XSMB 60 ngày - XSTD 60 ngày - Kết quả xổ số hôm nay miền Bắc

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22/05/2024

Giải 4ML-18ML-6ML-5ML-14ML-16ML-12ML-8ML
Giải Bảy
06
61
62
64
Giải Sáu
126
617
344
Giải Năm
1774
6655
7678
7745
1426
4108
Giải Tư
0668
1475
4436
5595
Giải Ba
47830
45608
32162
70312
68143
75822
Giải Nhì
31476
00040
Giải Nhất
45487
Giải Đặc Biệt
39397
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 8 8
1
2 7
2
2 6 6
3
0 6
4
0 3 4 5
5
5
6
1 2 2 4 8
7
4 5 6 8
8
7
9
5 7
Đuôi Lô tô
0
3 4
1
6
2
1 2 6 6
3
4
4
4 6 7
5
4 5 7 9
6
0 2 2 3 7
7
1 8 9
8
0 0 6 7
9
 

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 4ML-18ML-6ML-5ML-14ML-16ML-12ML-8ML
Giải Bảy
06
61
62
64
Giải Sáu
126
617
344
Giải Năm
1774
6655
7678
7745
1426
4108
Giải Tư
0668
1475
4436
5595
Giải Ba
47830
45608
32162
70312
68143
75822
Giải Nhì
31476
00040
Giải Nhất
45487
Giải Đặc Biệt
39397
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 8 8
1
2 7
2
2 6 6
3
0 6
4
0 3 4 5
5
5
6
1 2 2 4 8
7
4 5 6 8
8
7
9
5 7
Đuôi Lô tô
0
3 4
1
6
2
1 2 6 6
3
4
4
4 6 7
5
4 5 7 9
6
0 2 2 3 7
7
1 8 9
8
0 0 6 7
9
 

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 3MK-10MK-8MK-11MK-17MK-20MK-9MK-19MK
Giải Bảy
79
73
50
87
Giải Sáu
832
502
909
Giải Năm
1245
1061
4589
0309
8867
2047
Giải Tư
6188
9885
3428
9737
Giải Ba
77775
27106
44932
69463
49358
74462
Giải Nhì
69018
79701
Giải Nhất
18539
Giải Đặc Biệt
55200
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 2 6 9 9
1
8
2
8
3
2 2 7 9
4
5 7
5
0 8
6
1 2 3 7
7
3 5 9
8
5 7 8 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 5
1
0 6
2
0 3 3 6
3
6 7
4
 
5
4 7 8
6
0
7
3 4 6 8
8
1 2 5 8
9
0 0 3 7 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 17MH-6MH-9MH-1MH-2MH-19MH-8MH-3MH
Giải Bảy
24
50
89
52
Giải Sáu
695
561
208
Giải Năm
9510
9372
3898
4781
9369
2390
Giải Tư
0220
6622
9353
0452
Giải Ba
56652
91186
16367
64845
09049
06322
Giải Nhì
72725
90891
Giải Nhất
60275
Giải Đặc Biệt
05966
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
0
2
0 2 2 4 5
3
 
4
5 9
5
0 2 2 2 3
6
1 6 7 9
7
2 5
8
1 6 9
9
0 1 5 8
Đuôi Lô tô
0
1 2 5 9
1
6 8 9
2
2 2 5 5 5 7
3
5
4
2
5
2 4 7 9
6
6 8
7
6
8
0 9
9
4 6 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG
Giải Bảy
68
85
05
96
Giải Sáu
198
786
996
Giải Năm
9892
6035
5510
5769
1348
4280
Giải Tư
0077
1962
4824
8339
Giải Ba
92796
76639
97895
59002
03268
78862
Giải Nhì
83125
92133
Giải Nhất
08543
Giải Đặc Biệt
14478
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 5
1
0
2
4 5
3
3 5 9 9
4
3 8
5
 
6
2 2 8 8 9
7
7 8
8
0 5 6
9
2 5 6 6 6 8
Đuôi Lô tô
0
1 8
1
 
2
0 6 6 9
3
3 4
4
2
5
0 2 3 8 9
6
8 9 9 9
7
7
8
4 6 6 7 9
9
3 3 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF
Giải Bảy
17
18
19
80
Giải Sáu
439
382
725
Giải Năm
9794
6034
3664
4804
5847
1109
Giải Tư
8722
3565
3622
9776
Giải Ba
65370
28969
87605
86304
25261
47953
Giải Nhì
54587
91207
Giải Nhất
34422
Giải Đặc Biệt
91322
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 4 5 7 9
1
7 8 9
2
2 2 2 2 5
3
4 9
4
7
5
3
6
1 4 5 9
7
0 6
8
0 2 7
9
4
Đuôi Lô tô
0
7 8
1
6
2
2 2 2 2 8
3
5
4
0 0 3 6 9
5
0 2 6
6
7
7
0 1 4 8
8
1
9
0 1 3 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME
Giải Bảy
45
41
62
32
Giải Sáu
811
467
195
Giải Năm
1990
2823
4099
1531
0662
6554
Giải Tư
1610
7280
1449
3711
Giải Ba
71270
59190
24080
02738
14554
91467
Giải Nhì
25740
88471
Giải Nhất
36545
Giải Đặc Biệt
51468
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 1 1
2
3
3
1 2 8
4
0 1 5 5 9
5
4 4
6
2 2 7 7 8
7
0 1
8
0 0
9
0 0 5 9
Đuôi Lô tô
0
1 4 7 8 8 9 9
1
1 1 3 4 7
2
3 6 6
3
2
4
5 5
5
4 4 9
6
 
7
6 6
8
3 6
9
4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD
Giải Bảy
30
92
09
25
Giải Sáu
165
824
844
Giải Năm
2052
1282
6872
1395
3593
8574
Giải Tư
2338
9068
9944
8906
Giải Ba
88442
20468
98125
52900
60651
31992
Giải Nhì
62348
50106
Giải Nhất
71290
Giải Đặc Biệt
61034
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 6 6 9
1
 
2
4 5 5
3
0 4 8
4
2 4 4 8
5
1 2
6
5 8 8
7
2 4
8
2
9
0 2 2 3 5
Đuôi Lô tô
0
0 3 9
1
5
2
4 5 7 8 9 9
3
9
4
2 3 4 4 7
5
2 2 6 9
6
0 0
7
 
8
3 4 6 6
9
0

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 18MC-2MC-5MC-7MC-17MC-16MC-1MC-8MC
Giải Bảy
89
29
30
72
Giải Sáu
336
470
610
Giải Năm
1388
2016
7652
8917
9212
7390
Giải Tư
9231
5633
3688
2553
Giải Ba
06652
08021
58498
38040
60194
51612
Giải Nhì
01409
55964
Giải Nhất
62025
Giải Đặc Biệt
06926
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
0 2 2 6 7
2
1 5 6 9
3
0 1 3 6
4
0
5
2 2 3
6
4
7
0 2
8
8 8 9
9
0 4 8
Đuôi Lô tô
0
1 3 4 7 9
1
2 3
2
1 1 5 5 7
3
3 5
4
6 9
5
2
6
1 2 3
7
1
8
8 8 9
9
0 2 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 14MB-13MB-6MB-11MB-5MB-19MB-10MB-20MB
Giải Bảy
66
63
45
65
Giải Sáu
934
848
328
Giải Năm
1597
2914
5213
4645
6661
9199
Giải Tư
8610
7148
0858
1031
Giải Ba
15096
08691
26638
16518
93526
28481
Giải Nhì
39525
63916
Giải Nhất
28703
Giải Đặc Biệt
16880
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
0 3 4 6 8
2
5 6 8
3
1 4 8
4
5 5 8 8
5
8
6
1 3 5 6
7
 
8
0 1
9
1 6 7 9
Đuôi Lô tô
0
1 8
1
3 6 8 9
2
 
3
0 1 6
4
1 3
5
2 4 4 6
6
1 2 6 9
7
9
8
1 2 3 4 4 5
9
9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 15MA-1MA-9MA-3MA-4MA-17MA-7MA-14MA
Giải Bảy
63
62
20
26
Giải Sáu
007
667
359
Giải Năm
8127
9549
6572
7683
7337
1419
Giải Tư
3100
7913
8862
4260
Giải Ba
39690
88306
54902
80590
37165
66935
Giải Nhì
12844
84462
Giải Nhất
64440
Giải Đặc Biệt
84396
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 6 7
1
3 9
2
0 6 7
3
5 7
4
0 4 9
5
9
6
0 2 2 2 3 5 7
7
2
8
3
9
0 0 6
Đuôi Lô tô
0
0 2 4 6 9 9
1
 
2
0 6 6 6 7
3
1 6 8
4
4
5
3 6
6
0 2 9
7
0 2 3 6
8
 
9
1 4 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 20LZ-10LZ-7LZ-6LZ-14LZ-17LZ-12LZ-18LZ
Giải Bảy
75
33
21
97
Giải Sáu
751
430
989
Giải Năm
5862
9352
0691
2480
1519
4340
Giải Tư
7963
9465
0076
7088
Giải Ba
73957
99482
89320
24590
26706
66538
Giải Nhì
74859
97508
Giải Nhất
06147
Giải Đặc Biệt
54105
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 6 8
1
9
2
0 1
3
0 3 8
4
0 7
5
1 2 7 9
6
2 3 5
7
5 6
8
0 2 8 9
9
0 1 7
Đuôi Lô tô
0
2 3 4 8 9
1
2 5 9
2
5 6 8
3
3 6
4
 
5
0 6 7
6
0 7
7
4 5 9
8
0 3 8
9
1 5 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 9LY-10LY-20LY-6LY-2LY-13LY-14LY-3LY
Giải Bảy
64
52
00
77
Giải Sáu
526
321
995
Giải Năm
0506
4079
4286
6281
9650
6402
Giải Tư
0930
1587
9302
2080
Giải Ba
99345
21382
23746
71599
25382
85169
Giải Nhì
34069
56100
Giải Nhất
10832
Giải Đặc Biệt
98076
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0 2 2 6
1
 
2
1 6
3
0 2
4
5 6
5
0 2
6
4 9 9
7
6 7 9
8
0 1 2 2 6 7
9
5 9
Đuôi Lô tô
0
0 0 3 5 8
1
2 8
2
0 0 3 5 8 8
3
 
4
6
5
4 9
6
0 2 4 7 8
7
7 8
8
 
9
6 6 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 11LX-17LX-20LX-7LX-15LX-9LX-10LX-14LX
Giải Bảy
61
25
40
81
Giải Sáu
157
788
615
Giải Năm
3814
6159
4915
6569
5975
3971
Giải Tư
9864
2396
4270
9528
Giải Ba
23671
36298
05252
86570
16030
92419
Giải Nhì
50955
32467
Giải Nhất
18262
Giải Đặc Biệt
78736
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
4 5 5 9
2
5 8
3
0 6
4
0
5
2 5 7 9
6
1 2 4 7 9
7
0 0 1 1 5
8
1 8
9
6 8
Đuôi Lô tô
0
3 4 7 7
1
6 7 7 8
2
5 6
3
 
4
1 6
5
1 1 2 5 7
6
3 9
7
5 6
8
2 8 9
9
1 5 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5LV-8LV-3LV-9LV-20LV-15LV-6LV-10LV
Giải Bảy
34
30
62
71
Giải Sáu
358
053
489
Giải Năm
4101
1314
6459
5476
3361
9112
Giải Tư
1468
8155
2344
3177
Giải Ba
75210
62356
51398
75745
57573
85987
Giải Nhì
32360
62341
Giải Nhất
15349
Giải Đặc Biệt
60325
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
0 2 4
2
5
3
0 4
4
1 4 5 9
5
3 5 6 8 9
6
0 1 2 8
7
1 3 6 7
8
7 9
9
8
Đuôi Lô tô
0
1 3 6
1
0 4 6 7
2
1 6
3
5 7
4
1 3 4
5
2 4 5
6
5 7
7
7 8
8
5 6 9
9
4 5 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 18LU-9LU-4LU-2LU-5LU-1LU-15LU-20LU
Giải Bảy
07
22
24
10
Giải Sáu
963
856
373
Giải Năm
3379
9322
9426
1998
7384
9935
Giải Tư
3094
2057
5210
6852
Giải Ba
37066
79058
17319
80729
82947
25743
Giải Nhì
58525
99356
Giải Nhất
97809
Giải Đặc Biệt
56095
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7 9
1
0 0 9
2
2 2 4 5 6 9
3
5
4
3 7
5
2 6 6 7 8
6
3 6
7
3 9
8
4
9
4 5 8
Đuôi Lô tô
0
1 1
1
 
2
2 2 5
3
4 6 7
4
2 8 9
5
2 3 9
6
2 5 5 6
7
0 4 5
8
5 9
9
0 1 2 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 7LT-5LT-13LT-12LT-6LT-15LT-10LT-8LT
Giải Bảy
28
17
01
22
Giải Sáu
004
560
330
Giải Năm
1073
9098
6376
6149
3473
0458
Giải Tư
4876
8039
6393
9366
Giải Ba
53640
11641
98550
51697
35757
58353
Giải Nhì
75679
55486
Giải Nhất
81118
Giải Đặc Biệt
12317
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 4
1
7 7 8
2
2 8
3
0 9
4
0 1 9
5
0 3 7 8
6
0 6
7
3 3 6 6 9
8
6
9
3 7 8
Đuôi Lô tô
0
3 4 5 6
1
0 4
2
2
3
5 7 7 9
4
0
5
 
6
6 7 7 8
7
1 1 5 9
8
1 2 5 9
9
3 4 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 1LS-4LS-18LS-11LS-19LS-9LS-20LS-17LS
Giải Bảy
45
32
98
67
Giải Sáu
322
497
371
Giải Năm
5000
1334
5056
5124
3581
8603
Giải Tư
6456
6301
0711
9193
Giải Ba
62669
61032
64782
29258
00675
55196
Giải Nhì
18944
47884
Giải Nhất
22441
Giải Đặc Biệt
87661
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 3
1
1
2
2 4
3
2 2 4
4
1 4 5
5
6 6 8
6
1 7 9
7
1 5
8
1 2 4
9
3 6 7 8
Đuôi Lô tô
0
0
1
0 1 4 6 7 8
2
2 3 3 8
3
0 9
4
2 3 4 8
5
4 7
6
5 5 9
7
6 9
8
5 9
9
6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 12LR-14LR-3LR-16LR-20LR-10LR-2LR-11LR
Giải Bảy
67
22
52
63
Giải Sáu
889
493
030
Giải Năm
5395
1882
5795
5573
3815
0478
Giải Tư
7227
6852
1236
9205
Giải Ba
17520
86768
30554
76145
87183
83127
Giải Nhì
48867
30896
Giải Nhất
07373
Giải Đặc Biệt
80183
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
5
2
0 2 7 7
3
0 6
4
5
5
2 2 4
6
3 7 7 8
7
3 3 8
8
2 3 3 9
9
3 5 5 6
Đuôi Lô tô
0
2 3
1
 
2
2 5 5 8
3
6 7 7 8 8 9
4
5
5
0 1 4 9 9
6
3 9
7
2 2 6 6
8
6 7
9
8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 4LQ-10LQ-17LQ-2LQ-11LQ-19LQ-18LQ-14LQ
Giải Bảy
12
28
32
55
Giải Sáu
950
395
845
Giải Năm
6674
2830
5075
6867
0477
9992
Giải Tư
0761
4562
7833
0419
Giải Ba
13869
54572
71317
12810
47525
03020
Giải Nhì
96303
01790
Giải Nhất
86258
Giải Đặc Biệt
90869
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
0 2 7 9
2
0 5 8
3
0 2 3
4
5
5
0 5 8
6
1 2 7 9 9
7
2 4 5 7
8
 
9
0 2 5
Đuôi Lô tô
0
1 2 3 5 9
1
6
2
1 3 6 7 9
3
0 3
4
7
5
2 4 5 7 9
6
 
7
1 6 7
8
2 5
9
1 6 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 1LP-7LP-14LP-10LP-5LP-13LP-18LP-11LP
Giải Bảy
57
98
89
43
Giải Sáu
245
377
183
Giải Năm
5611
0078
5218
2300
4982
1733
Giải Tư
1085
3878
8682
2686
Giải Ba
92069
67021
52931
48277
11046
89999
Giải Nhì
20095
44000
Giải Nhất
31913
Giải Đặc Biệt
64857
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0
1
1 3 8
2
1
3
1 3
4
3 5 6
5
7 7
6
9
7
7 7 8 8
8
2 2 3 5 6 9
9
5 8 9
Đuôi Lô tô
0
0 0
1
1 2 3
2
8 8
3
1 3 4 8
4
 
5
4 8 9
6
4 8
7
5 5 7 7
8
1 7 7 9
9
6 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 1LN-4LN-2LN-20LN-15LN-6LN-5LN-14LN
Giải Bảy
39
63
74
20
Giải Sáu
237
365
872
Giải Năm
1929
1291
3732
4499
0501
0023
Giải Tư
7865
6190
9540
9899
Giải Ba
32394
64549
84234
20036
87618
89421
Giải Nhì
51863
96125
Giải Nhất
98924
Giải Đặc Biệt
27567
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
8
2
0 1 3 4 5 9
3
2 4 6 7 9
4
0 9
5
 
6
3 3 5 5 7
7
2 4
8
 
9
0 1 4 9 9
Đuôi Lô tô
0
2 4 9
1
0 2 9
2
3 7
3
2 6 6
4
2 3 7 9
5
2 6 6
6
3
7
3 6
8
1
9
2 3 4 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2LM-4LM-11LM-12LM-1LM-15LM-18LM-20LM
Giải Bảy
95
61
60
97
Giải Sáu
476
452
577
Giải Năm
2832
7333
5398
2863
9727
6282
Giải Tư
7618
6107
6935
4766
Giải Ba
90676
42039
96046
05589
71405
98943
Giải Nhì
46130
26589
Giải Nhất
10292
Giải Đặc Biệt
72031
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 7
1
8
2
7
3
0 1 2 3 5 9
4
3 6
5
2
6
0 1 3 6
7
6 6 7
8
2 9 9
9
2 5 7 8
Đuôi Lô tô
0
3 6
1
3 6
2
3 5 8 9
3
3 4 6
4
 
5
0 3 9
6
4 6 7 7
7
0 2 7 9
8
1 9
9
3 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2LK-8LK-4LK-10LK-1LK-20LK-17LK-12LK
Giải Bảy
47
59
54
28
Giải Sáu
064
111
819
Giải Năm
9442
7335
4865
8702
9454
0153
Giải Tư
3810
5366
3352
3783
Giải Ba
09211
39887
51882
98592
13100
35623
Giải Nhì
75181
44812
Giải Nhất
05886
Giải Đặc Biệt
44624
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2
1
0 1 1 2 9
2
3 4 8
3
5
4
2 7
5
2 3 4 4 9
6
4 5 6
7
 
8
1 2 3 6 7
9
2
Đuôi Lô tô
0
0 1
1
1 1 8
2
0 1 4 5 8 9
3
2 5 8
4
2 5 5 6
5
3 6
6
6 8
7
4 8
8
2
9
1 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 12LH-10LH-9LH-16LH-14LH-5LH-15LH-8LH
Giải Bảy
08
61
03
82
Giải Sáu
460
330
803
Giải Năm
8518
0804
5532
3564
2859
5321
Giải Tư
1937
2689
1242
1612
Giải Ba
90575
32048
64302
41745
95540
13428
Giải Nhì
81274
81676
Giải Nhất
86391
Giải Đặc Biệt
15877
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 3 4 8
1
2 8
2
1 8
3
0 2 7
4
0 2 5 8
5
9
6
0 1 4
7
4 5 6 7
8
2 9
9
1
Đuôi Lô tô
0
3 4 6
1
2 6 9
2
0 1 3 4 8
3
0 0
4
0 6 7
5
4 7
6
7
7
3 7
8
0 1 2 4
9
5 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 14LG-17LG-4LG-16LG-6LG-9LG-5LG-20LG
Giải Bảy
79
73
02
95
Giải Sáu
601
374
875
Giải Năm
4773
5555
6771
6035
9625
1386
Giải Tư
8645
6772
3361
2640
Giải Ba
64560
66075
18325
29166
09527
99349
Giải Nhì
22046
36692
Giải Nhất
21957
Giải Đặc Biệt
37696
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 2
1
 
2
5 5 7
3
5
4
0 5 6 9
5
5 7
6
0 1 6
7
1 2 3 3 4 5 5 9
8
6
9
2 5 6
Đuôi Lô tô
0
4 6
1
0 6 7
2
0 7 9
3
7 7
4
7
5
2 2 3 4 5 7 7 9
6
4 6 8 9
7
2 5
8
 
9
4 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 6LF-19LF-5LF-18LF-2LF-8LF-10LF-16LF
Giải Bảy
93
89
25
35
Giải Sáu
380
430
919
Giải Năm
1611
8897
8947
2599
7671
9757
Giải Tư
9943
8648
2356
6102
Giải Ba
08418
64960
34316
24391
16970
95866
Giải Nhì
51849
73421
Giải Nhất
31827
Giải Đặc Biệt
25842
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
1 6 8 9
2
1 5 7
3
0 5
4
2 3 7 8 9
5
6 7
6
0 6
7
0 1
8
0 9
9
1 3 7 9
Đuôi Lô tô
0
3 6 7 8
1
1 2 7 9
2
0 4
3
4 9
4
 
5
2 3
6
1 5 6
7
2 4 5 9
8
1 4
9
1 4 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 11LE-10LE-12LE-6LE-16LE-19LE-4LE-1LE
Giải Bảy
19
93
77
37
Giải Sáu
551
477
460
Giải Năm
0230
3557
4878
4292
3179
3749
Giải Tư
6912
2359
7064
9067
Giải Ba
31718
65482
84174
34977
84592
37002
Giải Nhì
88910
47085
Giải Nhất
82135
Giải Đặc Biệt
57620
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
0 2 8 9
2
0
3
0 5 7
4
9
5
1 7 9
6
0 4 7
7
4 7 7 7 8 9
8
2 5
9
2 2 3
Đuôi Lô tô
0
1 2 3 6
1
5
2
0 1 8 9 9
3
9
4
6 7
5
3 8
6
 
7
3 5 6 7 7 7
8
1 7
9
1 4 5 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2LD-18LD-12LD-17LD-11LD-8LD-20LD-7LD
Giải Bảy
08
62
71
60
Giải Sáu
095
465
777
Giải Năm
7581
7323
4178
9700
7530
1657
Giải Tư
0777
9136
6698
2988
Giải Ba
24376
63350
49922
46764
82390
56362
Giải Nhì
48830
35403
Giải Nhất
90713
Giải Đặc Biệt
36594
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 8
1
3
2
2 3
3
0 0 6
4
 
5
0 7
6
0 2 2 4 5
7
1 6 7 7 8
8
1 8
9
0 4 5 8
Đuôi Lô tô
0
0 3 3 5 6 9
1
7 8
2
2 6 6
3
0 1 2
4
6 9
5
6 9
6
3 7
7
5 7 7
8
0 7 8 9
9
 

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 8LC-13LC-3LC-14LC-18LC-1LC-12LC-2LC
Giải Bảy
82
60
50
47
Giải Sáu
382
567
101
Giải Năm
3082
9422
4364
8493
2653
5224
Giải Tư
6441
9828
9610
1054
Giải Ba
17544
31458
29961
71554
18326
20760
Giải Nhì
74557
28269
Giải Nhất
12165
Giải Đặc Biệt
69952
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
0
2
2 4 6 8
3
 
4
1 4 7
5
0 2 3 4 4 7 8
6
0 0 1 4 5 7 9
7
 
8
2 2 2
9
3
Đuôi Lô tô
0
1 5 6 6
1
0 4 6
2
2 5 8 8 8
3
5 9
4
2 4 5 5 6
5
6
6
2
7
4 5 6
8
2 5
9
6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 16LB-14LB-3LB-9LB-8LB-7LB-10LB-4LB
Giải Bảy
33
16
08
17
Giải Sáu
815
466
192
Giải Năm
4916
9771
1007
2806
5292
8652
Giải Tư
5890
9394
6338
8901
Giải Ba
60597
77441
98277
62191
30322
97918
Giải Nhì
84568
79326
Giải Nhất
26928
Giải Đặc Biệt
12681
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 6 7 8
1
5 6 6 7 8
2
2 6 8
3
3 8
4
1
5
2
6
6 8
7
1 7
8
1
9
0 1 2 2 4 7
Đuôi Lô tô
0
9
1
0 4 7 8 9
2
2 5 9 9
3
3
4
9
5
1
6
0 1 1 2 6
7
0 1 7 9
8
0 1 2 3 6
9
 

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 9LA-12LA-6LA-13LA-14LA-20LA-17LA-10LA
Giải Bảy
82
93
79
37
Giải Sáu
369
495
636
Giải Năm
6856
6643
1321
4108
2153
6831
Giải Tư
7662
3493
5151
9395
Giải Ba
96522
74106
84523
66484
76563
65685
Giải Nhì
83400
68369
Giải Nhất
29914
Giải Đặc Biệt
15525
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 6 8
1
4
2
1 2 3 5
3
1 6 7
4
3
5
1 3 6
6
2 3 9 9
7
9
8
2 4 5
9
3 3 5 5
Đuôi Lô tô
0
0
1
2 3 5
2
2 6 8
3
2 4 5 6 9 9
4
1 8
5
2 8 9 9
6
0 3 5
7
3
8
0
9
6 6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ
Giải Bảy
11
59
91
39
Giải Sáu
191
392
571
Giải Năm
2326
4322
0703
7162
4509
0470
Giải Tư
5543
1384
6975
5836
Giải Ba
98092
25825
81059
57932
33830
71715
Giải Nhì
47577
69280
Giải Nhất
85986
Giải Đặc Biệt
19980
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 9
1
1 5
2
2 5 6
3
0 2 6 9
4
3
5
9 9
6
2
7
0 1 5 7
8
0 0 4 6
9
1 1 2 2
Đuôi Lô tô
0
3 7 8 8
1
1 7 9 9
2
2 3 6 9 9
3
0 4
4
8
5
1 2 7
6
2 3 8
7
7
8
 
9
0 3 5 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 3KY-7KY-4KY-8KY-5KY-14KY-9KY-17KY
Giải Bảy
05
60
99
33
Giải Sáu
899
689
390
Giải Năm
5451
3289
0892
4290
1448
7357
Giải Tư
9186
1763
9385
1320
Giải Ba
63254
65829
39579
26917
20063
91422
Giải Nhì
24933
27395
Giải Nhất
29822
Giải Đặc Biệt
29379
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
7
2
0 2 2 9
3
3 3
4
8
5
1 4 7
6
0 3 3
7
9 9
8
5 6 9 9
9
0 0 2 5 9 9
Đuôi Lô tô
0
2 6 9 9
1
5
2
2 2 9
3
3 3 6 6
4
5
5
0 8 9
6
8
7
1 5
8
4
9
2 7 7 8 8 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 9KX-16KX-4KX-12KX-6KX-2KX-8KX-19KX
Giải Bảy
71
26
85
23
Giải Sáu
222
106
949
Giải Năm
9957
5245
8757
2019
4132
6316
Giải Tư
1370
7010
5792
5856
Giải Ba
08758
63771
15724
91314
86959
47543
Giải Nhì
43774
91819
Giải Nhất
38838
Giải Đặc Biệt
26592
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
0 4 6 9 9
2
2 3 4 6
3
2 8
4
3 5 9
5
6 7 7 8 9
6
 
7
0 1 1 4
8
5
9
2 2
Đuôi Lô tô
0
1 7
1
7 7
2
2 3 9 9
3
2 4
4
1 2 7
5
4 8
6
0 1 2 5
7
5 5
8
3 5
9
1 1 4 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 1KV-6KV-14KV-18KV-2KV-5KV-19KV-4KV
Giải Bảy
69
52
95
37
Giải Sáu
591
346
154
Giải Năm
9443
9241
5284
9798
4277
7296
Giải Tư
7880
3573
0916
9336
Giải Ba
50215
82326
54744
81157
60946
93661
Giải Nhì
92109
84405
Giải Nhất
16351
Giải Đặc Biệt
62904
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5 9
1
5 6
2
6
3
6 7
4
1 3 4 6 6
5
1 2 4 7
6
1 9
7
3 7
8
0 4
9
1 5 6 8
Đuôi Lô tô
0
8
1
4 5 6 9
2
5
3
4 7
4
0 4 5 8
5
0 1 9
6
1 2 3 4 4 9
7
3 5 7
8
9
9
0 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU
Giải Bảy
47
40
90
27
Giải Sáu
317
228
892
Giải Năm
5674
7671
0218
3300
5133
6434
Giải Tư
3241
9829
9103
6240
Giải Ba
84160
84250
66154
14306
03341
85969
Giải Nhì
24789
50177
Giải Nhất
19874
Giải Đặc Biệt
90289
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 6
1
7 8
2
7 8 9
3
3 4
4
0 0 1 1 7
5
0 4
6
0 9
7
1 4 4 7
8
9 9
9
0 2
Đuôi Lô tô
0
0 4 4 5 6 9
1
4 4 7
2
9
3
0 3
4
3 5 7 7
5
 
6
0
7
1 2 4 7
8
1 2
9
2 6 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT
Giải Bảy
12
51
91
18
Giải Sáu
366
886
216
Giải Năm
8452
0869
3282
0710
4804
7663
Giải Tư
4787
8217
7761
0665
Giải Ba
36642
19172
58381
14433
62816
92024
Giải Nhì
51310
74053
Giải Nhất
66671
Giải Đặc Biệt
96850
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
0 0 2 6 6 7 8
2
4
3
3
4
2
5
0 1 2 3
6
1 3 5 6 9
7
1 2
8
1 2 6 7
9
1
Đuôi Lô tô
0
1 1 5
1
5 6 7 8 9
2
1 4 5 7 8
3
3 5 6
4
0 2
5
6
6
1 1 6 8
7
1 8
8
1
9
6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS
Giải Bảy
54
33
98
29
Giải Sáu
334
673
600
Giải Năm
0937
3884
1948
1679
9105
2079
Giải Tư
3926
0546
2651
3393
Giải Ba
65303
77704
89049
50013
34525
33222
Giải Nhì
59861
27481
Giải Nhất
13829
Giải Đặc Biệt
99369
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 4 5
1
3
2
2 5 6 9 9
3
3 4 7
4
6 8 9
5
1 4
6
1 9
7
3 9 9
8
1 4
9
3 8
Đuôi Lô tô
0
0
1
5 6 8
2
2
3
0 1 3 7 9
4
0 3 5 8
5
0 2
6
2 4
7
3
8
4 9
9
2 2 4 6 7 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR
Giải Bảy
52
22
89
90
Giải Sáu
496
635
489
Giải Năm
0309
2342
1961
6616
5569
5870
Giải Tư
2581
6371
8850
1300
Giải Ba
59318
54657
90221
19494
20418
77848
Giải Nhì
73470
83615
Giải Nhất
20801
Giải Đặc Biệt
71396
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 9
1
5 6 8 8
2
1 2
3
5
4
2 8
5
0 2 7
6
1 9
7
0 0 1
8
1 9 9
9
0 4 6 6
Đuôi Lô tô
0
0 5 7 7 9
1
0 2 6 7 8
2
2 4 5
3
 
4
9
5
1 3
6
1 9 9
7
5
8
1 1 4
9
0 6 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ
Giải Bảy
58
28
35
64
Giải Sáu
756
690
503
Giải Năm
4090
8241
0310
6378
1575
3896
Giải Tư
1452
5230
5083
2320
Giải Ba
64761
94392
09089
57015
06920
83467
Giải Nhì
55720
56680
Giải Nhất
71212
Giải Đặc Biệt
90649
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
0 2 5
2
0 0 0 8
3
0 5
4
1 9
5
2 6 8
6
1 4 7
7
5 8
8
0 3 9
9
0 0 2 6
Đuôi Lô tô
0
1 2 2 2 3 8 9 9
1
4 6
2
1 5 9
3
0 8
4
6
5
1 3 7
6
5 9
7
6
8
2 5 7
9
4 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP
Giải Bảy
27
83
16
80
Giải Sáu
850
036
185
Giải Năm
0993
5483
8027
6916
5213
4770
Giải Tư
6594
5821
6858
2983
Giải Ba
53010
14391
79427
13247
76972
60599
Giải Nhì
28622
02259
Giải Nhất
92837
Giải Đặc Biệt
12073
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 3 6 6
2
1 2 7 7 7
3
6 7
4
7
5
0 8 9
6
 
7
0 2 3
8
0 3 3 3 5
9
1 3 4 9
Đuôi Lô tô
0
1 5 7 8
1
2 9
2
2 7
3
1 7 8 8 8 9
4
9
5
8
6
1 1 3
7
2 2 2 3 4
8
5
9
5 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN
Giải Bảy
73
80
42
86
Giải Sáu
753
388
635
Giải Năm
6909
2693
2363
1750
3328
7628
Giải Tư
4851
2761
8993
3587
Giải Ba
35010
28133
33342
65578
74436
57981
Giải Nhì
35140
15293
Giải Nhất
22552
Giải Đặc Biệt
69356
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
0
2
8 8
3
3 5 6
4
0 2 2
5
0 1 2 3 6
6
1 3
7
3 8
8
0 1 6 7 8
9
3 3 3
Đuôi Lô tô
0
1 4 5 8
1
5 6 8
2
4 4 5
3
3 5 6 7 9 9 9
4
 
5
3
6
3 5 8
7
8
8
2 2 7 8
9
0

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM
Giải Bảy
12
45
75
97
Giải Sáu
552
247
722
Giải Năm
7402
1236
4922
4421
2178
9253
Giải Tư
4062
5079
6608
7155
Giải Ba
14362
89770
55669
50544
04462
48939
Giải Nhì
54157
96213
Giải Nhất
62724
Giải Đặc Biệt
14138
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 8
1
2 3
2
1 2 2 4
3
6 8 9
4
4 5 7
5
2 3 5 7
6
2 2 2 9
7
0 5 8 9
8
 
9
7
Đuôi Lô tô
0
7
1
2
2
0 1 2 2 5 6 6 6
3
1 5
4
2 4
5
4 5 7
6
3
7
4 5 9
8
0 3 7
9
3 6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL
Giải Bảy
69
62
27
41
Giải Sáu
717
130
568
Giải Năm
6299
7898
4768
6210
3355
4816
Giải Tư
0760
1668
3313
3684
Giải Ba
59326
97595
41257
02724
00969
52074
Giải Nhì
46210
99866
Giải Nhất
57524
Giải Đặc Biệt
16510
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 0 0 3 6 7
2
4 4 6 7
3
0
4
1
5
5 7
6
0 2 6 8 8 8 9 9
7
4
8
4
9
5 8 9
Đuôi Lô tô
0
1 1 1 3 6
1
4
2
6
3
1
4
2 2 7 8
5
5 9
6
1 2 6
7
1 2 5
8
6 6 6 9
9
6 6 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH
Giải Bảy
15
61
05
32
Giải Sáu
567
190
316
Giải Năm
4679
0615
6473
3807
2132
0360
Giải Tư
5498
3294
6720
2059
Giải Ba
20904
51761
51163
31983
91022
78447
Giải Nhì
61413
89550
Giải Nhất
37755
Giải Đặc Biệt
30147
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5 7
1
3 5 5 6
2
0 2
3
2 2
4
7 7
5
0 5 9
6
0 1 1 3 7
7
3 9
8
3
9
0 4 8
Đuôi Lô tô
0
2 5 6 9
1
6 6
2
2 3 3
3
1 6 7 8
4
0 9
5
0 1 1 5
6
1
7
0 4 4 6
8
9
9
5 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG
Giải Bảy
65
17
72
50
Giải Sáu
185
275
044
Giải Năm
7324
2369
6427
8196
1825
4339
Giải Tư
1734
8632
0757
2118
Giải Ba
74266
07569
23624
78397
06513
35761
Giải Nhì
59549
37037
Giải Nhất
18300
Giải Đặc Biệt
93374
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
3 7 8
2
4 4 5 7
3
2 4 7 9
4
4 9
5
0 7
6
1 5 6 9 9
7
2 4 5
8
5
9
6 7
Đuôi Lô tô
0
0 5
1
6
2
3 7
3
1
4
2 2 3 4 7
5
2 6 7 8
6
6 9
7
1 2 3 5 9
8
1
9
3 4 6 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF
Giải Bảy
21
59
95
03
Giải Sáu
142
732
198
Giải Năm
5848
3389
9405
8301
7420
2661
Giải Tư
1449
2399
7871
7371
Giải Ba
91798
21146
05250
09523
92549
73943
Giải Nhì
88283
64571
Giải Nhất
44708
Giải Đặc Biệt
00312
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3 5 8
1
2
2
0 1 3
3
2
4
2 3 6 8 9 9
5
0 9
6
1
7
1 1 1
8
3 9
9
5 8 8 9
Đuôi Lô tô
0
2 5
1
0 2 6 7 7 7
2
1 3 4
3
0 2 4 8
4
 
5
0 9
6
4
7
 
8
0 4 9 9
9
4 4 5 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE
Giải Bảy
05
13
49
19
Giải Sáu
270
306
325
Giải Năm
7007
0315
6233
7010
2611
6123
Giải Tư
0372
6291
4099
0369
Giải Ba
21034
45765
73219
29010
02370
06089
Giải Nhì
52918
21197
Giải Nhất
96992
Giải Đặc Biệt
72666
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 6 7
1
0 0 1 3 5 8 9 9
2
3 5
3
3 4
4
9
5
 
6
5 6 9
7
0 0 2
8
9
9
1 2 7 9
Đuôi Lô tô
0
1 1 7 7
1
1 9
2
7 9
3
1 2 3
4
3
5
0 1 2 6
6
0 6
7
0 9
8
1
9
1 1 4 6 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 4KD-7KD-17KD-6KD-1KD-11KD-19KD-13KD
Giải Bảy
01
42
65
89
Giải Sáu
788
031
386
Giải Năm
4578
6228
5858
0611
4540
7296
Giải Tư
6903
4457
3278
6776
Giải Ba
28642
87265
12540
99128
22291
24399
Giải Nhì
48091
95190
Giải Nhất
34052
Giải Đặc Biệt
69389
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3
1
1
2
8 8
3
1
4
0 0 2 2
5
2 7 8
6
5 5
7
6 8 8
8
6 8 9 9
9
0 1 1 6 9
Đuôi Lô tô
0
4 4 9
1
0 1 3 9 9
2
4 4 5
3
0
4
 
5
6 6
6
7 8 9
7
5
8
2 2 5 7 7 8
9
8 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 20KC-14KC-15KC-6KC-8KC-10KC-19KC-18KC
Giải Bảy
93
94
15
22
Giải Sáu
732
624
838
Giải Năm
3595
0881
7332
8196
3209
2509
Giải Tư
1179
2067
4473
0517
Giải Ba
42539
81311
58310
75139
27406
83349
Giải Nhì
43309
50971
Giải Nhất
05538
Giải Đặc Biệt
67364
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 9 9 9
1
0 1 5 7
2
2 4
3
2 2 8 8 9 9
4
9
5
 
6
4 7
7
1 3 9
8
1
9
3 4 5 6
Đuôi Lô tô
0
1
1
1 7 8
2
2 3 3
3
7 9
4
2 6 9
5
1 9
6
0 9
7
1 6
8
3 3
9
0 0 0 3 3 4 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 3KB-2KB-8KB-18KB-19KB-13KB-17KB-12KB
Giải Bảy
65
86
54
35
Giải Sáu
262
654
029
Giải Năm
8906
2314
0248
6777
3183
8562
Giải Tư
1057
4955
1981
8866
Giải Ba
05649
11928
85591
77857
24772
73380
Giải Nhì
23902
06705
Giải Nhất
09387
Giải Đặc Biệt
62909
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 5 6 9
1
4
2
8 9
3
5
4
8 9
5
4 4 5 7 7
6
2 2 5 6
7
2 7
8
0 1 3 6 7
9
1
Đuôi Lô tô
0
8
1
8 9
2
0 6 6 7
3
8
4
1 5 5
5
0 3 5 6
6
0 6 8
7
5 5 7 8
8
2 4
9
0 2 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA
Giải Bảy
09
93
06
38
Giải Sáu
559
345
633
Giải Năm
4438
2763
4042
1066
7302
1099
Giải Tư
1490
6212
7679
2105
Giải Ba
03154
05297
37583
24357
50612
56159
Giải Nhì
66910
37980
Giải Nhất
64293
Giải Đặc Biệt
19052
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 5 6 9
1
0 2 2
2
 
3
3 8 8
4
2 5
5
2 4 7 9 9
6
3 6
7
9
8
0 3
9
0 3 3 7 9
Đuôi Lô tô
0
1 8 9
1
 
2
0 1 1 4 5
3
3 6 8 9 9
4
5
5
0 4
6
0 6
7
5 9
8
3 3
9
0 5 5 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ
Giải Bảy
69
90
28
81
Giải Sáu
183
311
228
Giải Năm
2059
7871
4346
0991
7274
7688
Giải Tư
5581
4902
3035
7503
Giải Ba
29726
90557
54987
59727
68447
57932
Giải Nhì
56679
32203
Giải Nhất
46217
Giải Đặc Biệt
36909
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 3 9
1
1 7
2
6 7 8 8
3
2 5
4
6 7
5
7 9
6
9
7
1 4 9
8
1 1 3 7 8
9
0 1
Đuôi Lô tô
0
9
1
1 7 8 8 9
2
0 3
3
0 0 8
4
7
5
3
6
2 4
7
1 2 4 5 8
8
2 2 8
9
0 5 6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 6HY-8HY-2HY-20HY-18HY-9HY-4HY-5HY
Giải Bảy
96
94
29
09
Giải Sáu
752
057
840
Giải Năm
3372
5765
0633
8326
3811
4220
Giải Tư
7920
9023
7131
8460
Giải Ba
70417
47299
17041
28867
87844
03831
Giải Nhì
45857
86656
Giải Nhất
21141
Giải Đặc Biệt
62135
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
1 7
2
0 0 3 6 9
3
1 1 3 5
4
0 1 1 4
5
2 6 7 7
6
0 5 7
7
2
8
 
9
4 6 9
Đuôi Lô tô
0
2 2 4 6
1
1 3 3 4 4
2
5 7
3
2 3
4
4 9
5
3 6
6
2 5 9
7
1 5 5 6
8
 
9
0 2 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 7HX-16HX-1HX-13HX-2HX-8HX-12HX-20HX
Giải Bảy
05
67
87
62
Giải Sáu
717
867
363
Giải Năm
4990
2029
5211
9779
7249
7896
Giải Tư
4618
5541
1854
0752
Giải Ba
81079
95627
76989
10547
37486
34353
Giải Nhì
07900
66341
Giải Nhất
01431
Giải Đặc Biệt
37869
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 5
1
1 7 8
2
7 9
3
1
4
1 1 7 9
5
2 3 4
6
2 3 7 7 9
7
9 9
8
6 7 9
9
0 6
Đuôi Lô tô
0
0 9
1
1 3 4 4
2
5 6
3
5 6
4
5
5
0
6
8 9
7
1 2 4 6 6 8
8
1
9
2 4 6 7 7 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 6HV-20HV-3HV-18HV-12HV-10HV-16HV-7HV
Giải Bảy
07
82
98
90
Giải Sáu
800
015
450
Giải Năm
4095
9503
8586
7026
3491
4985
Giải Tư
0689
1252
7970
1626
Giải Ba
66628
39458
53044
66883
94985
04961
Giải Nhì
55813
26560
Giải Nhất
61196
Giải Đặc Biệt
49879
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 7
1
3 5
2
6 6 8
3
 
4
4
5
0 2 8
6
0 1
7
0 9
8
2 3 5 5 6 9
9
0 1 5 6 8
Đuôi Lô tô
0
0 5 6 7 9
1
6 9
2
5 8
3
0 1 8
4
4
5
1 8 8 9
6
2 2 8 9
7
0
8
2 5 9
9
7 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5HU-1HU-14HU-11HU-2HU-20HU-17HU-7HU
Giải Bảy
84
38
18
25
Giải Sáu
187
087
674
Giải Năm
4802
1007
6479
7659
8416
7869
Giải Tư
7518
6879
1586
7174
Giải Ba
57214
47997
59028
91075
81886
34229
Giải Nhì
10211
33955
Giải Nhất
21356
Giải Đặc Biệt
20645
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 7
1
1 4 6 8 8
2
5 8 9
3
8
4
5
5
5 6 9
6
9
7
4 4 5 9 9
8
4 6 6 7 7
9
7
Đuôi Lô tô
0
 
1
1
2
0
3
 
4
1 7 7 8
5
2 4 5 7
6
1 5 8 8
7
0 8 8 9
8
1 1 2 3
9
2 5 6 7 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 14HT-19HT-7HT-9HT-18HT-20HT-11HT-2HT
Giải Bảy
82
17
99
07
Giải Sáu
728
921
919
Giải Năm
4059
1308
7139
7578
4915
1820
Giải Tư
6781
8492
2432
0942
Giải Ba
23515
63359
89273
67580
12104
65171
Giải Nhì
96937
20940
Giải Nhất
57086
Giải Đặc Biệt
59619
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 7 8
1
5 5 7 9 9
2
0 1 8
3
2 7 9
4
0 2
5
9 9
6
 
7
1 3 8
8
0 1 2 6
9
2 9
Đuôi Lô tô
0
2 4 8
1
2 7 8
2
3 4 8 9
3
7
4
0
5
1 1
6
8
7
0 1 3
8
0 2 7
9
1 1 3 5 5 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 3HS-8HS-10HS-19HS-12HS-20HS-13HS-18HS
Giải Bảy
39
42
11
77
Giải Sáu
425
940
549
Giải Năm
7019
7237
7661
9492
5860
0770
Giải Tư
8692
8838
9702
1399
Giải Ba
86642
45535
81914
94696
52321
96022
Giải Nhì
28913
37346
Giải Nhất
75754
Giải Đặc Biệt
16342
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
1 3 4 9
2
1 2 5
3
5 7 8 9
4
0 2 2 2 6 9
5
4
6
0 1
7
0 7
8
 
9
2 2 6 9
Đuôi Lô tô
0
4 6 7
1
1 2 6
2
0 2 4 4 4 9 9
3
1
4
1 5
5
2 3
6
4 9
7
3 7
8
3
9
1 3 4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 17HR-15HR-3HR-9HR-1HR-6HR-8HR-12HR
Giải Bảy
29
09
32
39
Giải Sáu
935
713
633
Giải Năm
3069
2189
5874
3454
1490
7942
Giải Tư
9003
5952
0115
9805
Giải Ba
04071
89897
75341
98348
75312
33461
Giải Nhì
53350
57784
Giải Nhất
06693
Giải Đặc Biệt
88274
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5 9
1
2 3 5
2
9
3
2 3 5 9
4
1 2 8
5
0 2 4
6
1 9
7
1 4 4
8
4 9
9
0 3 7
Đuôi Lô tô
0
5 9
1
4 6 7
2
1 3 4 5
3
0 1 3 9
4
5 7 7 8
5
0 1 3
6
 
7
9
8
4
9
0 2 3 6 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 11HQ-16HQ-1HQ-3HQ-4HQ-18HQ-10HQ-14HQ
Giải Bảy
85
51
42
16
Giải Sáu
460
122
532
Giải Năm
6540
7127
8212
9532
2160
6720
Giải Tư
4114
7900
0301
0473
Giải Ba
27850
78279
76809
32621
30855
65708
Giải Nhì
80009
90230
Giải Nhất
35161
Giải Đặc Biệt
59882
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 8 9 9
1
2 4 6
2
0 1 2 7
3
0 2 2
4
0 2
5
0 1 5
6
0 0 1
7
3 9
8
2 5
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 2 3 4 5 6 6
1
0 2 5 6
2
1 2 3 3 4 8
3
7
4
1
5
5 8
6
1
7
2
8
0
9
0 0 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5HP-18HP-16HP-14HP-1HP-12HP-6HP-20HP
Giải Bảy
21
91
03
69
Giải Sáu
840
527
579
Giải Năm
7582
1471
1256
7423
3322
6997
Giải Tư
3721
6102
6363
6756
Giải Ba
30927
81184
68459
29360
97671
18598
Giải Nhì
23998
54295
Giải Nhất
07286
Giải Đặc Biệt
95371
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3
1
 
2
1 1 2 3 7 7
3
 
4
0
5
6 6 9
6
0 3 9
7
1 1 1 9
8
2 4 6
9
1 5 7 8 8
Đuôi Lô tô
0
4 6
1
2 2 7 7 7 9
2
0 2 8
3
0 2 6
4
8
5
9
6
5 5 8
7
2 2 9
8
9 9
9
5 6 7

GIỚI THIỆU VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY – XSMB 60 – XOSOHOMNAY

XSMB 60 ngày – KQXSMB 60 ngày – XSTD 60 ngày – Thống kê kết quả xổ số miền Bắc trong 60 ngày gần đây nhất. Dự đoán soi cầu loto VIP cho kết quả XSMB ngày hôm nay.

XSMB 60 ngày - XSTD 60 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Sổ kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất (còn gọi là thống kê kết quả theo 1 tháng) là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm, giúp người chơi dễ dàng tra lại kết quả của nhiều ngày trước đó. Khi chơi xổ số miền Bắc thì người chơi thường quan tâm đến các thông tin về XSMB ba mươi ngày trở lại đây. Tổng hợp các con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con loto lâu ngày không về. Dựa vào đó có thể tìm ra được quy luật quay trong thời gian gần đây và nhanh chóng tính toán ra các bộ số tiếp theo sẽ về chiều nay đánh con gì.

Thông tin về XSKT Miền Bắc

– Tường thuật xổ số miền bắc

– Kết quả xổ số miền bắc 60 ngày

– Soi cầu lô VIP miền Bắc hôm nay

Lịch quay quay mở thưởng XSMB vào lúc 18h15  hàng ngày được xosohomnay cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.

Hướng dẫn xem thống kê XSTD 60 ngày gần đây

Bước 1: Tại mục “Sổ kết quả”, bạn chọn xem “Sổ kết quả miền Bắc” Bước 2: Chọn TAB “ XSMB 60 ngày ” để xem toàn bộ thống kê 60 ngày liên tiếp của xổ số truyền thống miền Bắc.

Lịch mở thưởng XSKT miền bắc

Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh

Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh

Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng

Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định

Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình

– Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. – Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XS miền Bắc

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội) Loại vé 10000đ: Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay mở thưởng XSMB):

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
G. Đặc biệt 200,000,000 15 3,000,000,000 20,000 lần
Giải nhất 20,000,000 15 3,000,000,000 2,000 lần
Giải nhì 5,000,000 60 150,000,000 500 lần
Giải ba 2,000,000 90 180,000,000 200 lần
Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 4500 450,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 60000 2,400,000,000 4 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XSMB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay) Thống kê XSMB 60 ngày được cập nhật liên tục, sớm nhất và chính xác nhất sau mỗi buổi quay số. Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào https://xosohomnay.info/ để có thể tra cứu bảng thống kê XSKT Thủ Đô chi tiết và chuẩn xác nhất ngay hôm nay.