Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần - Xosohomnay

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần năm 2023

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1             16705 01/01/23
2 49265 02/01/23 25649 03/01/23 75757 04/01/23 76191 05/01/23 45370 06/01/23 39597 07/01/23 20040 08/01/23
3 78014 09/01/23 81191 10/01/23 04942 11/01/23 18452 12/01/23 60762 13/01/23 62940 14/01/23 44221 15/01/23
4 48260 16/01/23 53363 17/01/23 45282 18/01/23 62857 19/01/23 91869 20/01/23 52371 25/01/23 34164 26/01/23 72859 27/01/23 87219 28/01/23 76479 29/01/23
5 16179 30/01/23 30061 31/01/23 34838 01/02/23 60755 02/02/23 52766 03/02/23 64948 04/02/23 06194 05/02/23
6 35492 06/02/23 18198 07/02/23 88864 08/02/23 29337 09/02/23 85120 10/02/23 98713 11/02/23 09841 12/02/23
7 41916 13/02/23 56141 14/02/23 18158 15/02/23 65243 16/02/23 18435 17/02/23 44971 18/02/23 37264 19/02/23
8 32775 20/02/23 90781 21/02/23 31357 22/02/23 01964 23/02/23 16979 24/02/23 30415 25/02/23 67360 26/02/23
9 93758 27/02/23 55827 28/02/23 76102 01/03/23 47577 02/03/23 37856 03/03/23 06743 04/03/23 58118 05/03/23
10 39919 06/03/23 75877 07/03/23 73787 08/03/23 68205 09/03/23 24420 10/03/23 47076 11/03/23 56695 12/03/23
11 17375 13/03/23 67879 14/03/23 67724 15/03/23 89581 16/03/23 59389 17/03/23 57570 18/03/23 86903 19/03/23
12 24192 20/03/23 81664 21/03/23 08798 22/03/23 45483 23/03/23 48657 24/03/23 32273 25/03/23 57765 26/03/23
13 83230 27/03/23

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần – Xosohomnay

Thống kê giải đặc biệt theo tuần là bảng tổng hợp giải đặc biệt miền Bắc theo từng tuần. Thống kê kết quả xổ số miền Bắc theo tuần thống kê giải đầy đủ và 2 số cuối CHÍNH XÁC NHẤT

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần - Xosohomnay

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần tổng hợp thông tin về các giải đặc biệt đã về trong 3 tuần quay mới nhất.

– Kết quả được sắp xếp theo thời gian từ tuần trước nữa, tuần trước, tuần này từ trên xuống dưới.

– Kết quả xổ số miền bắc GĐB được sắp xếp theo thứ 2,3,4,5,6,7, chủ nhật theo tuần.

– 2 số cuối GĐB theo tuần của các kỳ quay mới nhất được bôi đỏ.

– Bên dưới của mỗi kết quả đều có hiển thị thời gian mở thưởng chi tiết.

Lợi ích của xem bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc theo tuần:

– Theo dõi quy luật về 2 số cuối GĐB trong tuần gần đây, chạm đầu, đuôi.

– Xem các giải đặc biệt theo thứ đã về trong vài tuần gần nhất.

Xem kết quả hàng ngày truy cập: Xổ số hôm nay