XSMB 60 ngày - XSTD 60 ngày - Kết quả xổ số hôm nay miền Bắc

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28/11/2023

Giải 17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG
Giải Bảy
01
54
99
39
Giải Sáu
782
009
902
Giải Năm
2036
5201
1028
1171
6609
2730
Giải Tư
5903
8499
5218
4870
Giải Ba
21383
29212
36806
31583
06432
05215
Giải Nhì
45748
26907
Giải Nhất
00010
Giải Đặc Biệt
11913
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 1 2 3 6 7 9 9
1
0 2 3 5 8
2
8
3
0 2 6 9
4
8
5
4
6
 
7
0 1
8
2 3 3
9
9 9
Đuôi Lô tô
0
1 3 7
1
0 0 7
2
0 1 3 8
3
0 1 8 8
4
5
5
1
6
0 3
7
0
8
1 2 4
9
0 0 3 9 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Giải 17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG
Giải Bảy
01
54
99
39
Giải Sáu
782
009
902
Giải Năm
2036
5201
1028
1171
6609
2730
Giải Tư
5903
8499
5218
4870
Giải Ba
21383
29212
36806
31583
06432
05215
Giải Nhì
45748
26907
Giải Nhất
00010
Giải Đặc Biệt
11913
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 1 2 3 6 7 9 9
1
0 2 3 5 8
2
8
3
0 2 6 9
4
8
5
4
6
 
7
0 1
8
2 3 3
9
9 9
Đuôi Lô tô
0
1 3 7
1
0 0 7
2
0 1 3 8
3
0 1 8 8
4
5
5
1
6
0 3
7
0
8
1 2 4
9
0 0 3 9 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Giải 12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF
Giải Bảy
77
10
86
17
Giải Sáu
292
100
737
Giải Năm
3927
1272
4079
5403
1036
9546
Giải Tư
6537
8278
2059
1059
Giải Ba
19791
04270
46759
59547
46181
41018
Giải Nhì
11900
12554
Giải Nhất
74703
Giải Đặc Biệt
84757
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0 3 3
1
0 7 8
2
7
3
6 7 7
4
6 7
5
4 7 9 9 9
6
 
7
0 2 7 8 9
8
1 6
9
1 2
Đuôi Lô tô
0
0 0 1 7
1
8 9
2
7 9
3
0 0
4
5
5
 
6
3 4 8
7
1 2 3 3 4 5 7
8
1 7
9
5 5 5 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE
Giải Bảy
20
53
07
84
Giải Sáu
706
799
886
Giải Năm
4388
0945
3653
5957
2143
9067
Giải Tư
1123
4002
3496
2068
Giải Ba
70943
22982
59952
37117
45252
21860
Giải Nhì
47282
88599
Giải Nhất
79812
Giải Đặc Biệt
11873
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 6 7
1
2 7
2
0 3
3
 
4
3 3 5
5
2 2 3 3 7
6
0 7 8
7
3
8
2 2 4 6 8
9
6 9 9
Đuôi Lô tô
0
2 6
1
 
2
0 1 5 5 8 8
3
2 4 4 5 5 7
4
8
5
4
6
0 8 9
7
0 1 5 6
8
6 8
9
9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD
Giải Bảy
44
73
63
26
Giải Sáu
833
331
214
Giải Năm
0369
9606
8760
7104
5179
0112
Giải Tư
6108
5491
7718
6815
Giải Ba
69110
04565
34068
51050
01507
34991
Giải Nhì
11953
24697
Giải Nhất
27324
Giải Đặc Biệt
08816
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 6 7 8
1
0 2 4 5 6 8
2
4 6
3
1 3
4
4
5
0 3
6
0 3 5 8 9
7
3 9
8
 
9
1 1 7
Đuôi Lô tô
0
1 5 6
1
3 9 9
2
1
3
3 5 6 7
4
0 1 2 4
5
1 6
6
0 1 2
7
0 9
8
0 1 6
9
6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2CB-19CB-4CB-6CB-8CB-18CB-1CB-16CB
Giải Bảy
81
09
40
61
Giải Sáu
327
990
476
Giải Năm
6964
1362
2611
0203
6272
9010
Giải Tư
4463
9632
9958
5680
Giải Ba
37660
91974
35253
52186
26203
32691
Giải Nhì
09136
65520
Giải Nhất
00044
Giải Đặc Biệt
20952
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 3 9
1
0 1
2
0 7
3
2 6
4
0 4
5
2 3 8
6
0 1 2 3 4
7
2 4 6
8
0 1 6
9
0 1
Đuôi Lô tô
0
1 2 4 6 8 9
1
1 6 8 9
2
3 5 6 7
3
0 0 5 6
4
4 6 7
5
 
6
3 7 8
7
2
8
5
9
0

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 6CA-2CA-12CA-16CA-8CA-11CA-18CA-3CA
Giải Bảy
01
62
16
10
Giải Sáu
068
473
251
Giải Năm
0256
0729
5497
2958
5424
4777
Giải Tư
2456
8073
1231
9668
Giải Ba
32466
88975
22112
69463
62612
65221
Giải Nhì
57014
50063
Giải Nhất
27345
Giải Đặc Biệt
57999
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
0 2 2 4 6
2
1 4 9
3
1
4
5
5
1 6 6 8
6
2 3 3 6 8 8
7
3 3 5 7
8
 
9
7 9
Đuôi Lô tô
0
1
1
0 2 3 5
2
1 1 6
3
6 6 7 7
4
1 2
5
4 7
6
1 5 5 6
7
7 9
8
5 6 6
9
2 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 7BZ-1BZ-10BZ-2BZ-3BZ-16BZ-4BZ-6BZ
Giải Bảy
53
06
14
52
Giải Sáu
295
832
718
Giải Năm
6408
7473
4056
4050
8122
8486
Giải Tư
8348
0098
3900
8870
Giải Ba
51702
36362
08564
49572
30361
71728
Giải Nhì
48326
78511
Giải Nhất
55598
Giải Đặc Biệt
14670
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 6 8
1
1 4 8
2
2 6 8
3
2
4
8
5
0 2 3 6
6
1 2 4
7
0 0 2 3
8
6
9
5 8 8
Đuôi Lô tô
0
0 5 7 7
1
1 6
2
0 2 3 5 6 7
3
5 7
4
1 6
5
9
6
0 2 5 8
7
 
8
0 1 2 4 9 9
9
 

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 14BY-18BY-5BY-7BY-17BY-3BY-12BY-11BY
Giải Bảy
55
66
29
16
Giải Sáu
926
913
865
Giải Năm
8601
7285
1129
0145
0142
0079
Giải Tư
4513
6199
8246
3789
Giải Ba
00523
03627
43013
06575
30407
70045
Giải Nhì
91263
22132
Giải Nhất
51570
Giải Đặc Biệt
17948
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 7
1
3 3 3 6
2
3 6 7 9 9
3
2
4
2 5 5 6 8
5
5
6
3 5 6
7
0 5 9
8
5 9
9
9
Đuôi Lô tô
0
7
1
0
2
3 4
3
1 1 1 2 6
4
 
5
4 4 5 6 7 8
6
1 2 4 6
7
0 2
8
4
9
2 2 7 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX
Giải Bảy
92
67
88
72
Giải Sáu
260
949
169
Giải Năm
2182
4299
3534
5389
7960
6436
Giải Tư
6986
8728
3505
6493
Giải Ba
20081
95632
13518
48191
49925
22550
Giải Nhì
21782
88421
Giải Nhất
99401
Giải Đặc Biệt
49071
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 5
1
8
2
1 5 8
3
2 4 6
4
9
5
0
6
0 0 7 9
7
1 2
8
1 2 2 6 8 9
9
1 2 3 9
Đuôi Lô tô
0
5 6 6
1
0 2 7 8 9
2
3 7 8 8 9
3
9
4
3
5
0 2
6
3 8
7
6
8
1 2 8
9
4 6 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 4BV-3BV-14BV-11BV-12BV-9BV-18BV-2BV
Giải Bảy
28
19
90
64
Giải Sáu
062
766
980
Giải Năm
2136
7389
6623
6224
6833
9192
Giải Tư
1243
0254
8383
9997
Giải Ba
14331
95638
82894
72723
51994
85732
Giải Nhì
37498
40297
Giải Nhất
02633
Giải Đặc Biệt
38429
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
9
2
3 3 4 8 9
3
1 2 3 3 6 8
4
3
5
4
6
2 4 6
7
 
8
0 3 9
9
0 2 4 4 7 7 8
Đuôi Lô tô
0
8 9
1
3
2
3 6 9
3
2 2 3 3 4 8
4
2 5 6 9 9
5
 
6
3 6
7
9 9
8
2 3 9
9
1 2 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 6BU-15BU-12BU-3BU-20BU-17BU-7BU-9BU
Giải Bảy
84
59
90
82
Giải Sáu
558
262
712
Giải Năm
1270
2234
9849
9414
4541
8794
Giải Tư
7512
3573
6252
6597
Giải Ba
08768
35389
63003
45013
25896
58159
Giải Nhì
10658
79326
Giải Nhất
77855
Giải Đặc Biệt
98371
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
2 2 3 4
2
6
3
4
4
1 9
5
2 5 8 8 9 9
6
2 8
7
0 1 3
8
2 4 9
9
0 4 6 7
Đuôi Lô tô
0
7 9
1
4 7
2
1 1 5 6 8
3
0 1 7
4
1 3 8 9
5
5
6
2 9
7
9
8
5 5 6
9
4 5 5 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 4BT-2BT-10BT-16BT-13BT-12BT-15BT-3BT
Giải Bảy
38
44
68
52
Giải Sáu
366
704
757
Giải Năm
4782
2335
0826
9117
2981
5762
Giải Tư
7879
2244
9001
6647
Giải Ba
46596
92391
75545
86395
28746
58992
Giải Nhì
25848
37352
Giải Nhất
91230
Giải Đặc Biệt
95110
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 4
1
0 7
2
6
3
0 5 8
4
4 4 5 6 7 8
5
2 2 7
6
2 6 8
7
9
8
1 2
9
1 2 5 6
Đuôi Lô tô
0
1 3
1
0 8 9
2
5 5 6 8 9
3
 
4
0 4 4
5
3 4 9
6
2 4 6 9
7
1 4 5
8
3 4 6
9
7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 12BS-17BS-11BS-9BS-8BS-15BS-5BS-14BS
Giải Bảy
36
20
73
21
Giải Sáu
959
344
804
Giải Năm
7356
9273
1879
6015
4125
3336
Giải Tư
9936
0565
5964
1109
Giải Ba
12119
75379
69729
45196
06463
06180
Giải Nhì
80583
17410
Giải Nhất
34677
Giải Đặc Biệt
54869
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 9
1
0 5 9
2
0 1 5 9
3
6 6 6
4
4
5
6 9
6
3 4 5 9
7
3 3 7 9 9
8
0 3
9
6
Đuôi Lô tô
0
1 2 8
1
2
2
 
3
6 7 7 8
4
0 4 6
5
1 2 6
6
3 3 3 5 9
7
7
8
 
9
0 1 2 5 6 7 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 16BR-12BR-9BR-10BR-14BR-7BR-18BR-20BR
Giải Bảy
56
62
32
72
Giải Sáu
174
207
624
Giải Năm
3696
2554
2052
1479
5643
5271
Giải Tư
4323
2947
9183
2296
Giải Ba
42098
91871
50318
01855
83971
19248
Giải Nhì
15030
42515
Giải Nhất
98585
Giải Đặc Biệt
33859
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
5 8
2
3 4
3
0 2
4
3 7 8
5
2 4 5 6 9
6
2
7
1 1 1 2 4 9
8
3 5
9
6 6 8
Đuôi Lô tô
0
3
1
7 7 7
2
3 5 6 7
3
2 4 8
4
2 5 7
5
1 5 8
6
5 9 9
7
0 4
8
1 4 9
9
5 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 10BQ-2BQ-1BQ-11BQ-20BQ-6BQ-15BQ-3BQ
Giải Bảy
36
97
41
57
Giải Sáu
066
614
953
Giải Năm
9587
3898
3298
5302
4643
3914
Giải Tư
3675
2498
3669
6507
Giải Ba
29100
63052
36810
40639
42349
75155
Giải Nhì
42692
64848
Giải Nhất
00197
Giải Đặc Biệt
85800
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0 2 7
1
0 4 4
2
 
3
6 9
4
1 3 8 9
5
2 3 5 7
6
6 9
7
5
8
7
9
2 7 7 8 8 8
Đuôi Lô tô
0
0 0 1
1
4
2
0 5 9
3
4 5
4
1 1
5
5 7
6
3 6
7
0 5 8 9 9
8
4 9 9 9
9
3 4 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 13BP-6BP-17BP-3BP-14BP-7BP-1BP-5BP
Giải Bảy
31
11
43
35
Giải Sáu
503
719
868
Giải Năm
5678
1599
1893
6844
0749
9130
Giải Tư
0546
8664
1572
8719
Giải Ba
09590
96248
53294
43395
49876
53705
Giải Nhì
26906
22710
Giải Nhất
85667
Giải Đặc Biệt
19412
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5 6
1
0 1 2 9 9
2
 
3
0 1 5
4
3 4 6 8 9
5
 
6
4 7 8
7
2 6 8
8
 
9
0 3 4 5 9
Đuôi Lô tô
0
1 3 9
1
1 3
2
1 7
3
0 4 9
4
4 6 9
5
0 3 9
6
0 4 7
7
6
8
4 6 7
9
1 1 4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 20BN-15BN-6BN-1BN-2BN-18BN-17BN-8BN
Giải Bảy
29
03
05
28
Giải Sáu
290
942
079
Giải Năm
9119
0490
7211
2058
3074
0453
Giải Tư
9431
1962
5810
4897
Giải Ba
43330
15764
27087
13704
97836
25835
Giải Nhì
96169
75327
Giải Nhất
76516
Giải Đặc Biệt
98375
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4 5
1
0 1 6 9
2
7 8 9
3
0 1 5 6
4
2
5
3 8
6
2 4 9
7
4 5 9
8
7
9
0 0 7
Đuôi Lô tô
0
1 3 9 9
1
1 3
2
4 6
3
0 5
4
0 6 7
5
0 3 7
6
1 3
7
2 8 9
8
2 5
9
1 2 6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 10BM-2BM-8BM-13BM-7BM-19BM-20BM-1BM
Giải Bảy
54
60
31
99
Giải Sáu
033
357
377
Giải Năm
5641
7824
5937
5096
1970
2117
Giải Tư
2966
0980
7346
0935
Giải Ba
32013
97782
99924
14855
36394
62547
Giải Nhì
98837
12660
Giải Nhất
10466
Giải Đặc Biệt
08391
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
3 7
2
4 4
3
1 3 5 7 7
4
1 6 7
5
4 5 7
6
0 0 6 6
7
0 7
8
0 2
9
1 4 6 9
Đuôi Lô tô
0
6 6 7 8
1
3 4 9
2
8
3
1 3
4
2 2 5 9
5
3 5
6
4 6 6 9
7
1 3 3 4 5 7
8
 
9
9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2BL-7BL-1BL-13BL-6BL-15BL-9BL-4BL
Giải Bảy
02
10
21
35
Giải Sáu
578
528
643
Giải Năm
7457
7387
2244
3441
9081
5173
Giải Tư
6748
0376
3592
9574
Giải Ba
73264
81508
35774
70740
13362
49497
Giải Nhì
06517
67183
Giải Nhất
63617
Giải Đặc Biệt
94670
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 8
1
0 7 7
2
1 8
3
5
4
0 1 3 4 8
5
7
6
2 4
7
0 3 4 4 6 8
8
1 3 7
9
2 7
Đuôi Lô tô
0
1 4 7
1
2 4 8
2
0 6 9
3
4 7 8
4
4 6 7 7
5
3
6
7
7
1 1 5 8 9
8
0 2 4 7
9
 

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 17BK-13BK-14BK-3BK-20BK-12BK-19BK-9BK
Giải Bảy
22
44
97
09
Giải Sáu
744
249
840
Giải Năm
4615
2896
3092
9154
8815
6908
Giải Tư
7945
1349
1037
1650
Giải Ba
06243
10409
80709
63247
33362
51297
Giải Nhì
67957
16661
Giải Nhất
39661
Giải Đặc Biệt
34562
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8 9 9 9
1
5 5
2
2
3
7
4
0 3 4 4 5 7 9 9
5
0 4 7
6
1 1 2 2
7
 
8
 
9
2 6 7 7
Đuôi Lô tô
0
4 5
1
6 6
2
2 6 6 9
3
4
4
4 4 5
5
1 1 4
6
9
7
3 4 5 9 9
8
0
9
0 0 0 4 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2BH-8BH-1BH-18BH-15BH-17BH-6BH-20BH
Giải Bảy
93
82
15
95
Giải Sáu
071
033
989
Giải Năm
1329
6820
0124
2423
5389
2356
Giải Tư
9313
4352
7579
1270
Giải Ba
71869
77840
71704
54410
26927
61167
Giải Nhì
98391
09260
Giải Nhất
98288
Giải Đặc Biệt
98526
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
0 3 5
2
0 3 4 6 7 9
3
3
4
0
5
2 6
6
0 7 9
7
0 1 9
8
2 8 9 9
9
1 3 5
Đuôi Lô tô
0
1 2 4 6 7
1
7 9
2
5 8
3
1 2 3 9
4
0 2
5
1 9
6
2 5
7
2 6
8
8
9
2 6 7 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 10BG-9BG-2BG-16BG-6BG-15BG-3BG-13BG
Giải Bảy
27
90
24
03
Giải Sáu
045
513
973
Giải Năm
8370
7910
5928
1004
2693
8577
Giải Tư
2387
7105
7024
0996
Giải Ba
17172
53726
16571
15018
50843
54542
Giải Nhì
40248
97258
Giải Nhất
97813
Giải Đặc Biệt
10949
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4 5
1
0 3 3 8
2
4 4 6 7 8
3
 
4
2 3 5 8 9
5
8
6
 
7
0 1 2 3 7
8
7
9
0 3 6
Đuôi Lô tô
0
1 7 9
1
7
2
4 7
3
0 1 1 4 7 9
4
0 2 2
5
0 4
6
2 9
7
2 7 8
8
1 2 4 5
9
4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 1BF-18BF-19BF-8BF-7BF-6BF-9BF-12BF
Giải Bảy
01
82
52
88
Giải Sáu
514
305
030
Giải Năm
6894
6444
7848
8799
0114
7238
Giải Tư
5822
9346
8559
8819
Giải Ba
41141
02296
53869
51007
60891
56212
Giải Nhì
39738
55566
Giải Nhất
12495
Giải Đặc Biệt
91484
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 5 7
1
2 4 4 9
2
2
3
0 8 8
4
1 4 6 8
5
2 9
6
6 9
7
 
8
2 4 8
9
1 4 5 6 9
Đuôi Lô tô
0
3
1
0 4 9
2
1 2 5 8
3
 
4
1 1 4 8 9
5
0 9
6
4 6 9
7
0
8
3 3 4 8
9
1 5 6 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5BE-14BE-19BE-18BE-11BE-13BE-10BE-16BE
Giải Bảy
02
44
33
77
Giải Sáu
698
485
457
Giải Năm
7528
6996
3815
7783
1529
0445
Giải Tư
6452
9102
3170
3977
Giải Ba
96683
64645
65882
83382
20464
22682
Giải Nhì
97647
30290
Giải Nhất
62472
Giải Đặc Biệt
13484
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 2
1
5
2
8 9
3
3
4
4 5 5 7
5
2 7
6
4
7
0 2 7 7
8
2 2 2 3 3 4 5
9
0 6 8
Đuôi Lô tô
0
7 9
1
 
2
0 0 5 7 8 8 8
3
3 8 8
4
4 6 8
5
1 4 4 8
6
9
7
4 5 7 7
8
2 9
9
2

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 6BD-11BD-3BD-2BD-14BD-12BD-7BD-16BD
Giải Bảy
71
72
28
08
Giải Sáu
407
429
044
Giải Năm
2775
2220
9758
7880
4704
9335
Giải Tư
7685
8485
6429
5975
Giải Ba
69206
21577
79651
94155
83586
76878
Giải Nhì
14699
14801
Giải Nhất
39587
Giải Đặc Biệt
55858
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 4 6 7 8
1
 
2
0 8 9 9
3
5
4
4
5
1 5 8 8
6
 
7
1 2 5 5 7 8
8
0 5 5 6 7
9
9
Đuôi Lô tô
0
2 8
1
0 5 7
2
7
3
 
4
0 4
5
3 5 7 7 8 8
6
0 8
7
0 7 8
8
0 2 5 5 7
9
2 2 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2BC-15BC-13BC-18BC-19BC-1BC-9BC-6BC
Giải Bảy
87
62
24
69
Giải Sáu
932
355
850
Giải Năm
2510
4208
3379
3936
7639
5952
Giải Tư
9661
3443
1256
0653
Giải Ba
10031
99488
24592
44193
01536
02935
Giải Nhì
82925
55230
Giải Nhất
49344
Giải Đặc Biệt
65761
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
0
2
4 5
3
0 1 2 5 6 6 9
4
3 4
5
0 2 3 5 6
6
1 1 2 9
7
9
8
7 8
9
2 3
Đuôi Lô tô
0
1 3 5
1
3 6 6
2
3 5 6 9
3
4 5 9
4
2 4
5
2 3 5
6
3 3 5
7
8
8
0 8
9
3 6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 12BA-13BA-8BA-11BA-14BA-9BA-18BA-7BA
Giải Bảy
14
12
69
84
Giải Sáu
276
183
585
Giải Năm
0668
6940
7478
8435
1725
5577
Giải Tư
2606
9611
1221
0026
Giải Ba
30079
05452
64446
73945
16590
87922
Giải Nhì
25283
02829
Giải Nhất
54327
Giải Đặc Biệt
93127
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
1 2 4
2
1 2 5 6 7 7 9
3
5
4
0 5 6
5
2
6
8 9
7
6 7 8 9
8
3 3 4 5
9
0
Đuôi Lô tô
0
4 9
1
1 2
2
1 2 5
3
8 8
4
1 8
5
2 3 4 8
6
0 2 4 7
7
2 2 7
8
6 7
9
2 6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 11AZ-14AZ-9AZ-19AZ-12AZ-7AZ-15AZ-2AZ
Giải Bảy
48
16
35
43
Giải Sáu
398
055
005
Giải Năm
6853
5224
2100
1430
0589
0661
Giải Tư
5020
6049
2639
2265
Giải Ba
96391
07899
49997
26194
23877
05086
Giải Nhì
01743
60565
Giải Nhất
25965
Giải Đặc Biệt
20136
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 5
1
6
2
0 4
3
0 5 6 9
4
3 3 8 9
5
3 5
6
1 5 5 5
7
7
8
6 9
9
1 4 7 8 9
Đuôi Lô tô
0
0 2 3
1
6 9
2
 
3
4 4 5
4
2 9
5
0 3 5 6 6 6
6
1 3 8
7
7 9
8
4 9
9
3 4 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 4AY-14AY-13AY-12AY-1AY-3AY-10AY-2AY
Giải Bảy
06
08
98
70
Giải Sáu
340
709
936
Giải Năm
5872
5613
5111
0222
9299
1476
Giải Tư
2594
2141
3225
1854
Giải Ba
79114
13107
79397
07772
73053
25712
Giải Nhì
62863
95065
Giải Nhất
84582
Giải Đặc Biệt
39267
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 7 8 9
1
1 2 3 4
2
2 5
3
6
4
0 1
5
3 4
6
3 5 7
7
0 2 2 6
8
2
9
4 7 8 9
Đuôi Lô tô
0
4 7
1
1 4
2
1 2 7 7 8
3
1 5 6
4
1 5 9
5
2 6
6
0 3 7
7
0 6 9
8
0 9
9
0 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 19AX-1AX-8AX-6AX-10AX-7AX-15AX-18AX
Giải Bảy
36
22
50
83
Giải Sáu
401
623
609
Giải Năm
2186
9701
6753
9487
4244
4899
Giải Tư
7503
1183
6318
1975
Giải Ba
25283
29519
54803
06974
65945
63081
Giải Nhì
68543
68556
Giải Nhất
07449
Giải Đặc Biệt
34684
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 1 3 3 9
1
8 9
2
2 3
3
6
4
3 4 5 9
5
0 3 6
6
 
7
4 5
8
1 3 3 3 4 6 7
9
9
Đuôi Lô tô
0
5
1
0 0 8
2
2
3
0 0 2 4 5 8 8 8
4
4 7 8
5
4 7
6
3 5 8
7
8
8
1
9
0 1 4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 3AV-18AV-20AV-9AV-6AV-17AV-7AV-13AV
Giải Bảy
20
26
73
53
Giải Sáu
521
297
393
Giải Năm
9698
0861
8674
7422
8367
3774
Giải Tư
4498
5248
3927
6097
Giải Ba
46175
33024
87212
07984
99654
49740
Giải Nhì
83796
74143
Giải Nhất
04168
Giải Đặc Biệt
38050
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2
2
0 1 2 4 6 7
3
 
4
0 3 8
5
0 3 4
6
1 7 8
7
3 4 4 5
8
4
9
3 6 7 7 8 8
Đuôi Lô tô
0
2 4 5
1
2 6
2
1 2
3
4 5 7 9
4
2 5 7 7 8
5
7
6
2 9
7
2 6 9 9
8
4 6 9 9
9
 

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 13AU-14AU-1AU-19AU-16AU-20AU-10AU-8AU
Giải Bảy
93
74
83
97
Giải Sáu
598
063
808
Giải Năm
5598
1977
7565
9877
6528
5059
Giải Tư
6489
0925
6537
1677
Giải Ba
15755
38656
08969
86598
42614
30508
Giải Nhì
78073
22472
Giải Nhất
12258
Giải Đặc Biệt
07157
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8 8
1
4
2
5 8
3
7
4
 
5
5 6 7 8 9
6
3 5 9
7
2 3 4 7 7 7
8
3 9
9
3 7 8 8 8
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
7
3
6 7 8 9
4
1 7
5
2 5 6
6
5
7
3 5 7 7 7 9
8
0 0 2 5 9 9 9
9
5 6 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 13AT-15AT-10AT-11AT-4AT-8AT-7AT-16AT
Giải Bảy
02
14
49
41
Giải Sáu
913
820
360
Giải Năm
1855
6641
8290
9698
2413
3207
Giải Tư
2407
9772
9695
9048
Giải Ba
80782
05550
11973
66709
94867
90198
Giải Nhì
31208
23123
Giải Nhất
90111
Giải Đặc Biệt
74036
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 7 7 8 9
1
1 3 3 4
2
0 3
3
6
4
1 1 8 9
5
0 5
6
0 7
7
2 3
8
2
9
0 5 8 8
Đuôi Lô tô
0
2 5 6 9
1
1 4 4
2
0 7 8
3
1 1 2 7
4
1
5
5 9
6
3
7
0 0 6
8
0 4 9 9
9
0 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 19AS-5AS-15AS-7AS-6AS-1AS-18AS-17AS
Giải Bảy
94
00
43
95
Giải Sáu
623
382
600
Giải Năm
5306
1110
8681
7368
0619
3206
Giải Tư
0476
8838
1384
2211
Giải Ba
55454
66176
86152
37472
21527
79572
Giải Nhì
79633
89149
Giải Nhất
71079
Giải Đặc Biệt
26788
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0 6 6
1
0 1 9
2
3 7
3
3 8
4
3 9
5
2 4
6
8
7
2 2 6 6 9
8
1 2 4 8
9
4 5
Đuôi Lô tô
0
0 0 1
1
1 8
2
5 7 7 8
3
2 3 4
4
5 8 9
5
9
6
0 0 7 7
7
2
8
3 6 8
9
1 4 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 19AR-8AR-20AR-7AR-12AR-9AR-10AR-6AR
Giải Bảy
62
73
71
49
Giải Sáu
685
553
936
Giải Năm
1616
0652
4193
3554
1132
6619
Giải Tư
1379
8549
4174
9293
Giải Ba
71520
66446
66318
53849
86752
45942
Giải Nhì
86347
06283
Giải Nhất
92842
Giải Đặc Biệt
61380
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
6 8 9
2
0
3
2 6
4
2 2 6 7 9 9 9
5
2 2 3 4
6
2
7
1 3 4 9
8
0 3 5
9
3 3
Đuôi Lô tô
0
2 8
1
7
2
3 4 4 5 5 6
3
5 7 8 9 9
4
5 7
5
8
6
1 3 4
7
4
8
1
9
1 4 4 4 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 9AQ-8AQ-14AQ-6AQ-4AQ-16AQ-3AQ-10AQ
Giải Bảy
09
29
59
16
Giải Sáu
908
426
722
Giải Năm
9655
5887
7722
2876
6540
3629
Giải Tư
2559
0557
2718
5845
Giải Ba
83198
94073
76943
75283
42518
84151
Giải Nhì
77232
16765
Giải Nhất
78862
Giải Đặc Biệt
91388
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8 9
1
6 8 8
2
2 2 6 9 9
3
2
4
0 3 5
5
1 5 7 9 9
6
2 5
7
3 6
8
3 7 8
9
8
Đuôi Lô tô
0
4
1
5
2
2 2 3 6
3
4 7 8
4
 
5
4 5 6
6
1 2 7
7
5 8
8
0 1 1 8 9
9
0 2 2 5 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 8AP-17AP-18AP-11AP-19AP-14AP-12AP-6AP
Giải Bảy
88
11
81
35
Giải Sáu
244
890
441
Giải Năm
0908
6717
3361
8500
8619
8362
Giải Tư
6536
0204
2560
3746
Giải Ba
90991
80983
17191
17602
25316
06849
Giải Nhì
39827
16925
Giải Nhất
81410
Giải Đặc Biệt
45844
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 4 8
1
0 1 6 7 9
2
5 7
3
5 6
4
1 4 4 6 9
5
 
6
0 1 2
7
 
8
1 3 8
9
0 1 1
Đuôi Lô tô
0
0 1 6 9
1
1 4 6 8 9 9
2
0 6
3
8
4
0 4 4
5
2 3
6
1 3 4
7
1 2
8
0 8
9
1 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 5AN-11AN-1AN-2AN-4AN-9AN-10AN-18AN
Giải Bảy
92
25
24
11
Giải Sáu
740
282
296
Giải Năm
5776
3154
1993
8030
4721
1483
Giải Tư
6133
5179
2610
9379
Giải Ba
51414
00736
72340
97988
72175
71832
Giải Nhì
88769
04327
Giải Nhất
71417
Giải Đặc Biệt
91918
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 1 4 7 8
2
1 4 5 7
3
0 2 3 6
4
0 0
5
4
6
9
7
5 6 9 9
8
2 3 8
9
2 3 6
Đuôi Lô tô
0
1 3 4 4
1
1 2
2
3 8 9
3
3 8 9
4
1 2 5
5
2 7
6
3 7 9
7
1 2
8
1 8
9
6 7 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 2AM-6AM-18AM-7AM-16AM-12AM-20AM-5AM
Giải Bảy
84
94
54
56
Giải Sáu
110
455
727
Giải Năm
9076
5387
4193
7233
0818
3906
Giải Tư
6576
5402
0065
4215
Giải Ba
76424
79903
37682
72540
89417
55043
Giải Nhì
05865
83567
Giải Nhất
28088
Giải Đặc Biệt
57349
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 6
1
0 5 7 8
2
4 7
3
3
4
0 3 9
5
4 5 6
6
5 5 7
7
6 6
8
2 4 7 8
9
3 4
Đuôi Lô tô
0
1 4
1
 
2
0 8
3
0 3 4 9
4
2 5 8 9
5
1 5 6 6
6
0 5 7 7
7
1 2 6 8
8
1 8
9
4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 16AL-12AL-14AL-1AL-9AL-15AL-5AL-17AL
Giải Bảy
41
60
43
79
Giải Sáu
515
213
302
Giải Năm
9386
3538
0380
7089
0570
7341
Giải Tư
0360
6703
8282
7240
Giải Ba
34837
92816
31859
41351
87430
39622
Giải Nhì
66168
37238
Giải Nhất
28038
Giải Đặc Biệt
42888
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3
1
3 5 6
2
2
3
0 7 8 8 8
4
0 1 1 3
5
1 9
6
0 0 8
7
0 9
8
0 2 6 8 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
3 4 6 6 7 8
1
4 4 5
2
0 2 8
3
0 1 4
4
 
5
1
6
1 8
7
3
8
3 3 3 6 8
9
5 7 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 13AK-12AK-18AK-17AK-8AK-14AK-15AK-1AK
Giải Bảy
46
06
62
42
Giải Sáu
924
485
836
Giải Năm
2873
3167
4112
6695
8826
6672
Giải Tư
8908
6904
4781
7686
Giải Ba
92120
18127
36684
43785
76111
64948
Giải Nhì
38899
87603
Giải Nhất
95559
Giải Đặc Biệt
45305
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4 5 6 8
1
1 2
2
0 4 6 7
3
6
4
2 6 8
5
9
6
2 7
7
2 3
8
1 4 5 5 6
9
5 9
Đuôi Lô tô
0
2
1
1 8
2
1 4 6 7
3
0 7
4
0 2 8
5
0 8 8 9
6
0 2 3 4 8
7
2 6
8
0 4
9
5 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 11AH-19AH-17AH-4AH-6AH-7AH-1AH-5AH
Giải Bảy
56
39
42
29
Giải Sáu
088
749
372
Giải Năm
2049
6000
8948
1898
9177
9935
Giải Tư
8974
7622
0873
7804
Giải Ba
30317
28608
41328
25052
35444
85291
Giải Nhì
34909
28078
Giải Nhất
18127
Giải Đặc Biệt
28600
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0 4 8 9
1
7
2
2 7 8 9
3
5 9
4
2 4 8 9 9
5
2 6
6
 
7
2 3 4 7 8
8
8
9
1 8
Đuôi Lô tô
0
0 0
1
9
2
2 4 5 7
3
7
4
0 4 7
5
3
6
5
7
1 2 7
8
0 2 4 7 8 9
9
0 2 3 4 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 14AG-17AG-19AG-10AG-1AG-15AG-20AG-8AG
Giải Bảy
67
06
07
91
Giải Sáu
707
310
747
Giải Năm
5793
8371
2703
8983
5047
3767
Giải Tư
5076
5525
3888
3630
Giải Ba
64764
37837
38294
86656
55780
07378
Giải Nhì
26995
44394
Giải Nhất
93617
Giải Đặc Biệt
70876
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 6 7 7
1
0 7
2
5
3
0 7
4
7 7
5
6
6
4 7 7
7
1 6 6 8
8
0 3 8
9
1 3 4 4 5
Đuôi Lô tô
0
1 3 8
1
7 9
2
 
3
0 8 9
4
6 9 9
5
2 9
6
0 5 7 7
7
0 0 1 3 4 4 6 6
8
7 8
9
 

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 10AF-19AF-4AF-7AF-12AF-11AF-9AF-15AF
Giải Bảy
77
22
47
59
Giải Sáu
176
285
680
Giải Năm
0155
0029
7713
0339
8844
0000
Giải Tư
1631
0574
3196
0906
Giải Ba
00329
48532
96915
81516
96050
36616
Giải Nhì
84819
86465
Giải Nhất
26829
Giải Đặc Biệt
94540
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 6
1
3 5 6 6 9
2
2 9 9 9
3
1 2 9
4
0 4 7
5
0 5 9
6
5
7
4 6 7
8
0 5
9
6
Đuôi Lô tô
0
0 4 5 8
1
3
2
2 3
3
1
4
4 7
5
1 5 6 8
6
0 1 1 7 9
7
4 7
8
 
9
1 2 2 2 3 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 8AE-2AE-15AE-19AE-5AE-6AE-9AE-13AE
Giải Bảy
29
60
79
77
Giải Sáu
999
997
294
Giải Năm
8586
1190
6393
6972
4232
6650
Giải Tư
2455
0971
5175
1254
Giải Ba
64745
57226
04843
26387
03424
95773
Giải Nhì
40745
63082
Giải Nhất
43153
Giải Đặc Biệt
15013
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
3
2
4 6 9
3
2
4
3 5 5
5
0 3 4 5
6
0
7
1 2 3 5 7 9
8
2 6 7
9
0 3 4 7 9
Đuôi Lô tô
0
5 6 9
1
7
2
3 7 8
3
1 4 5 7 9
4
2 5 9
5
4 4 5 7
6
2 8
7
7 8 9
8
 
9
2 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 11AD-17AD-18AD-5AD-16AD-7AD-2AD-19AD
Giải Bảy
03
39
81
58
Giải Sáu
481
321
424
Giải Năm
6853
9553
6500
1359
6160
5750
Giải Tư
6838
0361
7534
5331
Giải Ba
99550
05287
68380
32640
94138
33448
Giải Nhì
02755
43379
Giải Nhất
00486
Giải Đặc Biệt
59454
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3
1
 
2
1 4
3
1 4 8 8 9
4
0 8
5
0 0 3 3 4 5 8 9
6
0 1
7
9
8
0 1 1 6 7
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 4 5 5 6 8
1
2 3 6 8 8
2
 
3
0 5 5
4
2 3 5
5
5
6
8
7
8
8
3 3 4 5
9
3 5 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 4AC-17AC-5AC-7AC-3AC-16AC-8AC-2AC
Giải Bảy
86
35
84
68
Giải Sáu
794
879
397
Giải Năm
1293
3744
8119
9435
2535
9742
Giải Tư
6459
0224
5895
5108
Giải Ba
08047
50255
63076
61617
76879
27383
Giải Nhì
97683
99909
Giải Nhất
36972
Giải Đặc Biệt
40620
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8 9
1
7 9
2
0 4
3
5 5 5
4
2 4 7
5
5 9
6
8
7
2 6 9 9
8
3 3 4 6
9
3 4 5 7
Đuôi Lô tô
0
2
1
 
2
4 7
3
8 8 9
4
2 4 8 9
5
3 3 3 5 9
6
7 8
7
1 4 9
8
0 6
9
0 1 5 7 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 20AB-12AB-16AB-10AB-19AB-17AB-14AB-4AB
Giải Bảy
25
65
20
03
Giải Sáu
884
935
151
Giải Năm
7866
1480
9846
3202
1539
0475
Giải Tư
0633
1981
2032
4676
Giải Ba
50557
03012
38198
20971
13896
23153
Giải Nhì
39892
34582
Giải Nhất
95632
Giải Đặc Biệt
50875
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3
1
2
2
0 5
3
2 2 3 5 9
4
6
5
1 3 7
6
5 6
7
1 5 5 6
8
0 1 2 4
9
2 6 8
Đuôi Lô tô
0
2 8
1
5 7 8
2
0 1 3 3 8 9
3
0 3 5
4
8
5
2 3 6 7 7
6
4 6 7 9
7
5
8
9
9
3

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 9ZA-2ZA-18ZA-19ZA-4ZA-20ZA-14ZA-10ZA
Giải Bảy
77
60
19
89
Giải Sáu
138
522
101
Giải Năm
1596
5137
8019
2565
3801
2606
Giải Tư
0865
5620
5382
7544
Giải Ba
30337
13749
64088
19673
97793
99511
Giải Nhì
55529
10478
Giải Nhất
34659
Giải Đặc Biệt
49140
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 1 6
1
1 9 9
2
0 2 9
3
7 7 8
4
0 4 9
5
9
6
0 5 5
7
3 7 8
8
2 8 9
9
3 6
Đuôi Lô tô
0
2 4 6
1
0 0 1
2
2 8
3
7 9
4
4
5
6 6
6
0 9
7
3 3 7
8
3 7 8
9
1 1 2 4 5 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 3ZB-6ZB-20ZB-2ZB-5ZB-9ZB-1ZB-17ZB
Giải Bảy
93
92
27
19
Giải Sáu
604
563
431
Giải Năm
5349
4865
9875
9623
2213
7340
Giải Tư
9277
4822
0696
3467
Giải Ba
76861
38679
96018
06578
53625
81976
Giải Nhì
06955
97174
Giải Nhất
59398
Giải Đặc Biệt
84521
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
3 8 9
2
1 2 3 5 7
3
1
4
0 9
5
5
6
1 3 5 7
7
4 5 6 7 8 9
8
 
9
2 3 6 8
Đuôi Lô tô
0
4
1
2 3 6
2
2 9
3
1 2 6 9
4
0 7
5
2 5 6 7
6
7 9
7
2 6 7
8
1 7 9
9
1 4 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 9ZC-17ZC-4ZC-5ZC-14ZC-20ZC-18ZC-8ZC
Giải Bảy
35
30
17
68
Giải Sáu
690
719
504
Giải Năm
7484
4228
9564
1750
7829
2650
Giải Tư
0051
4351
6340
4970
Giải Ba
06356
03876
36672
24111
26365
30725
Giải Nhì
84892
01956
Giải Nhất
31903
Giải Đặc Biệt
91245
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4
1
1 7 9
2
5 8 9
3
0 5
4
0 5
5
0 0 1 1 6 6
6
4 5 8
7
0 2 6
8
4
9
0 2
Đuôi Lô tô
0
3 4 5 5 7 9
1
1 5 5
2
7 9
3
0
4
0 6 8
5
2 3 4 6
6
5 5 7
7
1
8
2 6
9
1 2

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 16ZD-18ZD-17ZD-14ZD-5ZD-2ZD
Giải Bảy
14
18
68
60
Giải Sáu
920
046
064
Giải Năm
5596
3273
5134
6369
8790
1351
Giải Tư
9062
2622
7482
2405
Giải Ba
43993
77200
47305
51189
11181
50779
Giải Nhì
52602
61671
Giải Nhất
80266
Giải Đặc Biệt
75188
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 5 5
1
4 8
2
0 2
3
4
4
6
5
1
6
0 2 4 6 8 9
7
1 3 9
8
1 2 8 9
9
0 3 6
Đuôi Lô tô
0
0 2 6 9
1
5 7 8
2
0 2 6 8
3
7 9
4
1 3 6
5
0 0
6
4 6 9
7
 
8
1 6 8
9
6 7 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 4ZE-8ZE-14ZE-2ZE-15ZE-18ZE-17ZE-10ZE
Giải Bảy
38
13
79
35
Giải Sáu
482
573
168
Giải Năm
7112
9706
6852
0530
3370
9649
Giải Tư
3920
1318
3826
5229
Giải Ba
10056
59638
27910
48711
37587
74483
Giải Nhì
43744
83152
Giải Nhất
41670
Giải Đặc Biệt
26547
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
0 1 2 3 8
2
0 6 9
3
0 5 8 8
4
4 7 9
5
2 2 6
6
8
7
0 0 3 9
8
2 3 7
9
 
Đuôi Lô tô
0
1 2 3 7 7
1
1
2
1 5 5 8
3
1 7 8
4
4
5
3
6
0 2 5
7
4 8
8
1 3 3 6
9
2 4 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 9ZF-14ZF-13ZF-3ZF-1ZF-10ZF-20ZF-6ZF
Giải Bảy
64
68
07
56
Giải Sáu
332
983
794
Giải Năm
6043
5427
0070
4002
6493
5809
Giải Tư
1730
9916
2124
9960
Giải Ba
33566
88641
33460
21508
56520
07750
Giải Nhì
58651
16695
Giải Nhất
55217
Giải Đặc Biệt
73121
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 7 8 9
1
6 7
2
0 1 4 7
3
0 2
4
1 3
5
0 1 6
6
0 0 4 6 8
7
0
8
3
9
3 4 5
Đuôi Lô tô
0
2 3 5 6 6 7
1
2 4 5
2
0 3
3
4 8 9
4
2 6 9
5
9
6
1 5 6
7
0 1 2
8
0 6
9
0

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 15ZG-10ZG-4ZG-19ZG-8ZG-2ZG-9ZG-16ZG
Giải Bảy
79
14
25
44
Giải Sáu
487
227
763
Giải Năm
5156
1747
7121
1657
2110
3407
Giải Tư
8037
6603
9356
3574
Giải Ba
28893
61757
56710
03791
06431
62727
Giải Nhì
24201
85392
Giải Nhất
73302
Giải Đặc Biệt
88733
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 2 3 7
1
0 0 4
2
1 5 7 7
3
1 3 7
4
4 7
5
6 6 7 7
6
3
7
4 9
8
7
9
1 2 3
Đuôi Lô tô
0
1 1
1
0 2 3 9
2
0 9
3
0 3 6 9
4
1 4 7
5
2
6
5 5
7
0 2 2 3 4 5 5 8
8
 
9
7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 17ZH-8ZH-3ZH-2ZH-10ZH-4ZH-11ZH-16ZH
Giải Bảy
27
86
49
11
Giải Sáu
973
436
080
Giải Năm
2892
7438
5364
9277
9494
1229
Giải Tư
5828
4164
7852
0816
Giải Ba
58465
46331
10707
32100
67382
36166
Giải Nhì
41893
88329
Giải Nhất
52986
Giải Đặc Biệt
53139
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 7
1
1 6
2
7 8 9 9
3
1 6 8 9
4
9
5
2
6
4 4 5 6
7
3 7
8
0 2 6 6
9
2 3 4
Đuôi Lô tô
0
0 8
1
1 3
2
5 8 9
3
7 9
4
6 6 9
5
6
6
1 3 6 8 8
7
0 2 7
8
2 3
9
2 2 3 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 18ZK-14ZK-15ZK-5ZK-2ZK-12ZK-11ZK-13ZK
Giải Bảy
32
47
56
53
Giải Sáu
773
025
899
Giải Năm
5830
0800
2419
5057
3928
4018
Giải Tư
1239
8305
0646
3939
Giải Ba
36423
78163
58672
87355
94773
55715
Giải Nhì
57200
24205
Giải Nhất
36657
Giải Đặc Biệt
34556
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0 5 5
1
5 8 9
2
3 5 8
3
0 2 9 9
4
6 7
5
3 5 6 6 7 7
6
3
7
2 3 3
8
 
9
9
Đuôi Lô tô
0
0 0 3
1
 
2
3 7
3
2 5 6 7 7
4
 
5
0 0 1 2 5
6
4 5 5
7
4 5 5
8
1 2
9
1 3 3 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 11ZL-7ZL-10ZL-2ZL-12ZL-4ZL-20ZL-3ZL
Giải Bảy
64
69
11
59
Giải Sáu
450
400
279
Giải Năm
7274
7381
9109
3809
9002
4784
Giải Tư
5054
8832
4262
5291
Giải Ba
78709
89573
24399
09969
75199
84560
Giải Nhì
74027
76063
Giải Nhất
56435
Giải Đặc Biệt
80973
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 9 9 9
1
1
2
7
3
2 5
4
 
5
0 4 9
6
0 2 3 4 9 9
7
3 3 4 9
8
1 4
9
1 9 9
Đuôi Lô tô
0
0 5 6
1
1 8 9
2
0 3 6
3
6 7 7
4
5 6 7 8
5
3
6
 
7
2
8
 
9
0 0 0 5 6 6 7 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 18ZM-17ZM-5ZM-9ZM-16ZM-15ZM-19ZM-14ZM
Giải Bảy
03
74
25
87
Giải Sáu
359
623
838
Giải Năm
0132
5407
0788
0333
0870
4833
Giải Tư
0871
5315
5694
7563
Giải Ba
51729
76652
54656
92756
68233
32508
Giải Nhì
18906
69144
Giải Nhất
57908
Giải Đặc Biệt
07289
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 6 7 8 8
1
5
2
3 5 9
3
2 3 3 3 8
4
4
5
2 6 6 9
6
3
7
0 1 4
8
7 8 9
9
4
Đuôi Lô tô
0
7
1
7
2
3 5
3
0 2 3 3 3 6
4
4 7 9
5
1 2
6
0 5 5
7
0 8
8
0 0 3 8
9
2 5 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 1ZN-5ZN-6ZN-13ZN-2ZN-14ZN
Giải Bảy
79
71
38
53
Giải Sáu
104
844
320
Giải Năm
4316
2144
6966
9860
8112
4610
Giải Tư
6557
5429
6415
1454
Giải Ba
28668
67174
14711
13617
46011
10279
Giải Nhì
69062
73744
Giải Nhất
00802
Giải Đặc Biệt
19237
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4
1
0 1 1 2 5 6 7
2
0 9
3
7 8
4
4 4 4
5
3 4 7
6
0 2 6 8
7
1 4 9 9
8
 
9
 
Đuôi Lô tô
0
1 2 6
1
1 1 7
2
0 1 6
3
5
4
0 4 4 4 5 7
5
1
6
1 6
7
1 3 5
8
3 6
9
2 7 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 1ZP-5ZP-6ZP-18ZP-4ZP-3ZP-7ZP-9ZP
Giải Bảy
79
88
59
19
Giải Sáu
109
055
432
Giải Năm
8752
2066
9926
1433
2605
2330
Giải Tư
7218
1041
6089
3633
Giải Ba
45021
76164
14457
24067
57789
44804
Giải Nhì
45097
40581
Giải Nhất
88675
Giải Đặc Biệt
07044
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5 9
1
8 9
2
1 6
3
0 2 3 3
4
1 4
5
2 5 7 9
6
4 6 7
7
5 9
8
1 8 9 9
9
7
Đuôi Lô tô
0
3
1
2 4 8
2
3 5
3
3 3
4
0 4 6
5
0 5 7
6
2 6
7
5 6 9
8
1 8
9
0 1 5 7 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Giải 3ZQ-2ZQ-11ZQ-15ZQ-1ZQ-6ZQ
Giải Bảy
61
16
20
84
Giải Sáu
924
443
417
Giải Năm
9078
8697
7078
5622
3662
5048
Giải Tư
2092
6143
0736
5575
Giải Ba
50556
02023
73169
91188
39404
88068
Giải Nhì
44386
48900
Giải Nhất
77996
Giải Đặc Biệt
11698
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4
1
6 7
2
0 2 3 4
3
6
4
3 3 8
5
6
6
1 2 8 9
7
5 8 8
8
4 6 8
9
2 6 7 8
Đuôi Lô tô
0
0 2
1
6
2
2 6 9
3
2 4 4
4
0 2 8
5
7
6
1 3 5 8 9
7
1 9
8
4 6 7 7 8 9
9
6

GIỚI THIỆU VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY – XSMB 60 – XOSOHOMNAY

XSMB 60 ngày – KQXSMB 60 ngày – XSTD 60 ngày – Thống kê kết quả xổ số miền Bắc trong 60 ngày gần đây nhất. Dự đoán soi cầu loto VIP cho kết quả XSMB ngày hôm nay.

XSMB 60 ngày - XSTD 60 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Sổ kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất (còn gọi là thống kê kết quả theo 1 tháng) là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm, giúp người chơi dễ dàng tra lại kết quả của nhiều ngày trước đó. Khi chơi xổ số miền Bắc thì người chơi thường quan tâm đến các thông tin về XSMB ba mươi ngày trở lại đây. Tổng hợp các con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con loto lâu ngày không về. Dựa vào đó có thể tìm ra được quy luật quay trong thời gian gần đây và nhanh chóng tính toán ra các bộ số tiếp theo sẽ về chiều nay đánh con gì.

Thông tin về XSKT Miền Bắc

– Tường thuật xổ số miền bắc

– Kết quả xổ số miền bắc 60 ngày

– Soi cầu lô VIP miền Bắc hôm nay

Lịch quay quay mở thưởng XSMB vào lúc 18h15  hàng ngày được xosohomnay cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.

Hướng dẫn xem thống kê XSTD 60 ngày gần đây

Bước 1: Tại mục “Sổ kết quả”, bạn chọn xem “Sổ kết quả miền Bắc” Bước 2: Chọn TAB “ XSMB 60 ngày ” để xem toàn bộ thống kê 60 ngày liên tiếp của xổ số truyền thống miền Bắc.

Lịch mở thưởng XSKT miền bắc

Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh

Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh

Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng

Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định

Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình

– Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. – Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XS miền Bắc

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội) Loại vé 10000đ: Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay mở thưởng XSMB):

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
G. Đặc biệt 200,000,000 15 3,000,000,000 20,000 lần
Giải nhất 20,000,000 15 3,000,000,000 2,000 lần
Giải nhì 5,000,000 60 150,000,000 500 lần
Giải ba 2,000,000 90 180,000,000 200 lần
Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 4500 450,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 60000 2,400,000,000 4 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XSMB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay) Thống kê XSMB 60 ngày được cập nhật liên tục, sớm nhất và chính xác nhất sau mỗi buổi quay số. Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào https://xosohomnay.info/ để có thể tra cứu bảng thống kê XSKT Thủ Đô chi tiết và chuẩn xác nhất ngay hôm nay.