Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 13/06/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
70
Giải Bảy
578
Giải Sáu
5762
1974
9945
Giải Năm
8741
Giải Tư
99974
91504
02345
17595
21499
27161
41437
Giải Ba
64895
15941
Giải Nhì
41846
Giải Nhất
11512
Giải Đặc Biệt
154433
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
2
2
 
3
3 7
4
1 1 5 5 6
5
 
6
1 2
7
4 4 8
8
 
9
5 5 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 4 6
2
1 6
3
3
4
0 7 7
5
4 4 9 9
6
4
7
3
8
7
9
9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 06/06/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
93
Giải Bảy
670
Giải Sáu
6601
1231
3616
Giải Năm
9704
Giải Tư
89370
13061
99402
71162
00766
02991
21219
Giải Ba
14865
42497
Giải Nhì
13036
Giải Nhất
93497
Giải Đặc Biệt
320999
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 2 4
1
6 9
2
 
3
1 6
4
 
5
 
6
1 2 5 6
7
0 0
8
 
9
1 7 7 9
Đuôi Lô tô
0
7 7
1
0 3 6 9
2
0 6
3
 
4
0
5
6
6
1 3 6
7
9 9
8
 
9
1 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN ngày 30/05/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
79
Giải Bảy
701
Giải Sáu
4173
1433
9859
Giải Năm
7285
Giải Tư
17998
61705
14702
47549
09570
03201
77375
Giải Ba
74747
05359
Giải Nhì
98379
Giải Nhất
04751
Giải Đặc Biệt
284641
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 1 2 5
1
 
2
 
3
3
4
1 7 9
5
1 9 9
6
 
7
0 3 5 9
8
5
9
8
Đuôi Lô tô
0
7
1
0 0 4 5
2
0
3
3 7
4
 
5
0 7 8
6
 
7
4
8
9
9
4 5 5 7

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 23/05/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
54
Giải Bảy
491
Giải Sáu
4252
0848
0316
Giải Năm
7018
Giải Tư
23699
55722
73854
15997
29883
71219
60952
Giải Ba
27085
35613
Giải Nhì
37220
Giải Nhất
10544
Giải Đặc Biệt
616286
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
3 6 8 9
2
0 2
3
 
4
4 8
5
2 2 4
6
 
7
 
8
3 5 6
9
1 7 9
Đuôi Lô tô
0
2
1
9
2
2 5 5
3
1 8
4
4 5
5
8
6
1 8
7
9
8
1 4
9
1 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 16/05/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
54
Giải Bảy
901
Giải Sáu
7658
5991
7677
Giải Năm
6421
Giải Tư
41996
70073
65116
07819
88987
22731
77722
Giải Ba
82113
81726
Giải Nhì
92730
Giải Nhất
15283
Giải Đặc Biệt
627275
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
3 6 9
2
1 2 6
3
0 1
4
 
5
8
6
 
7
3 5 7
8
3 7
9
1 6
Đuôi Lô tô
0
3
1
0 2 3 9
2
2
3
1 7 8
4
 
5
7
6
1 2 9
7
7 8
8
5
9
1

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN ngày 09/05/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
62
Giải Bảy
305
Giải Sáu
9233
6681
6508
Giải Năm
7808
Giải Tư
71773
13945
46503
45694
89312
34515
88910
Giải Ba
99316
68813
Giải Nhì
49941
Giải Nhất
77216
Giải Đặc Biệt
737385
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5 8 8
1
0 2 3 5 6 6
2
 
3
3
4
1 5
5
 
6
 
7
3
8
1 5
9
4
Đuôi Lô tô
0
1
1
4 8
2
1
3
0 1 3 7
4
9
5
0 1 4 8
6
1 1
7
 
8
0 0
9
 

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 02/05/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
90
Giải Bảy
048
Giải Sáu
2692
9882
0523
Giải Năm
2298
Giải Tư
16124
76301
13902
46254
51079
11020
49200
Giải Ba
46013
54945
Giải Nhì
82093
Giải Nhất
91469
Giải Đặc Biệt
459151
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 2
1
3
2
0 3 4
3
 
4
5 8
5
1 4
6
9
7
9
8
2
9
2 3 8
Đuôi Lô tô
0
0 2
1
0 5
2
0 8 9
3
1 2 9
4
2 5
5
4
6
 
7
 
8
4 9
9
6 7

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 25/04/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
75
Giải Bảy
080
Giải Sáu
2748
4646
0861
Giải Năm
6719
Giải Tư
10396
31724
39329
18240
91204
99859
47458
Giải Ba
63737
60896
Giải Nhì
00661
Giải Nhất
02658
Giải Đặc Biệt
766312
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
2 9
2
4 9
3
7
4
0 6 8
5
8 8 9
6
1 1
7
 
8
0
9
6 6
Đuôi Lô tô
0
4 8
1
6 6
2
1
3
 
4
0 2
5
 
6
4 9 9
7
3
8
4 5 5
9
1 2 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN ngày 18/04/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
48
Giải Bảy
988
Giải Sáu
9531
9509
5632
Giải Năm
2116
Giải Tư
94284
82524
78289
51188
12652
83556
25800
Giải Ba
57263
99978
Giải Nhì
68799
Giải Nhất
59420
Giải Đặc Biệt
775821
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 9
1
6
2
0 1 4
3
1 2
4
 
5
2 6
6
3
7
8
8
4 8 8 9
9
9
Đuôi Lô tô
0
0 2
1
2 3
2
3 5
3
6
4
2 8
5
 
6
1 5
7
 
8
7 8 8
9
0 8 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 11/04/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
41
Giải Bảy
673
Giải Sáu
8907
2361
3430
Giải Năm
9415
Giải Tư
87166
66017
76128
33577
57596
41936
77316
Giải Ba
78394
52178
Giải Nhì
38917
Giải Nhất
54600
Giải Đặc Biệt
281284
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 7
1
5 6 7 7
2
8
3
0 6
4
 
5
 
6
1 6
7
3 7 8
8
4
9
4 6
Đuôi Lô tô
0
0 3
1
6
2
 
3
7
4
8 9
5
1
6
1 3 6 9
7
0 1 1 7
8
2 7
9
 

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 04/04/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
78
Giải Bảy
055
Giải Sáu
6342
9634
1151
Giải Năm
9195
Giải Tư
86420
45945
09929
29661
96917
73192
98851
Giải Ba
04512
21592
Giải Nhì
78501
Giải Nhất
93653
Giải Đặc Biệt
503415
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
2 5 7
2
0 9
3
4
4
2 5
5
1 1 3 5
6
1
7
 
8
 
9
2 2 5
Đuôi Lô tô
0
2
1
0 5 5 6
2
1 4 9 9
3
5
4
3
5
1 4 5 9
6
 
7
1
8
 
9
2

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN ngày 28/03/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
78
Giải Bảy
431
Giải Sáu
1968
3503
6916
Giải Năm
1802
Giải Tư
57283
46346
73632
50181
70078
50106
39658
Giải Ba
22784
48813
Giải Nhì
16307
Giải Nhất
94482
Giải Đặc Biệt
053642
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 6 7
1
3 6
2
 
3
1 2
4
2 6
5
8
6
8
7
8
8
1 2 3 4
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
3 8
2
0 3 4 8
3
0 1 8
4
8
5
 
6
0 1 4
7
0
8
5 6 7
9
 

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 21/03/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
51
Giải Bảy
366
Giải Sáu
4800
1047
2833
Giải Năm
6828
Giải Tư
23988
62791
88042
35132
21852
54721
53291
Giải Ba
25608
33661
Giải Nhì
70296
Giải Nhất
64826
Giải Đặc Biệt
921610
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 8
1
0
2
1 6 8
3
2 3
4
2 7
5
2
6
1 6
7
 
8
8
9
1 1 6
Đuôi Lô tô
0
0 1
1
2 6 9 9
2
3 4 5
3
3
4
 
5
 
6
2 6 9
7
4
8
0 2 8
9
 

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 14/03/2024

Giải Tây Ninh
Giải Tám
17
Giải Bảy
342
Giải Sáu
5686
9413
9280
Giải Năm
5223
Giải Tư
94584
10343
50280
77610
10182
15617
51617
Giải Ba
43187
79281
Giải Nhì
10034
Giải Nhất
36652
Giải Đặc Biệt
248108
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
0 3 7 7
2
3
3
4
4
2 3
5
2
6
 
7
 
8
0 0 1 2 4 6 7
9
 
Đuôi Lô tô
0
1 8 8
1
8
2
4 5 8
3
1 2 4
4
3 8
5
 
6
8
7
1 1 8
8
0
9
 
XSTN - KQXSTN- Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tây Ninh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTN mở thưởng các ngày trước đó.

XSTN - KQXSTN - Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tây Ninh (XSMN TN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tây Ninh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tây Ninh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.