
7
5 7 9 9
8
 
9
1
Đuôi Lô tô
0
0
1
9
2
 
3
1 4 5
4
3
5
0 7
6
3
7
2 2 7
8
3
9
1 1 7 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 11/01/2024

Giải Quảng Trị
Giải Tám
30
Giải Bảy
812
Giải Sáu
2496
6915
5974
Giải Năm
5009
Giải Tư
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
Giải Ba
94736
36343
Giải Nhì
26086
Giải Nhất
56651
Giải Đặc Biệt
391035
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 8 9
1
2 5 5
2
 
3
5 6
4
3
5
1
6
9
7
2 4
8
6
9
2 6 8
Đuôi Lô tô
0
 
1
5
2
1 7 9
3
0 4
4
7
5
1 1 3
6
3 8 9
7
 
8
0 9
9
0 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 04/01/2024

Giải Quảng Trị
Giải Tám
53
Giải Bảy
383
Giải Sáu
6125
5190
4675
Giải Năm
4437
Giải Tư
06141
04902
39707
60605
70805
02661
28749
Giải Ba
55721
01574
Giải Nhì
65957
Giải Nhất
04491
Giải Đặc Biệt
192601
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 2 5 5 7
1
 
2
1 5
3
7
4
1 9
5
7
6
1
7
4 5
8
3
9
0 1
Đuôi Lô tô
0
9
1
0 2 4 6 9
2
0
3
8
4
7
5
0 0 2 7
6
 
7
0 3 5
8
 
9
4

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 28/12/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
39
Giải Bảy
932
Giải Sáu
2748
8440
0432
Giải Năm
5665
Giải Tư
21059
04218
13810
48376
58599
81482
88704
Giải Ba
74364
90783
Giải Nhì
64688
Giải Nhất
30903
Giải Đặc Biệt
413452
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4
1
0 8
2
 
3
2 2
4
0 8
5
2 9
6
4 5
7
6
8
2 3 8
9
9
Đuôi Lô tô
0
1 4
1
 
2
3 3 5 8
3
0 8
4
0 6
5
6
6
7
7
 
8
1 4 8
9
5 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 21/12/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
38
Giải Bảy
304
Giải Sáu
2294
7618
0324
Giải Năm
8028
Giải Tư
43659
16732
17329
65941
68791
25209
82048
Giải Ba
06285
42889
Giải Nhì
94692
Giải Nhất
89693
Giải Đặc Biệt
588741
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 9
1
8
2
4 8 9
3
2
4
1 1 8
5
9
6
 
7
 
8
5 9
9
1 2 3 4
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 4 9
2
3 9
3
9
4
0 2 9
5
8
6
 
7
 
8
1 2 4
9
0 2 5 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 14/12/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
34
Giải Bảy
570
Giải Sáu
3524
3462
3078
Giải Năm
8640
Giải Tư
03658
29240
84589
69924
21976
64054
05687
Giải Ba
44022
41171
Giải Nhì
58484
Giải Nhất
45160
Giải Đặc Biệt
569766
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
2 4 4
3
 
4
0 0
5
4 8
6
0 2 6
7
0 1 6 8
8
4 7 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 4 6 7
1
7
2
2 6
3
 
4
2 2 5 8
5
 
6
6 7
7
8
8
5 7
9
8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 07/12/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
42
Giải Bảy
759
Giải Sáu
8459
0532
2233
Giải Năm
8074
Giải Tư
07611
47622
68267
36311
74303
64813
57599
Giải Ba
86888
60716
Giải Nhì
11976
Giải Nhất
12789
Giải Đặc Biệt
274609
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 9
1
1 1 3 6
2
2
3
2 3
4
 
5
9 9
6
7
7
4 6
8
8 9
9
9
Đuôi Lô tô
0
 
1
1 1
2
2 3
3
0 1 3
4
7
5
 
6
1 7
7
6
8
8
9
0 5 5 8 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 30/11/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
96
Giải Bảy
401
Giải Sáu
3195
9714
1737
Giải Năm
8319
Giải Tư
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
Giải Ba
07307
19087
Giải Nhì
36566
Giải Nhất
12551
Giải Đặc Biệt
627606
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 6 7
1
4 9
2
8
3
7
4
5
5
0 1
6
5 5 6
7
 
8
6 7 7
9
5
Đuôi Lô tô
0
5
1
0 5
2
 
3
 
4
1
5
4 6 6 9
6
0 6 8
7
0 3 8 8
8
2
9
1

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 23/11/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
48
Giải Bảy
937
Giải Sáu
8579
1886
5944
Giải Năm
6430
Giải Tư
88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335
Giải Ba
32099
60393
Giải Nhì
49357
Giải Nhất
44061
Giải Đặc Biệt
192955
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
9
3
0 5 7
4
4
5
5 7
6
1 1 3
7
9
8
4 6
9
3 7 8 9
Đuôi Lô tô
0
3
1
6 6
2
 
3
6 9
4
4 8
5
3 5
6
8
7
3 5 9
8
9
9
2 7 9
XSQT - KQXSQT- Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Trị cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQT mở thưởng các ngày trước đó.

XSQT - KQXSQT - Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Trị (XSMN QT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Trị ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Trị được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.