Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 20/03/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
27
Giải Bảy
456
Giải Sáu
4483
3957
8572
Giải Năm
7212
Giải Tư
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
Giải Ba
21271
33355
Giải Nhì
83191
Giải Nhất
72324
Giải Đặc Biệt
686797
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3
1
2
2
4
3
 
4
8
5
1 5 6 7
6
3
7
1 2 6
8
3
9
1 7 8
Đuôi Lô tô
0
 
1
5 7 9
2
0 1 7
3
0 6 8
4
2
5
5
6
5 7
7
5 9
8
4 9
9
 

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 19/03/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
88
Giải Bảy
412
Giải Sáu
8978
4183
3903
Giải Năm
4438
Giải Tư
92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102
Giải Ba
42835
31200
Giải Nhì
82928
Giải Nhất
13533
Giải Đặc Biệt
349293
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 3
1
2 3
2
1 6 8
3
3 5 6 8
4
 
5
 
6
 
7
8
8
3
9
2 3 9
Đuôi Lô tô
0
0
1
2
2
0 1 9
3
0 1 3 8 9
4
 
5
3
6
2 3
7
 
8
2 3 7
9
9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 13/03/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
34
Giải Bảy
301
Giải Sáu
2172
9761
4105
Giải Năm
8080
Giải Tư
41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522
Giải Ba
58084
52179
Giải Nhì
41830
Giải Nhất
05740
Giải Đặc Biệt
362245
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 5
1
 
2
2 2 8
3
0
4
0 5
5
 
6
1
7
2 9
8
0 4 6 8 8
9
4
Đuôi Lô tô
0
3 4 8
1
0 6
2
2 2 7
3
 
4
8 9
5
0 4
6
8
7
 
8
2 8 8
9
7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 12/03/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
70
Giải Bảy
460
Giải Sáu
7751
0213
4297
Giải Năm
4766
Giải Tư
15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848
Giải Ba
24274
50964
Giải Nhì
22481
Giải Nhất
88713
Giải Đặc Biệt
988631
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
3 3
2
 
3
1 9
4
8
5
1 7 9
6
0 4 6
7
4 8
8
1
9
4 7
Đuôi Lô tô
0
6
1
3 5 8
2
 
3
0 1 1
4
6 7 9
5
 
6
6
7
5 9
8
4 7
9
3 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 06/03/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
73
Giải Bảy
817
Giải Sáu
8645
9055
2785
Giải Năm
3319
Giải Tư
26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294
Giải Ba
29085
34597
Giải Nhì
30796
Giải Nhất
18067
Giải Đặc Biệt
191362
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
6 7 9
2
 
3
4
4
1 5
5
5
6
2 7
7
 
8
5 5 6
9
0 4 6 6 7
Đuôi Lô tô
0
9
1
4
2
6
3
 
4
3 9
5
4 5 8 8
6
1 8 9 9
7
1 6 9
8
 
9
1

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 05/03/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
66
Giải Bảy
490
Giải Sáu
9492
5383
1712
Giải Năm
1204
Giải Tư
24497
10481
19428
51485
53784
51104
62543
Giải Ba
03915
47704
Giải Nhì
15593
Giải Nhất
06167
Giải Đặc Biệt
970562
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 4 4
1
2 5
2
8
3
 
4
3
5
 
6
2 7
7
 
8
1 3 4 5
9
0 2 3 7
Đuôi Lô tô
0
9
1
8
2
1 6 9
3
4 8 9
4
0 0 0 8
5
1 8
6
 
7
6 9
8
2
9
 

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 27/02/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
45
Giải Bảy
896
Giải Sáu
2753
2918
8410
Giải Năm
0121
Giải Tư
68091
33965
80525
71205
14195
40280
84958
Giải Ba
58786
69966
Giải Nhì
89027
Giải Nhất
29560
Giải Đặc Biệt
982419
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
0 8 9
2
1 5 7
3
 
4
 
5
3 8
6
0 5 6
7
 
8
0 6
9
1 5 6
Đuôi Lô tô
0
1 6 8
1
2 9
2
 
3
5
4
 
5
0 2 6 9
6
6 8 9
7
2
8
1 5
9
1

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 26/02/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
80
Giải Bảy
306
Giải Sáu
8734
1927
2743
Giải Năm
2980
Giải Tư
88307
21171
67084
53626
65326
15480
89997
Giải Ba
97169
58007
Giải Nhì
48592
Giải Nhất
73327
Giải Đặc Biệt
051810
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 7 7
1
0
2
6 6 7 7
3
4
4
3
5
 
6
9
7
1
8
0 0 4
9
2 7
Đuôi Lô tô
0
1 8 8
1
7
2
9
3
4
4
3 8
5
 
6
0 2 2
7
0 0 2 2 9
8
 
9
6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 20/02/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
58
Giải Bảy
661
Giải Sáu
7671
0546
5209
Giải Năm
3985
Giải Tư
14378
52072
45974
65881
66739
82820
82801
Giải Ba
78634
09734
Giải Nhì
29690
Giải Nhất
21273
Giải Đặc Biệt
815920
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 9
1
 
2
0 0
3
4 4 9
4
6
5
 
6
1
7
1 2 3 4 8
8
1 5
9
0
Đuôi Lô tô
0
2 2 9
1
0 6 7 8
2
7
3
7
4
3 3 7
5
8
6
4
7
 
8
7
9
0 3

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 19/02/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
46
Giải Bảy
281
Giải Sáu
6844
1460
9247
Giải Năm
9094
Giải Tư
23062
07771
62402
62818
37025
59843
13761
Giải Ba
44665
28620
Giải Nhì
24438
Giải Nhất
37929
Giải Đặc Biệt
979078
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
8
2
0 5 9
3
8
4
3 4 7
5
 
6
0 1 2 5
7
1 8
8
1
9
4
Đuôi Lô tô
0
2 6
1
6 7 8
2
0 6
3
4
4
4 9
5
2 6
6
 
7
4
8
1 3 7
9
2

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 13/02/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
70
Giải Bảy
964
Giải Sáu
3515
8925
1484
Giải Năm
0775
Giải Tư
08645
41249
43802
48723
71595
67665
18993
Giải Ba
66442
64882
Giải Nhì
02008
Giải Nhất
28590
Giải Đặc Biệt
349306
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 6 8
1
5
2
3 5
3
 
4
2 5 9
5
 
6
4 5
7
5
8
2 4
9
0 3 5
Đuôi Lô tô
0
9
1
 
2
0 4 8
3
2 9
4
6 8
5
1 2 4 6 7 9
6
0
7
 
8
0
9
4

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 12/02/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
05
Giải Bảy
261
Giải Sáu
2508
3562
9101
Giải Năm
5214
Giải Tư
93740
05496
89321
16754
39996
62034
94878
Giải Ba
05458
86100
Giải Nhì
58591
Giải Nhất
65184
Giải Đặc Biệt
296078
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 8
1
4
2
1
3
4
4
0
5
4 8
6
1 2
7
8 8
8
4
9
1 6 6
Đuôi Lô tô
0
0 4
1
0 2 6 9
2
6
3
 
4
1 3 5 8
5
 
6
9 9
7
 
8
0 5 7 7
9
 

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 06/02/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
25
Giải Bảy
291
Giải Sáu
4987
7007
2537
Giải Năm
1722
Giải Tư
47397
29763
26059
15428
59864
61078
32815
Giải Ba
73727
77435
Giải Nhì
37304
Giải Nhất
72612
Giải Đặc Biệt
883941
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 7
1
2 5
2
2 7 8
3
5 7
4
1
5
9
6
3 4
7
8
8
7
9
1 7
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 9
2
1 2
3
6
4
0 6
5
1 3
6
 
7
0 2 3 8 9
8
2 7
9
5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 05/02/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
14
Giải Bảy
800
Giải Sáu
8084
4563
9297
Giải Năm
7860
Giải Tư
61665
71276
92945
26677
10879
75727
83577
Giải Ba
74008
09991
Giải Nhì
97912
Giải Nhất
74332
Giải Đặc Biệt
093109
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 8 9
1
2
2
7
3
2
4
5
5
 
6
0 3 5
7
6 7 7 9
8
4
9
1 7
Đuôi Lô tô
0
0 6
1
9
2
1 3
3
6
4
8
5
4 6
6
7
7
2 7 7 9
8
0
9
0 7
XSTTH - KQXSTTH- Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS ThừaThiênHuế cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSTTH - KQXSTTH - Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài ThừaThiênHuế (XSMN TTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số ThừaThiênHuế ở kênh nào

- Kết quả xổ số ThừaThiênHuế được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.