XSMB 60 ngày - XSTD 60 ngày - Kết quả xổ số hôm nay miền Bắc

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27/03/2023

Giải 3PL-15PL-9PL-2PL-7PL-11PL
Giải Bảy
91
85
30
55
Giải Sáu
989
736
316
Giải Năm
1953
7838
0600
4430
1433
9408
Giải Tư
3688
5158
4819
5996
Giải Ba
00542
39074
03807
48505
81972
52585
Giải Nhì
64284
25717
Giải Nhất
27431
Giải Đặc Biệt
83230
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 5 7 8
1
6 7 9
2
 
3
0 0 0 1 3 6 8
4
2
5
3 5 8
6
 
7
2 4
8
4 5 5 8 9
9
1 6
Đuôi Lô tô
0
0 3 3 3
1
3 9
2
4 7
3
3 5
4
7 8
5
0 5 8 8
6
1 3 9
7
0 1
8
0 3 5 8
9
1 8

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM
Giải Bảy
30
52
63
13
Giải Sáu
895
560
344
Giải Năm
8566
3378
2688
1310
3160
6446
Giải Tư
4102
2973
6263
6666
Giải Ba
29370
84409
04923
57889
07071
93934
Giải Nhì
81817
24222
Giải Nhất
81664
Giải Đặc Biệt
57765
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 9
1
0 3 7
2
2 3
3
0 4
4
4 6
5
2
6
0 0 3 3 4 5 6 6
7
0 1 3 8
8
8 9
9
5
Đuôi Lô tô
0
1 3 6 6 7
1
7
2
0 2 5
3
1 2 6 6 7
4
3 4 6
5
6 9
6
4 6 6
7
1
8
7 8
9
0 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 11PN-8PN-13PN-15PN-1PN-12PN
Giải Bảy
74
22
98
97
Giải Sáu
114
430
214
Giải Năm
3750
9885
2890
9364
0917
2156
Giải Tư
1143
4584
9372
9795
Giải Ba
42018
44879
34758
02573
53468
78759
Giải Nhì
47449
00099
Giải Nhất
26774
Giải Đặc Biệt
32273
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
4 4 7 8
2
2
3
0
4
3 9
5
0 6 8 9
6
4 8
7
2 3 3 4 4 9
8
4 5
9
0 5 7 8 9
Đuôi Lô tô
0
3 5 9
1
 
2
2 7
3
4 7 7
4
1 1 6 7 7 8
5
8 9
6
5
7
1 9
8
1 5 6 9
9
4 5 7 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ
Giải Bảy
72
04
96
01
Giải Sáu
946
859
135
Giải Năm
0056
2149
4349
9152
6702
9706
Giải Tư
1952
2895
1644
0040
Giải Ba
98841
13954
79256
94604
99283
70785
Giải Nhì
26169
82385
Giải Nhất
92279
Giải Đặc Biệt
48657
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 2 4 4 6
1
 
2
 
3
5
4
0 1 4 6 9 9
5
2 2 4 6 6 7 9
6
9
7
2 9
8
3 5 5
9
5 6
Đuôi Lô tô
0
4
1
0 4
2
0 5 5 7
3
8
4
0 0 4 5
5
3 8 8 9
6
0 4 5 5 9
7
5
8
 
9
4 4 5 6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 6PR-9PR-3PR-12PR-15PR-10PR
Giải Bảy
46
34
28
91
Giải Sáu
191
984
646
Giải Năm
4361
8794
1660
2984
2372
1407
Giải Tư
0178
8464
7318
4497
Giải Ba
48390
14974
09605
98957
76070
37554
Giải Nhì
51256
95469
Giải Nhất
75836
Giải Đặc Biệt
45483
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 7
1
8
2
8
3
4 6
4
6 6
5
4 6 7
6
0 1 4 9
7
0 2 4 8
8
3 4 4
9
0 1 1 4 7
Đuôi Lô tô
0
6 7 9
1
6 9 9
2
7
3
8
4
3 5 6 7 8 8 9
5
0
6
3 4 4 5
7
0 5 9
8
1 2 7
9
6

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 6PS-10PS-2PS-9PS-8PS-3PS-11PS
Giải Bảy
16
56
29
44
Giải Sáu
613
479
357
Giải Năm
8457
1226
2904
5946
4619
0294
Giải Tư
1142
2860
5468
4869
Giải Ba
39544
19950
42567
81097
15774
11622
Giải Nhì
28963
26229
Giải Nhất
75337
Giải Đặc Biệt
08798
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
3 6 9
2
2 6 9 9
3
7
4
2 4 4 6
5
0 6 7 7
6
0 3 7 8 9
7
4 9
8
 
9
4 7 8
Đuôi Lô tô
0
5 6
1
 
2
2 4
3
1 6
4
0 4 4 7 9
5
 
6
1 2 4 5
7
3 5 5 6 9
8
6 9
9
1 2 2 6 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT
Giải Bảy
61
09
39
59
Giải Sáu
657
518
832
Giải Năm
7368
9863
8037
9985
1320
5112
Giải Tư
2426
4054
2848
1715
Giải Ba
84351
11200
19833
22886
94162
32936
Giải Nhì
18931
74834
Giải Nhất
40033
Giải Đặc Biệt
81664
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 9
1
2 5 8
2
0 6
3
1 2 3 3 4 6 7 9
4
8
5
1 4 7 9
6
1 2 3 4 8
7
 
8
5 6
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 2
1
3 5 6
2
1 3 6
3
3 3 6
4
3 5 6
5
1 8
6
2 3 8
7
3 5
8
1 4 6
9
0 3 5

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU
Giải Bảy
29
54
10
42
Giải Sáu
617
012
182
Giải Năm
6909
5405
4710
9722
2752
1632
Giải Tư
6979
7304
7041
4748
Giải Ba
07529
77038
85099
32290
94963
23842
Giải Nhì
69360
66583
Giải Nhất
24877
Giải Đặc Biệt
24192
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5 9
1
0 0 2 7
2
2 9 9
3
2 8
4
1 2 2 8
5
2 4
6
0 3
7
7 9
8
2 3
9
0 2 9
Đuôi Lô tô
0
1 1 6 9
1
4
2
1 2 3 4 4 5 8 9
3
6 8
4
0 5
5
0
6
 
7
1 7
8
3 4
9
0 2 2 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV
Giải Bảy
04
72
23
96
Giải Sáu
562
892
334
Giải Năm
9234
5163
4061
7108
1862
5943
Giải Tư
3826
9033
6756
8348
Giải Ba
85621
16256
18746
84156
68556
38891
Giải Nhì
86833
22870
Giải Nhất
51904
Giải Đặc Biệt
86903
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4 4 8
1
 
2
1 3 6
3
3 3 4 4
4
3 6 8
5
6 6 6 6
6
1 2 2 3
7
0 2
8
 
9
1 2 6
Đuôi Lô tô
0
7
1
2 6 9
2
6 6 7 9
3
0 2 3 3 4 6
4
0 0 3 3
5
 
6
2 4 5 5 5 5 9
7
 
8
0 4
9
 

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 14PX-6PX-10PX-3PX-9PX-11PX
Giải Bảy
44
97
13
93
Giải Sáu
897
979
581
Giải Năm
2734
6503
6147
0437
5088
0227
Giải Tư
1522
2679
3931
2502
Giải Ba
14099
69326
17323
52596
06495
47274
Giải Nhì
05260
51308
Giải Nhất
25444
Giải Đặc Biệt
57570
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 8
1
3
2
2 3 6 7
3
1 4 7
4
4 4 7
5
 
6
0
7
0 4 9 9
8
1 8
9
3 5 6 7 7 9
Đuôi Lô tô
0
6 7
1
3 8
2
0 2
3
0 1 2 9
4
3 4 4 7
5
9
6
2 9
7
2 3 4 9 9
8
0 8
9
7 7 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 14PY-12PY-9PY-4PY-6PY-10PY
Giải Bảy
09
05
65
60
Giải Sáu
006
958
919
Giải Năm
7346
4111
6778
2763
2406
4847
Giải Tư
7669
4211
2318
6993
Giải Ba
62875
61643
80808
17950
83001
55132
Giải Nhì
47967
93279
Giải Nhất
46086
Giải Đặc Biệt
59389
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 5 6 6 8 9
1
1 1 8 9
2
 
3
2
4
3 6 7
5
0 8
6
0 3 5 7 9
7
5 8 9
8
6 9
9
3
Đuôi Lô tô
0
5 6
1
0 1 1
2
3
3
4 6 9
4
 
5
0 6 7
6
0 0 4 8
7
4 6
8
0 1 5 7
9
0 1 6 7 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5PZ-15PZ-10PZ-7PZ-13PZ-14PZ
Giải Bảy
92
44
89
04
Giải Sáu
945
195
212
Giải Năm
4172
2783
9801
0431
9420
0537
Giải Tư
4218
9856
9922
8734
Giải Ba
86507
63642
18592
40723
78206
13297
Giải Nhì
16250
32921
Giải Nhất
62172
Giải Đặc Biệt
89581
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 4 6 7
1
2 8
2
0 1 2 3
3
1 4 7
4
2 4 5
5
0 6
6
 
7
2 2
8
1 3 9
9
2 2 5 7
Đuôi Lô tô
0
2 5
1
0 2 3 8
2
1 2 4 7 7 9 9
3
2 8
4
0 3 4
5
4 9
6
0 5
7
0 3 9
8
1
9
8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 9NA-8NA-11NA-14NA-4NA-5NA
Giải Bảy
35
83
26
41
Giải Sáu
600
528
250
Giải Năm
9558
7603
8738
9949
1521
8486
Giải Tư
3763
1746
8274
9210
Giải Ba
32675
58785
80854
22192
66944
59826
Giải Nhì
42912
82249
Giải Nhất
09458
Giải Đặc Biệt
67724
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3
1
0 2
2
1 4 6 6 8
3
5 8
4
1 4 6 9 9
5
0 4 8 8
6
3
7
4 5
8
3 5 6
9
2
Đuôi Lô tô
0
0 1 5
1
2 4
2
1 9
3
0 6 8
4
2 4 5 7
5
3 7 8
6
2 2 4 8
7
 
8
2 3 5 5
9
4 4

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 15NB-10NB-2NB-12NB-1NB-3NB
Giải Bảy
76
78
40
09
Giải Sáu
561
858
133
Giải Năm
6660
0349
9239
4622
5526
4141
Giải Tư
7935
8490
0920
4677
Giải Ba
64605
02010
94533
29538
20174
81544
Giải Nhì
56885
61063
Giải Nhất
07811
Giải Đặc Biệt
67879
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 9
1
0 1
2
0 2 6
3
3 3 5 8 9
4
0 1 4 9
5
8
6
0 1 3
7
4 6 7 8 9
8
5
9
0
Đuôi Lô tô
0
1 2 4 6 9
1
1 4 6
2
2
3
3 3 6
4
4 7
5
0 3 8
6
2 7
7
7
8
3 5 7
9
0 3 4 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC
Giải Bảy
80
74
83
51
Giải Sáu
103
269
494
Giải Năm
1072
2589
1620
1450
8125
7411
Giải Tư
6956
1055
0805
3323
Giải Ba
20929
26532
57195
21787
86420
48111
Giải Nhì
47795
89010
Giải Nhất
14288
Giải Đặc Biệt
17375
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5
1
0 1 1
2
0 0 3 5 9
3
2
4
 
5
0 1 5 6
6
9
7
2 4 5
8
0 3 7 8 9
9
4 5 5
Đuôi Lô tô
0
1 2 2 5 8
1
1 1 5
2
3 7
3
0 2 8
4
7 9
5
0 2 5 7 9 9
6
5
7
8
8
8
9
2 6 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 6ND-8ND-5ND-1ND-9ND-10ND
Giải Bảy
03
96
19
08
Giải Sáu
108
993
097
Giải Năm
5485
6833
4077
3698
4339
1046
Giải Tư
7445
4972
3960
2366
Giải Ba
34708
21368
14720
47299
88746
86664
Giải Nhì
86290
10847
Giải Nhất
14685
Giải Đặc Biệt
56695
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 8 8 8
1
9
2
0
3
3 9
4
5 6 6 7
5
 
6
0 4 6 8
7
2 7
8
5 5
9
0 3 5 6 7 8 9
Đuôi Lô tô
0
2 6 9
1
 
2
7
3
0 3 9
4
6
5
4 8 8 9
6
4 4 6 9
7
4 7 9
8
0 0 0 6 9
9
1 3 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 7NE-4NE-10NE-1NE-5NE-11NE
Giải Bảy
08
68
94
48
Giải Sáu
880
643
489
Giải Năm
9794
4226
2120
7005
9711
9405
Giải Tư
1723
6001
7707
8139
Giải Ba
97745
08606
90078
48492
59226
23122
Giải Nhì
68062
89887
Giải Nhất
91911
Giải Đặc Biệt
47076
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 5 5 6 7 8
1
1 1
2
0 2 3 6 6
3
9
4
3 5 8
5
 
6
2 8
7
6 8
8
0 7 9
9
2 4 4
Đuôi Lô tô
0
2 8
1
0 1 1
2
2 6 9
3
2 4
4
9 9
5
0 0 4
6
0 2 2 7
7
0 8
8
0 4 6 7
9
3 8

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF
Giải Bảy
97
07
58
81
Giải Sáu
810
645
849
Giải Năm
9301
4549
8069
7225
3674
8235
Giải Tư
6449
3646
0895
3184
Giải Ba
43430
17679
18857
58788
06086
56612
Giải Nhì
92456
73117
Giải Nhất
64647
Giải Đặc Biệt
24420
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 7
1
0 2 7
2
0 5
3
0 5
4
5 6 7 9 9 9
5
6 7 8
6
9
7
4 9
8
1 4 6 8
9
5 7
Đuôi Lô tô
0
1 2 3
1
0 8
2
1
3
 
4
7 8
5
2 3 4 9
6
4 5 8
7
0 1 4 5 9
8
5 8
9
4 4 4 6 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG
Giải Bảy
51
56
78
37
Giải Sáu
147
834
427
Giải Năm
0433
8377
5578
0355
0713
1038
Giải Tư
5421
3336
3075
0339
Giải Ba
69127
59764
69821
57609
39073
81374
Giải Nhì
32503
77792
Giải Nhất
60388
Giải Đặc Biệt
68205
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5 9
1
3
2
1 1 7 7
3
3 4 6 7 8 9
4
7
5
1 5 6
6
4
7
3 4 5 7 8 8
8
8
9
2
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 2 5
2
9
3
0 1 3 7
4
3 6 7
5
0 5 7
6
3 5
7
2 2 3 4 7
8
3 7 7 8
9
0 3

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 10NH-14NH-12NH-5NH-3NH-15NH
Giải Bảy
81
62
59
02
Giải Sáu
905
189
094
Giải Năm
9581
4713
2690
3000
8935
3073
Giải Tư
8426
8924
7256
4224
Giải Ba
25011
20381
31012
72359
95514
05128
Giải Nhì
48267
37696
Giải Nhất
06261
Giải Đặc Biệt
73787
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 5
1
1 2 3 4
2
4 4 6 8
3
5
4
 
5
6 9 9
6
1 2 7
7
3
8
1 1 1 7 9
9
0 4 6
Đuôi Lô tô
0
0 9
1
1 6 8 8 8
2
0 1 6
3
1 7
4
1 2 2 9
5
0 3
6
2 5 9
7
6 8
8
2
9
5 5 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK
Giải Bảy
00
04
38
45
Giải Sáu
444
841
655
Giải Năm
4666
6378
7540
2000
6823
1143
Giải Tư
9565
5285
8430
3314
Giải Ba
06055
87073
97510
52584
52539
03248
Giải Nhì
87361
31241
Giải Nhất
08692
Giải Đặc Biệt
75877
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0 4
1
0 4
2
3
3
0 8 9
4
0 1 1 3 4 5 8
5
5 5
6
1 5 6
7
3 7 8
8
4 5
9
2
Đuôi Lô tô
0
0 0 1 3 4
1
4 4 6
2
9
3
2 4 7
4
0 1 4 8
5
4 5 5 6 8
6
6
7
7
8
3 4 7
9
3

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL
Giải Bảy
47
73
97
23
Giải Sáu
746
208
679
Giải Năm
7565
8826
2483
8057
3671
8416
Giải Tư
7287
6916
3685
6225
Giải Ba
57917
23934
04144
22358
90155
00374
Giải Nhì
89252
08794
Giải Nhất
34271
Giải Đặc Biệt
39919
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
6 6 7 9
2
3 5 6
3
4
4
4 6 7
5
2 5 7 8
6
5
7
1 1 3 4 9
8
3 5 7
9
4 7
Đuôi Lô tô
0
 
1
7 7
2
5
3
2 7 8
4
3 4 7 9
5
2 5 6 8
6
1 1 2 4
7
1 4 5 8 9
8
0 5
9
1 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM
Giải Bảy
55
01
37
62
Giải Sáu
963
478
989
Giải Năm
4886
9358
5870
7416
4769
2711
Giải Tư
5688
2460
5843
0309
Giải Ba
71749
51632
31209
50187
40158
45441
Giải Nhì
98850
15773
Giải Nhất
72226
Giải Đặc Biệt
58118
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 9 9
1
1 6 8
2
6
3
2 7
4
1 3 9
5
0 5 8 8
6
0 2 3 9
7
0 3 8
8
6 7 8 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
5 6 7
1
0 1 4
2
3 6
3
4 6 7
4
 
5
5
6
1 2 8
7
3 8
8
1 5 5 7 8
9
0 0 4 6 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 3NP-12NP-9NP-15NP-2NP-5NP
Giải Bảy
96
47
10
23
Giải Sáu
717
825
425
Giải Năm
8653
2345
9186
3799
9284
2745
Giải Tư
6109
2529
0747
1139
Giải Ba
17865
78228
68740
25838
07187
80970
Giải Nhì
53202
56726
Giải Nhất
89246
Giải Đặc Biệt
06743
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 9
1
0 7
2
3 5 5 6 8 9
3
8 9
4
0 3 5 5 6 7 7
5
3
6
5
7
0
8
4 6 7
9
6 9
Đuôi Lô tô
0
1 4 7
1
 
2
0
3
2 4 5
4
8
5
2 2 4 4 6
6
2 4 8 9
7
1 4 4 8
8
2 3
9
0 2 3 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 1NQ-11NQ-5NQ-3NQ-13NQ-2NQ
Giải Bảy
53
35
77
97
Giải Sáu
768
839
057
Giải Năm
9848
2486
5307
9392
0905
1663
Giải Tư
7866
1039
5557
2822
Giải Ba
50852
71048
33458
28076
63553
28692
Giải Nhì
55952
43597
Giải Nhất
94473
Giải Đặc Biệt
37856
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 7
1
 
2
2
3
5 9 9
4
8 8
5
2 2 3 3 6 7 7 8
6
3 6 8
7
3 6 7
8
6
9
2 2 7 7
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
2 5 5 9 9
3
5 5 6 7
4
 
5
0 3
6
5 6 7 8
7
0 5 5 7 9 9
8
4 4 5 6
9
3 3

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 9NR-6NR-15NR-5NR-8NR-4NR
Giải Bảy
09
96
23
53
Giải Sáu
854
189
175
Giải Năm
1327
4598
9534
6720
2435
3282
Giải Tư
5202
9315
8696
9581
Giải Ba
61491
30540
32869
72026
84983
98857
Giải Nhì
93046
49671
Giải Nhất
75833
Giải Đặc Biệt
47577
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 9
1
5
2
0 3 6 7
3
3 4 5
4
0 6
5
3 4 7
6
9
7
1 5 7
8
1 2 3 9
9
1 6 6 8
Đuôi Lô tô
0
2 4
1
7 8 9
2
0 8
3
2 3 5 8
4
3 5
5
1 3 7
6
2 4 9 9
7
2 5 7
8
9
9
0 6 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 9NS-1NS-2NS-11NS-7NS-3NS
Giải Bảy
55
92
70
12
Giải Sáu
750
265
946
Giải Năm
0642
3097
7803
9391
3691
6359
Giải Tư
9964
8534
9975
6493
Giải Ba
83438
34418
05049
52159
74896
83492
Giải Nhì
52752
89477
Giải Nhất
46493
Giải Đặc Biệt
76102
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3
1
2 8
2
 
3
4 8
4
2 6 9
5
0 2 5 9 9
6
4 5
7
0 5 7
8
 
9
1 1 2 2 3 3 6 7
Đuôi Lô tô
0
5 7
1
9 9
2
0 1 4 5 9 9
3
0 9 9
4
3 6
5
5 6 7
6
4 9
7
7 9
8
1 3
9
4 5 5

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2NT-7NT-10NT-8NT-14NT-12NT
Giải Bảy
36
60
58
11
Giải Sáu
590
700
105
Giải Năm
3004
7160
0142
9604
4288
9465
Giải Tư
5489
2390
8889
5750
Giải Ba
88546
49558
01604
22589
44324
77100
Giải Nhì
20715
42892
Giải Nhất
39977
Giải Đặc Biệt
55827
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0 4 4 4 5
1
1 5
2
4 7
3
6
4
2 6
5
0 8 8
6
0 0 5
7
7
8
8 9 9 9
9
0 0 2
Đuôi Lô tô
0
0 0 5 6 6 9 9
1
1
2
4 9
3
 
4
0 0 0 2
5
0 1 6
6
3 4
7
2 7
8
5 5 8
9
8 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 9NU-3NU-6NU-11NU-5NU-10NU
Giải Bảy
24
00
65
16
Giải Sáu
915
894
598
Giải Năm
0499
1466
2069
6655
0134
2993
Giải Tư
7454
7809
8678
2897
Giải Ba
97839
24382
48220
49467
28419
70861
Giải Nhì
10620
41971
Giải Nhất
96434
Giải Đặc Biệt
93758
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 9
1
5 6 9
2
0 0 4
3
4 4 9
4
 
5
4 5 8
6
1 5 6 7 9
7
1 8
8
2
9
3 4 7 8 9
Đuôi Lô tô
0
0 2 2
1
6 7
2
8
3
9
4
2 3 3 5 9
5
1 5 6
6
1 6
7
6 9
8
5 7 9
9
0 1 3 6 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV
Giải Bảy
41
71
90
63
Giải Sáu
797
374
706
Giải Năm
7841
6441
1365
9604
4719
8308
Giải Tư
4048
4141
7341
5700
Giải Ba
24044
91197
69571
29604
00428
26260
Giải Nhì
06293
78613
Giải Nhất
84040
Giải Đặc Biệt
67360
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4 4 6 8
1
3 9
2
8
3
 
4
0 1 1 1 1 1 4 8
5
 
6
0 0 3 5
7
1 1 4
8
 
9
0 3 7 7
Đuôi Lô tô
0
0 4 6 6 9
1
4 4 4 4 4 7 7
2
 
3
1 6 9
4
0 0 4 7
5
6
6
0
7
9 9
8
0 2 4
9
1

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 12NX-7NX-1NX-15NX-4NX-2NX
Giải Bảy
68
40
91
77
Giải Sáu
967
705
404
Giải Năm
3127
3664
5294
2775
0415
2860
Giải Tư
0570
3424
1563
1970
Giải Ba
77894
62144
22240
74314
60521
44090
Giải Nhì
32874
26964
Giải Nhất
46223
Giải Đặc Biệt
30415
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5
1
4 5 5
2
1 3 4 7
3
 
4
0 0 4
5
 
6
0 3 4 4 7 8
7
0 0 4 5 7
8
 
9
0 1 4 4
Đuôi Lô tô
0
4 4 6 7 7 9
1
2 9
2
 
3
2 6
4
0 1 2 4 6 6 7 9 9
5
0 1 1 7
6
 
7
2 6 7
8
6
9
 

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 9NY-15NY-8NY-1NY-11NY-4NY
Giải Bảy
85
36
70
51
Giải Sáu
711
030
488
Giải Năm
6917
9385
2795
5652
6575
5825
Giải Tư
7083
8093
5365
1899
Giải Ba
78758
04867
57566
51462
35054
16394
Giải Nhì
04515
27241
Giải Nhất
09730
Giải Đặc Biệt
16979
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
1 5 7
2
5
3
0 0 6
4
1
5
1 2 4 8
6
2 5 6 7
7
0 5 9
8
3 5 5 8
9
3 4 5 9
Đuôi Lô tô
0
3 3 7
1
1 4 5
2
5 6
3
8 9
4
5 9
5
1 2 6 7 8 8 9
6
3 6
7
1 6
8
5 8
9
7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 3NZ-1NZ-5NZ-8NZ-11NZ-15NZ
Giải Bảy
03
93
82
56
Giải Sáu
438
805
490
Giải Năm
8282
4549
6537
4132
6678
8510
Giải Tư
4855
9854
4747
8734
Giải Ba
34518
53590
67179
35306
03818
38858
Giải Nhì
79479
90535
Giải Nhất
74969
Giải Đặc Biệt
01964
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5 6
1
0 8 8
2
 
3
2 4 5 7 8
4
7 9
5
4 5 6 8
6
4 9
7
8 9 9
8
2 2
9
0 0 3
Đuôi Lô tô
0
1 9 9
1
 
2
3 8 8
3
0 9
4
3 5 6
5
0 3 5
6
0 5
7
3 4
8
1 1 3 5 7
9
4 6 7 7

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 8MA-11MA-9MA-1MA-12MA-5MA
Giải Bảy
80
87
44
09
Giải Sáu
956
699
903
Giải Năm
7711
5851
9109
5799
4779
0060
Giải Tư
3230
0744
3062
2117
Giải Ba
16601
78810
23130
09552
34978
72962
Giải Nhì
42898
40056
Giải Nhất
31928
Giải Đặc Biệt
31357
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3 9 9
1
0 1 7
2
8
3
0 0
4
4 4
5
1 2 6 6 7
6
0 2 2
7
8 9
8
0 7
9
8 9 9
Đuôi Lô tô
0
1 3 3 6 8
1
0 1 5
2
5 6 6
3
0
4
4 4
5
 
6
5 5
7
1 5 8
8
2 7 9
9
0 0 7 9 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 10MB-2MB-3MB-6MB-11MB-9MB
Giải Bảy
08
74
82
10
Giải Sáu
762
116
835
Giải Năm
6017
3910
1657
0147
3943
0060
Giải Tư
7062
0786
7592
5032
Giải Ba
74017
54086
56167
99808
87482
43934
Giải Nhì
20889
90010
Giải Nhất
00175
Giải Đặc Biệt
90781
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8 8
1
0 0 0 6 7 7
2
 
3
2 4 5
4
3 7
5
7
6
0 2 2 7
7
4 5
8
1 2 2 6 6 9
9
2
Đuôi Lô tô
0
1 1 1 6
1
8
2
3 6 6 8 8 9
3
4
4
3 7
5
3 7
6
1 8 8
7
1 1 4 5 6
8
0 0
9
8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 1MC-8MC-13MC-11MC-9MC-10MC-2MC-19MC
Giải Bảy
96
41
42
68
Giải Sáu
465
167
833
Giải Năm
7248
6558
9717
9849
7663
2831
Giải Tư
2432
6816
7273
9680
Giải Ba
47885
14847
59176
85638
87409
86316
Giải Nhì
41854
66216
Giải Nhất
01606
Giải Đặc Biệt
32775
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 9
1
6 6 6 7
2
 
3
1 2 3 8
4
1 2 7 8 9
5
4 8
6
3 5 7 8
7
3 5 6
8
0 5
9
6
Đuôi Lô tô
0
8
1
3 4
2
3 4
3
3 6 7
4
5
5
6 7 8
6
0 1 1 1 7 9
7
1 4 6
8
3 4 5 6
9
0 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 6MD-10MD-2MD-3MD-13MD-14MD
Giải Bảy
54
04
48
50
Giải Sáu
070
804
075
Giải Năm
1344
6462
7435
1453
9110
8165
Giải Tư
0761
3614
1563
8265
Giải Ba
55545
21772
22607
84687
82142
07279
Giải Nhì
12898
74782
Giải Nhất
91013
Giải Đặc Biệt
37264
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 4 7
1
0 3 4
2
 
3
5
4
2 4 5 8
5
0 3 4
6
1 2 3 4 5 5
7
0 2 5 9
8
2 7
9
8
Đuôi Lô tô
0
1 5 7
1
6
2
4 6 7 8
3
1 5 6
4
0 0 1 4 5 6
5
3 4 6 6 7
6
 
7
0 8
8
4 9
9
7

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 2ME-14ME-5ME-13ME-8ME-7ME
Giải Bảy
16
78
46
36
Giải Sáu
235
816
121
Giải Năm
9602
4194
2098
5358
0609
0472
Giải Tư
8607
9371
4039
2793
Giải Ba
30910
56929
01406
78478
45245
15333
Giải Nhì
80204
83379
Giải Nhất
76196
Giải Đặc Biệt
44971
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4 6 7 9
1
0 6 6
2
1 9
3
3 5 6 9
4
5 6
5
8
6
 
7
1 1 2 8 8 9
8
 
9
3 4 6 8
Đuôi Lô tô
0
1
1
2 7 7
2
0 7
3
3 9
4
0 9
5
3 4
6
0 1 1 3 4 9
7
0
8
5 7 7 9
9
0 2 3 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 10MF-5MF-15MF-12MF-1MF-6MF
Giải Bảy
56
02
40
94
Giải Sáu
870
135
891
Giải Năm
2498
6010
1656
5415
9788
4332
Giải Tư
6599
0115
7637
7339
Giải Ba
33342
76501
51568
92950
08510
60849
Giải Nhì
32855
13679
Giải Nhất
11438
Giải Đặc Biệt
18435
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 2
1
0 0 5 5
2
 
3
2 5 5 7 8 9
4
0 2 9
5
0 5 6 6
6
8
7
0 9
8
8
9
1 4 8 9
Đuôi Lô tô
0
1 1 4 5 7
1
0 9
2
0 3 4
3
 
4
9
5
1 1 3 3 5
6
5 5
7
3
8
3 6 8 9
9
3 4 7 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5MG-11MG-15MG-6MG-13MG-9MG
Giải Bảy
89
40
34
86
Giải Sáu
412
364
314
Giải Năm
1805
6536
6568
2574
6732
4978
Giải Tư
4653
4708
1539
8014
Giải Ba
32956
53662
44891
90653
50511
74438
Giải Nhì
54187
54495
Giải Nhất
02602
Giải Đặc Biệt
65243
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 5 8
1
1 2 4 4
2
 
3
2 4 6 8 9
4
0 3
5
3 3 6
6
2 4 8
7
4 8
8
6 7 9
9
1 5
Đuôi Lô tô
0
4
1
1 9
2
0 1 3 6
3
4 5 5
4
1 1 3 6 7
5
0 9
6
3 5 8
7
8
8
0 3 6 7
9
3 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 9MH-8MH-10MH-2MH-12MH-14MH
Giải Bảy
54
75
72
82
Giải Sáu
602
224
508
Giải Năm
5366
0272
6247
2854
1045
5904
Giải Tư
2841
8684
8318
5422
Giải Ba
17280
05916
19414
79186
37611
59188
Giải Nhì
10621
87113
Giải Nhất
68823
Giải Đặc Biệt
18158
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4 8
1
1 3 4 6 8
2
1 2 3 4
3
 
4
1 5 7
5
4 4 8
6
6
7
2 2 5
8
0 2 4 6 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
8
1
1 2 4
2
0 2 7 7 8
3
1 2
4
0 1 2 5 5 8
5
4 7
6
1 6 8
7
4
8
0 1 5 8
9
 

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 6MK-1MK-14MK-4MK-9MK-11MK
Giải Bảy
20
77
38
84
Giải Sáu
393
022
137
Giải Năm
1582
1540
1568
5044
1304
2096
Giải Tư
1613
9227
6862
9953
Giải Ba
43417
13466
52501
00282
67148
52621
Giải Nhì
25591
26545
Giải Nhất
73625
Giải Đặc Biệt
56141
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 4
1
3 7
2
0 1 2 5 7
3
7 8
4
0 1 4 5 8
5
3
6
2 6 8
7
7
8
2 2 4
9
1 3 6
Đuôi Lô tô
0
2 4
1
0 2 4 9
2
2 6 8 8
3
1 5 9
4
0 4 8
5
2 4
6
6 9
7
1 2 3 7
8
3 4 6
9
 

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 9ML-11ML-14ML-3ML-1ML-2ML
Giải Bảy
68
35
88
42
Giải Sáu
399
117
238
Giải Năm
8008
1585
9460
8815
2619
0262
Giải Tư
5708
6514
3119
3663
Giải Ba
50333
10120
60151
67796
77837
14004
Giải Nhì
85731
59090
Giải Nhất
08972
Giải Đặc Biệt
41916
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 8 8
1
4 5 6 7 9 9
2
0
3
1 3 5 7 8
4
2
5
1
6
0 2 3 8
7
2
8
5 8
9
0 6 9
Đuôi Lô tô
0
2 6 9
1
3 5
2
4 6 7
3
3 6
4
0 1
5
1 3 8
6
1 9
7
1 3
8
0 0 3 6 8
9
1 1 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5MN-12MN-8MN-15MN-13MN-7MN
Giải Bảy
63
42
35
13
Giải Sáu
343
444
603
Giải Năm
6216
2610
5272
7590
2067
7968
Giải Tư
4317
8272
6686
8254
Giải Ba
65283
75479
49179
37768
19980
20304
Giải Nhì
90809
72174
Giải Nhất
45011
Giải Đặc Biệt
09841
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4 9
1
0 1 3 6 7
2
 
3
5
4
1 2 3 4
5
4
6
3 7 8 8
7
2 2 4 9 9
8
0 3 6
9
0
Đuôi Lô tô
0
1 8 9
1
1 4
2
4 7 7
3
0 1 4 6 8
4
0 4 5 7
5
3
6
1 8
7
1 6
8
6 6
9
0 7 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 7MP-5MP-6MP-13MP-10MP-9MP
Giải Bảy
23
31
13
97
Giải Sáu
413
063
891
Giải Năm
4040
0319
4862
5733
5162
8364
Giải Tư
5543
1288
4007
4955
Giải Ba
74043
63680
00185
61529
94039
45565
Giải Nhì
17460
78706
Giải Nhất
18834
Giải Đặc Biệt
98713
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 7
1
3 3 3 9
2
3 9
3
1 3 4 9
4
0 3 3
5
5
6
0 2 2 3 4 5
7
 
8
0 5 8
9
1 7
Đuôi Lô tô
0
4 6 8
1
3 9
2
6 6
3
1 1 1 2 3 4 4 6
4
3 6
5
5 6 8
6
0
7
0 9
8
8
9
1 2 3

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 15MQ-9MQ-1MQ-5MQ-4MQ-12MQ
Giải Bảy
27
17
90
53
Giải Sáu
949
516
442
Giải Năm
9964
4270
1599
4834
2452
3287
Giải Tư
5157
8803
9017
4982
Giải Ba
59444
00995
02540
80461
30788
27247
Giải Nhì
53011
52879
Giải Nhất
58592
Giải Đặc Biệt
85120
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
1 6 7 7
2
0 7
3
4
4
0 2 4 7 9
5
2 3 7
6
1 4
7
0 9
8
2 7 8
9
0 2 5 9
Đuôi Lô tô
0
2 4 7 9
1
1 6
2
4 5 8 9
3
0 5
4
3 4 6
5
9
6
1
7
1 1 2 4 5 8
8
8
9
4 7 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 4MR-6MR-14MR-13MR-11MR-2MR
Giải Bảy
70
52
79
13
Giải Sáu
768
840
640
Giải Năm
1236
9243
7934
4534
9730
5156
Giải Tư
8589
6897
1079
1983
Giải Ba
92901
77395
87205
44553
84555
79916
Giải Nhì
56690
48887
Giải Nhất
79795
Giải Đặc Biệt
29337
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 5
1
3 6
2
 
3
0 4 4 6 7
4
0 0 3
5
2 3 5 6
6
8
7
0 9 9
8
3 7 9
9
0 5 5 7
Đuôi Lô tô
0
3 4 4 7 9
1
0
2
5
3
1 4 5 8
4
3 3
5
0 5 9 9
6
1 3 5
7
3 8 9
8
6
9
7 7 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2MS-3MS-4MS-1MS-9MS-8MS
Giải Bảy
30
21
29
83
Giải Sáu
855
584
139
Giải Năm
9592
5309
4376
1230
3835
6215
Giải Tư
9292
0342
0933
1244
Giải Ba
11054
21296
73693
94535
33878
20697
Giải Nhì
99604
51365
Giải Nhất
58679
Giải Đặc Biệt
88864
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 9
1
5
2
1 9
3
0 0 3 5 5 9
4
2 4
5
4 5
6
4 5
7
6 8 9
8
3 4
9
2 2 3 6 7
Đuôi Lô tô
0
3 3
1
2
2
4 9 9
3
3 8 9
4
0 4 5 6 8
5
1 3 3 5 6
6
7 9
7
9
8
7
9
0 2 3 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 7MT-8MT-10MT-14MT-5MT-4MT
Giải Bảy
44
04
62
23
Giải Sáu
484
465
916
Giải Năm
4003
5186
5049
2861
1761
7271
Giải Tư
4417
4196
3901
5992
Giải Ba
57283
23864
72211
62199
57365
40880
Giải Nhì
90306
05645
Giải Nhất
71786
Giải Đặc Biệt
18198
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3 4 6
1
1 6 7
2
3
3
 
4
4 5 9
5
 
6
1 1 2 4 5 5
7
1
8
0 3 4 6 6
9
2 6 8 9
Đuôi Lô tô
0
8
1
0 1 6 6 7
2
6 9
3
0 2 8
4
0 4 6 8
5
4 6 6
6
0 1 8 8 9
7
1
8
9
9
4 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 10MU-11MU-1MU-9MU-13MU-6MU
Giải Bảy
95
56
66
19
Giải Sáu
794
635
599
Giải Năm
9374
4850
8320
7814
8710
0717
Giải Tư
2014
6409
3258
8688
Giải Ba
61892
81361
57325
19943
52187
55210
Giải Nhì
77331
13534
Giải Nhất
27386
Giải Đặc Biệt
35492
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
0 0 4 4 7 9
2
0 5
3
1 4 5
4
3
5
0 6 8
6
1 6
7
4
8
6 7 8
9
2 2 4 5 9
Đuôi Lô tô
0
1 1 2 5
1
3 6
2
9 9
3
4
4
1 1 3 7 9
5
2 3 9
6
5 6 8
7
1 8
8
5 8
9
0 1 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 12MV-20MV-15MV-3MV-16MV-9MV-13MV-8MV
Giải Bảy
85
74
31
79
Giải Sáu
078
772
457
Giải Năm
7690
7727
6959
0095
1920
7180
Giải Tư
7037
9260
2809
5294
Giải Ba
40420
29343
31064
66278
59129
16617
Giải Nhì
35133
39473
Giải Nhất
41299
Giải Đặc Biệt
06194
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
7
2
0 0 7 9
3
1 3 7
4
3
5
7 9
6
0 4
7
2 3 4 8 8 9
8
0 5
9
0 4 4 5 9
Đuôi Lô tô
0
2 2 6 8 9
1
3
2
7
3
3 4 7
4
6 7 9 9
5
8 9
6
 
7
1 2 3 5
8
7 7
9
0 2 5 7 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2MX-1MX-12MX-8MX-6MX-3MX
Giải Bảy
77
06
18
96
Giải Sáu
104
622
010
Giải Năm
5264
2363
1877
0033
2488
9198
Giải Tư
2746
8474
2057
3300
Giải Ba
12795
68347
65312
09038
86560
22314
Giải Nhì
16883
77334
Giải Nhất
04674
Giải Đặc Biệt
64948
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4 6
1
0 2 4 8
2
2
3
3 4 8
4
6 7 8
5
7
6
0 3 4
7
4 4 7 7
8
3 8
9
5 6 8
Đuôi Lô tô
0
0 1 6
1
 
2
1 2
3
3 6 8
4
0 1 3 6 7 7
5
9
6
0 4 9
7
4 5 7 7
8
1 3 4 8 9
9
 

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5MY-7MY-8MY-4MY-2MY-6MY
Giải Bảy
29
67
28
25
Giải Sáu
561
446
237
Giải Năm
9894
3969
3811
5153
3349
3722
Giải Tư
9591
7194
9590
7739
Giải Ba
19739
53846
86931
48174
75976
36988
Giải Nhì
12874
00591
Giải Nhất
79512
Giải Đặc Biệt
52766
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
1 2
2
2 5 8 9
3
1 7 9 9
4
6 6 9
5
3
6
1 6 7 9
7
4 4 6
8
8
9
0 1 1 4 4
Đuôi Lô tô
0
9
1
1 3 6 9 9
2
1 2
3
5
4
7 7 9 9
5
2
6
4 4 6 7
7
3 6
8
2 8
9
2 3 3 4 6

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 11MZ-8MZ-5MZ-4MZ-6MZ-9MZ
Giải Bảy
51
19
90
89
Giải Sáu
104
606
619
Giải Năm
1300
9770
4034
6902
1730
9819
Giải Tư
9942
3708
0879
3794
Giải Ba
36869
93254
18961
79187
66574
51138
Giải Nhì
29934
63527
Giải Nhất
35682
Giải Đặc Biệt
60755
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 4 6 8
1
9 9 9
2
7
3
0 4 4 8
4
2
5
1 4 5
6
1 9
7
0 4 9
8
2 7 9
9
0 4
Đuôi Lô tô
0
0 3 7 9
1
5 6
2
0 4 8
3
 
4
0 3 3 5 7 9
5
5
6
0
7
2 8
8
0 3
9
1 1 1 6 7 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 4LA-6LA-12LA-10LA-1LA-15LA
Giải Bảy
74
54
61
06
Giải Sáu
042
076
709
Giải Năm
6463
5037
7184
2312
3165
6247
Giải Tư
8441
1468
0916
5129
Giải Ba
54835
94648
82384
40292
70918
01062
Giải Nhì
64285
65938
Giải Nhất
29989
Giải Đặc Biệt
34838
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 9
1
2 6 8
2
9
3
5 7 8 8
4
1 2 7 8
5
4
6
1 2 3 5 8
7
4 6
8
4 4 5 9
9
2
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 6
2
1 4 6 9
3
6
4
5 7 8 8
5
3 6 8
6
0 1 7
7
3 4
8
1 3 3 4 6
9
0 2 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 11LB-13LB-2LB-19LB-15LB-5LB-1LB-9LB
Giải Bảy
07
15
20
49
Giải Sáu
940
315
055
Giải Năm
8908
5675
3757
0290
6421
3461
Giải Tư
1081
8622
3216
0868
Giải Ba
39371
85823
24941
22036
22477
18709
Giải Nhì
95201
18959
Giải Nhất
21284
Giải Đặc Biệt
30061
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 7 8 9
1
5 5 6
2
0 1 2 3
3
6
4
0 1 9
5
5 7 9
6
1 1 8
7
1 5 7
8
1 4
9
0
Đuôi Lô tô
0
2 4 9
1
0 2 4 6 6 7 8
2
2
3
2
4
8
5
1 1 5 7
6
1 3
7
0 5 7
8
0 6
9
0 4 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC
Giải Bảy
96
65
03
70
Giải Sáu
901
919
624
Giải Năm
2099
6964
0572
7189
8620
3391
Giải Tư
3440
5637
9612
9495
Giải Ba
76829
01458
00678
04710
93846
11457
Giải Nhì
66824
97525
Giải Nhất
12198
Giải Đặc Biệt
16179
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3
1
0 2 9
2
0 4 4 5 9
3
7
4
0 6
5
7 8
6
4 5
7
0 2 8 9
8
9
9
1 5 6 8 9
Đuôi Lô tô
0
1 2 4 7
1
0 9
2
1 7
3
0
4
2 2 6
5
2 6 9
6
4 9
7
3 5
8
5 7 9
9
1 2 7 8 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 3LD-17LD-8LD-4LD-20LD-9LD-13LD-12LD
Giải Bảy
35
26
48
03
Giải Sáu
134
548
571
Giải Năm
5842
0789
9534
0388
1327
2320
Giải Tư
3454
3693
5723
7638
Giải Ba
40098
29006
40715
61584
39911
24856
Giải Nhì
72194
11034
Giải Nhất
25766
Giải Đặc Biệt
76479
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 6
1
1 5
2
0 3 6 7
3
4 4 4 5 8
4
2 8 8
5
4 6
6
6
7
1 9
8
4 8 9
9
3 4 8
Đuôi Lô tô
0
2
1
1 7
2
4
3
0 2 9
4
3 3 3 5 8 9
5
1 3
6
0 2 5 6
7
2
8
3 4 4 8 9
9
7 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE
Giải Bảy
30
87
80
75
Giải Sáu
313
104
436
Giải Năm
1368
8512
0613
9140
8974
7483
Giải Tư
1226
3681
3051
3591
Giải Ba
36399
99176
44895
48144
89665
83781
Giải Nhì
61887
71870
Giải Nhất
88795
Giải Đặc Biệt
87219
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
2 3 3 9
2
6
3
0 6
4
0 4
5
1
6
5 8
7
0 4 5 6
8
0 1 1 3 7 7
9
1 5 5 9
Đuôi Lô tô
0
3 4 7 8
1
5 8 8 9
2
1
3
1 1 8
4
0 4 7
5
6 7 9 9
6
2 3 7
7
8 8
8
6
9
1 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF
Giải Bảy
93
42
35
69
Giải Sáu
166
101
463
Giải Năm
9289
6626
4652
3120
7508
5479
Giải Tư
5687
8094
1582
5288
Giải Ba
68839
72151
45870
16675
45622
30683
Giải Nhì
22948
27905
Giải Nhất
84970
Giải Đặc Biệt
72859
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 5 8
1
 
2
0 2 6
3
5 9
4
2 8
5
1 2 9
6
3 6 9
7
0 0 5 9
8
2 3 7 8 9
9
3 4
Đuôi Lô tô
0
2 7 7
1
0 5
2
2 4 5 8
3
6 8 9
4
9
5
0 3 7
6
2 6
7
8
8
0 4 8
9
3 5 6 7 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG
Giải Bảy
32
60
46
20
Giải Sáu
100
874
364
Giải Năm
3753
4608
9088
7731
5934
6916
Giải Tư
2204
4344
9025
9940
Giải Ba
36678
49662
96488
70757
21183
72285
Giải Nhì
85331
53702
Giải Nhất
21642
Giải Đặc Biệt
34164
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 4 8
1
6
2
0 5
3
1 1 2 4
4
0 2 4 6
5
3 7
6
0 2 4 4
7
4 8
8
3 5 8 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 2 4 6
1
3 3
2
0 3 4 6
3
5 8
4
0 3 4 6 6 7
5
2 8
6
1 4
7
5
8
0 7 8 8
9
 

GIỚI THIỆU VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY – XSMB 60 – XOSOHOMNAY

XSMB 60 ngày – KQXSMB 60 ngày – XSTD 60 ngày – Thống kê kết quả xổ số miền Bắc trong 60 ngày gần đây nhất. Dự đoán soi cầu loto VIP cho kết quả XSMB ngày hôm nay.

XSMB 60 ngày - XSTD 60 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Sổ kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất (còn gọi là thống kê kết quả theo 1 tháng) là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm, giúp người chơi dễ dàng tra lại kết quả của nhiều ngày trước đó. Khi chơi xổ số miền Bắc thì người chơi thường quan tâm đến các thông tin về XSMB ba mươi ngày trở lại đây. Tổng hợp các con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con loto lâu ngày không về. Dựa vào đó có thể tìm ra được quy luật quay trong thời gian gần đây và nhanh chóng tính toán ra các bộ số tiếp theo sẽ về chiều nay đánh con gì.

Thông tin về XSKT Miền Bắc

– Tường thuật xổ số miền bắc

– Kết quả xổ số miền bắc 60 ngày

– Soi cầu lô VIP miền Bắc hôm nay

Lịch quay quay mở thưởng XSMB vào lúc 18h15  hàng ngày được xosohomnay cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.

Hướng dẫn xem thống kê XSTD 60 ngày gần đây

Bước 1: Tại mục “Sổ kết quả”, bạn chọn xem “Sổ kết quả miền Bắc” Bước 2: Chọn TAB “ XSMB 60 ngày ” để xem toàn bộ thống kê 60 ngày liên tiếp của xổ số truyền thống miền Bắc.

Lịch mở thưởng XSKT miền bắc

Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh

Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh

Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng

Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định

Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình

– Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. – Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XS miền Bắc

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội) Loại vé 10000đ: Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay mở thưởng XSMB):

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
G. Đặc biệt 200,000,000 15 3,000,000,000 20,000 lần
Giải nhất 20,000,000 15 3,000,000,000 2,000 lần
Giải nhì 5,000,000 60 150,000,000 500 lần
Giải ba 2,000,000 90 180,000,000 200 lần
Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 4500 450,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 60000 2,400,000,000 4 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XSMB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay) Thống kê XSMB 60 ngày được cập nhật liên tục, sớm nhất và chính xác nhất sau mỗi buổi quay số. Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào https://xosohomnay.info/ để có thể tra cứu bảng thống kê XSKT Thủ Đô chi tiết và chuẩn xác nhất ngay hôm nay.