XSMN thứ 7 - Kết quả số Miền Nam thứ 7 hàng tuần - SXMN thứ 7

XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ bảy

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
giải tám
61
65
96
29
giải bảy
212
530
719
425
giải sáu
6612
7109
9046
2683
2170
9967
9470
4795
5496
3981
2827
3527
giải năm
3636
4310
5517
5593
giải tư
20335
80216
76116
78374
57299
70896
85051
41509
00179
49587
39711
72899
11034
15791
37121
33731
10247
06863
38661
74017
08698
98980
74857
66456
58782
28236
29771
29976
giải ba
73686
49663
67127
87326
23510
90083
90275
03237
giải nhì
06178
12395
49255
80874
giải nhất
25900
08283
28535
87087
giải ĐB
993308
449449
464697
097421
Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 8 9
1
2 2 6 6
2
 
3
5 6
4
6
5
1
6
1 3
7
4 8
8
6
9
6 9
Đuôi Lô tô
0
0
1
5 6
2
1 1
3
6
4
7
5
3
6
1 1 3 4 8 9
7
 
8
0 7
9
0 9
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
0 1
2
6 7
3
0 4
4
9
5
 
6
5 7
7
0 9
8
3 3 7
9
1 5 9
Đuôi Lô tô
0
1 3 7
1
1 9
2
 
3
8 8
4
3
5
6 9
6
2
7
2 6 8
8
 
9
0 4 7 9
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 7 7 9
2
1
3
1 5
4
7
5
5
6
1 3
7
0
8
3
9
5 6 6 7 8
Đuôi Lô tô
0
1 7
1
2 3 6
2
 
3
6 8
4
 
5
3 5 9
6
9 9
7
1 1 4 9
8
9
9
1
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
1 5 7 7 9
3
6 7
4
 
5
6 7
6
 
7
1 4 5 6
8
0 1 2 7
9
3
Đuôi Lô tô
0
8
1
2 7 8
2
8
3
9
4
7
5
2 7
6
3 5 7
7
2 2 3 5 8
8
 
9
2

SXMN Thứ 7 - Sổ Xố Miền Nam Thứ bảy

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
giải tám
33
89
42
50
giải bảy
732
764
124
200
giải sáu
9232
7652
4501
4397
7037
2215
0000
8149
5358
2306
8137
6155
giải năm
5342
8655
7506
1811
giải tư
69711
97466
05379
18298
10103
96823
55731
89669
32895
52727
69753
87828
30529
47163
56411
62265
40437
70304
93506
35464
94673
27498
94935
19936
01318
63810
32783
28869
giải ba
46801
73473
60182
82506
62347
90820
83745
85408
giải nhì
37156
72422
38602
45879
giải nhất
17601
31161
52962
71371
giải ĐB
409833
881616
070194
903513
Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 1 1 3
1
1
2
3
3
1 2 2 3 3
4
2
5
2 6
6
6
7
3 9
8
 
9
8
Đuôi Lô tô
0
 
1
0 0 0 1 3
2
3 3 4 5
3
0 2 3 3 7
4
 
5
 
6
5 6
7
 
8
9
9
7
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
5 6
2
2 7 8 9
3
7
4
 
5
3 5
6
1 3 4 9
7
 
8
2 9
9
5 7
Đuôi Lô tô
0
 
1
6
2
2 8
3
5 6
4
6
5
1 5 9
6
0 1
7
2 3 9
8
2
9
2 6 8
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 4 6 6
1
1
2
0 4
3
7
4
2 7 9
5
8
6
2 4 5
7
3
8
 
9
4
Đuôi Lô tô
0
0 2
1
1
2
0 4 6
3
7
4
0 2 6 9
5
6
6
0 0
7
3 4
8
5
9
4
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 6 8
1
0 1 3 8
2
 
3
5 6 7
4
5
5
0 5
6
9
7
1 9
8
3
9
8
Đuôi Lô tô
0
0 1 5
1
1 7
2
 
3
1 8
4
 
5
3 4 5
6
0 3
7
3
8
0 1 9
9
6 7

KQXSMN Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ bảy

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
giải tám
10
42
84
84
giải bảy
366
436
308
507
giải sáu
6844
5855
6197
0184
3203
9321
1422
5721
1375
0930
2295
8768
giải năm
4376
7397
5694
5848
giải tư
55409
70611
50702
20036
62480
57110
63433
21400
97035
08298
44819
50462
43830
99002
14210
04935
70780
41547
12430
87509
03839
46465
47526
43173
53910
24818
40739
59541
giải ba
34095
96878
16247
40949
76504
62252
25823
15338
giải nhì
23403
74052
82255
38987
giải nhất
71112
91772
72148
85680
giải ĐB
333958
827194
960451
470840
Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 9
1
0 0 1 2
2
 
3
3 6
4
4
5
5 8
6
6
7
6 8
8
0
9
5 7
Đuôi Lô tô
0
1 1 8
1
1
2
0 1
3
0 3
4
4
5
5 9
6
3 6 7
7
9
8
5 7
9
0
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 3
1
9
2
1
3
0 5 6
4
2 7 9
5
2
6
2
7
2
8
4
9
4 7 8
Đuôi Lô tô
0
0 3
1
2
2
0 4 5 6 7
3
0
4
8 9
5
3
6
3
7
4 9
8
9
9
1 4
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 8 9
1
0
2
1 2
3
0 5 9
4
7 8
5
1 2 5
6
 
7
5
8
0 4
9
4
Đuôi Lô tô
0
1 3 8
1
2 5
2
2 5
3
 
4
0 8 9
5
3 5 7
6
 
7
4
8
0 4
9
0 3
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
0 8
2
3 6
3
0 8 9
4
0 1 8
5
 
6
5 8
7
3
8
0 4 7
9
5
Đuôi Lô tô
0
1 3 4 8
1
4
2
 
3
2 7
4
8
5
6 9
6
2
7
0 8
8
1 3 4 6
9
3

XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ bảy

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
giải tám
56
28
29
54
giải bảy
346
805
513
671
giải sáu
0453
2799
3508
9235
4527
4503
7660
3103
9364
7508
4963
4271
giải năm
1332
3273
6119
5556
giải tư
23678
45681
06355
80042
69522
74957
33392
88242
05982
82978
45636
75486
00764
83274
32042
87682
55045
11938
95408
37455
34036
77638
22974
33516
60665
57250
60934
72217
giải ba
53620
33972
92004
13961
32071
75213
63472
85457
giải nhì
44220
03502
41715
02190
giải nhất
18331
25893
39687
76629
giải ĐB
056236
459577
840032
692964
Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
 
2
0 0 2
3
1 2 6
4
2 6
5
3 5 6 7
6
 
7
2 8
8
1
9
2 9
Đuôi Lô tô
0
2 2
1
3 8
2
2 3 4 7 9
3
5
4
 
5
5
6
3 4 5
7
5
8
0 7
9
9
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 4 5
1
 
2
7 8
3
5 6
4
2
5
 
6
1 4
7
3 4 7 8
8
2 6
9
3
Đuôi Lô tô
0
 
1
6
2
0 4 8
3
0 7 9
4
0 6 7
5
0 3
6
3 8
7
2 7
8
2 7
9
 
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 8
1
3 3 5 9
2
9
3
2 6 8
4
2 5
5
5
6
0 4
7
1
8
2 7
9
 
Đuôi Lô tô
0
6
1
7
2
3 4 8
3
0 1 1
4
6
5
1 4 5
6
3
7
8
8
0 3
9
1 2
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
6 7
2
9
3
4 8
4
 
5
0 4 6 7
6
3 4 5
7
1 1 2 4
8
 
9
0
Đuôi Lô tô
0
5 9
1
7 7
2
7
3
6
4
3 5 6 7
5
6
6
1 5
7
1 5
8
0 3
9
2

SXMN Thứ 7 - Sổ Xố Miền Nam Thứ bảy

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
giải tám
18
13
41
39
giải bảy
644
294
288
518
giải sáu
6977
4069
2583
6480
7889
2136
9328
7836
8780
6869
0462
4179
giải năm
7046
8528
5971
6816
giải tư
75112
69899
73261
41899
34195
83141
16416
67093
85438
90391
71831
57055
47553
97442
98110
53079
72202
33757
62234
58993
60786
80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
giải ba
50419
25948
44554
82810
80979
21314
60300
86797
giải nhì
50566
26809
90507
90943
giải nhất
81584
81964
70309
46806
giải ĐB
067456
779547
806781
713531
Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2 6 8 9
2
 
3
 
4
1 4 6 8
5
6
6
1 6 9
7
7
8
3 4
9
5 9 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 6
2
1
3
8
4
4 8
5
9
6
1 4 5 6
7
7
8
1 4
9
1 6 9 9
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
0 3
2
8
3
1 6 8
4
2 7
5
3 4 5
6
4
7
 
8
0 9
9
1 3 4
Đuôi Lô tô
0
1 8
1
3 9
2
4
3
1 5 9
4
5 6 9
5
5
6
3
7
4
8
2 3
9
0 8
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 7 9
1
0 4
2
8
3
4 6
4
1
5
7
6
 
7
1 9 9
8
0 1 6 8
9
3
Đuôi Lô tô
0
1 8
1
4 7 8
2
0
3
9
4
1 3
5
 
6
3 8
7
0 5
8
2 8
9
0 7 7
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 6
1
6 8
2
 
3
1 9
4
3 3
5
 
6
1 2 4 8 9
7
1 9 9
8
2
9
7
Đuôi Lô tô
0
0
1
3 6 7
2
6 8
3
4 4
4
6
5
 
6
0 1
7
9
8
1 6
9
3 6 7 7

KQXSMN Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ bảy

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
giải tám
63
96
65
25
giải bảy
133
882
330
330
giải sáu
6778
9029
0341
3878
7988
6237
2642
0213
5372
2567
4125
9496
giải năm
9655
9515
1005
8184
giải tư
93664
49006
76322
94256
40581
26258
18239
57791
63434
48682
28302
45733
41730
56370
04348
79993
35744
63885
03270
87625
25728
76238
00214
68249
06951
02661
02277
16242
giải ba
38619
25628
78859
35507
91177
42499
88761
77071
giải nhì
26648
58289
45481
29621
giải nhất
53134
82694
23992
31196
giải ĐB
416236
082275
490251
218726
Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
9
2
2 8 9
3
3 4 6 9
4
1 8
5
5 6 8
6
3 4
7
8
8
1
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 8
2
2
3
3 6
4
3 6
5
5
6
0 3 5
7
 
8
2 4 5 7
9
1 2 3
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 7
1
5
2
 
3
0 3 4 7
4
 
5
9
6
 
7
0 5 8
8
2 2 8 9
9
1 4 6
Đuôi Lô tô
0
3 7
1
9
2
0 8 8
3
3
4
3 9
5
1 7
6
9
7
0 3
8
7 8
9
5 8
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
3
2
5 8
3
0
4
2 4 8
5
1
6
5
7
0 2 7
8
1 5
9
2 3 9
Đuôi Lô tô
0
3 7
1
5 8
2
4 7 9
3
1 9
4
4
5
0 2 6 8
6
 
7
7
8
2 4
9
9
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
4
2
1 5 5 6
3
0 8
4
2 9
5
1
6
1 1 7
7
1 7
8
4
9
6 6
Đuôi Lô tô
0
3
1
2 5 6 6 7
2
4
3
 
4
1 8
5
2 2
6
2 9 9
7
6 7
8
3
9
4
XSMN thứ 7 Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMB thứ 7 nhanh số #1 VN, do Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Trang thông tin XSMN thứ 7 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMN - Kết quả xo so mien nam thứ 7 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosohomnay.info/