Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 27/03/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
97
Giải Bảy
624
Giải Sáu
3866
8232
4980
Giải Năm
3665
Giải Tư
25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447
Giải Ba
94181
03078
Giải Nhì
92437
Giải Nhất
58558
Giải Đặc Biệt
760237
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
4
3
2 6 7 7
4
7 8
5
8 8
6
3 5 6 8
7
8 9
8
0 1
9
 
Đuôi Lô tô
0
8
1
8
2
3
3
6
4
2
5
6
6
3 6
7
3 3 4
8
4 5 5 6 7
9
7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 20/03/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
97
Giải Bảy
176
Giải Sáu
9022
8072
5211
Giải Năm
4647
Giải Tư
58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704
Giải Ba
78044
22776
Giải Nhì
41054
Giải Nhất
43842
Giải Đặc Biệt
918419
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4
1
0 1 9
2
1 2 2
3
 
4
1 2 4 5 7
5
4
6
 
7
2 6 6
8
 
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 1
1
1 2 4
2
2 2 4 7
3
 
4
0 4 5
5
4
6
7 7
7
4
8
 
9
1

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 13/03/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
13
Giải Bảy
365
Giải Sáu
3399
5773
7063
Giải Năm
9369
Giải Tư
77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259
Giải Ba
74548
30533
Giải Nhì
30839
Giải Nhất
74291
Giải Đặc Biệt
206361
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
3
2
 
3
3 5 9
4
8
5
0 9
6
1 3 5 9
7
3
8
 
9
0 1 1 3 9
Đuôi Lô tô
0
5 9
1
6 9 9
2
 
3
1 3 6 7 9
4
 
5
3 6
6
 
7
 
8
4
9
3 5 6 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 06/03/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
77
Giải Bảy
561
Giải Sáu
4690
7236
9284
Giải Năm
4336
Giải Tư
72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551
Giải Ba
13242
16404
Giải Nhì
18397
Giải Nhất
91545
Giải Đặc Biệt
001078
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4
1
 
2
0 8
3
6 6
4
2 5 5 9
5
1
6
1
7
8
8
1 4
9
0 7
Đuôi Lô tô
0
2 9
1
5 6 8
2
0 4
3
 
4
0 8
5
4 4
6
3 3
7
9
8
2 7
9
4

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 27/02/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
77
Giải Bảy
062
Giải Sáu
3218
2488
1084
Giải Năm
4215
Giải Tư
36855
68223
37027
21615
89347
47210
77973
Giải Ba
99793
49509
Giải Nhì
31282
Giải Nhất
85142
Giải Đặc Biệt
605636
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
0 5 5 8
2
3 7
3
6
4
2 7
5
5
6
2
7
3
8
2 4 8
9
3
Đuôi Lô tô
0
1
1
 
2
4 6 8
3
2 7 9
4
8
5
1 1 5
6
3
7
2 4
8
1 8
9
0

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 20/02/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
25
Giải Bảy
999
Giải Sáu
8519
2307
3499
Giải Năm
8297
Giải Tư
06221
22073
23397
87886
52513
81954
59174
Giải Ba
82364
03346
Giải Nhì
44747
Giải Nhất
23681
Giải Đặc Biệt
403234
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
3 9
2
1
3
4
4
6 7
5
4
6
4
7
3 4
8
1 6
9
7 7 9 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 8
2
 
3
1 7
4
3 5 6 7
5
 
6
4 8
7
0 4 9 9
8
 
9
1 9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 13/02/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
10
Giải Bảy
845
Giải Sáu
9677
1203
2243
Giải Năm
2514
Giải Tư
67876
68406
34882
33184
13680
13230
49122
Giải Ba
97919
37848
Giải Nhì
32424
Giải Nhất
57688
Giải Đặc Biệt
465072
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 6
1
4 9
2
2 4
3
0
4
3 5 8
5
 
6
 
7
2 6 7
8
0 2 4 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
3 8
1
 
2
2 7 8
3
0 4
4
1 2 8
5
4
6
0 7
7
7
8
4 8
9
1

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 06/02/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
75
Giải Bảy
771
Giải Sáu
1357
2198
1383
Giải Năm
5550
Giải Tư
11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226
Giải Ba
03685
26691
Giải Nhì
96332
Giải Nhất
43431
Giải Đặc Biệt
697730
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
 
2
3 6
3
0 1 2 8
4
 
5
0 7 9
6
7 8
7
1
8
3 5
9
1 8
Đuôi Lô tô
0
3 5
1
0 3 7 9
2
3
3
2 8
4
 
5
8
6
2
7
5 6
8
3 6 9
9
5

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 30/01/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
05
Giải Bảy
038
Giải Sáu
7380
4395
6413
Giải Năm
2327
Giải Tư
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
Giải Ba
72308
37508
Giải Nhì
75896
Giải Nhất
44337
Giải Đặc Biệt
276645
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8 8
1
3 9
2
2 5 7
3
7 8
4
3 5
5
 
6
 
7
 
8
0 8
9
3 4 5 6
Đuôi Lô tô
0
8
1
 
2
2
3
1 4 9
4
9
5
2 4 9
6
9
7
2 3
8
0 0 3 8
9
1

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 23/01/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
15
Giải Bảy
107
Giải Sáu
2077
8755
7392
Giải Năm
2673
Giải Tư
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
Giải Ba
11409
82792
Giải Nhì
48382
Giải Nhất
31279
Giải Đặc Biệt
307019
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7 9
1
9
2
 
3
 
4
 
5
5
6
3
7
0 3 7 9
8
2 4 7 8
9
2 2 7 7
Đuôi Lô tô
0
7
1
 
2
8 9 9
3
6 7
4
8
5
5
6
 
7
0 7 8 9 9
8
8
9
0 1 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 16/01/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
03
Giải Bảy
277
Giải Sáu
5188
0139
8883
Giải Năm
2200
Giải Tư
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
Giải Ba
39194
39442
Giải Nhì
11430
Giải Nhất
41001
Giải Đặc Biệt
422124
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 7
1
 
2
4 6
3
0 1 3 7 9
4
2
5
3
6
 
7
7 7
8
3 8
9
4
Đuôi Lô tô
0
0 3
1
0 3
2
4
3
3 5 8
4
2 9
5
 
6
2
7
0 3 7 7
8
8
9
3

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 09/01/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
29
Giải Bảy
296
Giải Sáu
5290
6446
0447
Giải Năm
7789
Giải Tư
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
Giải Ba
48691
97322
Giải Nhì
44888
Giải Nhất
63303
Giải Đặc Biệt
959593
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
9
2
2 9 9
3
 
4
6 7
5
 
6
1 8
7
1 5
8
8 9
9
0 1 3 6
Đuôi Lô tô
0
9
1
6 7 9
2
2
3
0 9
4
 
5
7
6
4 9
7
4
8
6 8
9
1 2 2 8

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 02/01/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
83
Giải Bảy
931
Giải Sáu
0634
7828
3785
Giải Năm
1897
Giải Tư
82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
Giải Ba
02717
48362
Giải Nhì
78460
Giải Nhất
22742
Giải Đặc Biệt
508578
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
7
2
5 8
3
1 2 4
4
2 8 9 9
5
2
6
0 2
7
8
8
5
9
7
Đuôi Lô tô
0
6
1
3
2
0 3 4 5 6
3
 
4
3
5
2 8
6
 
7
1 9
8
2 4 7
9
4 4

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 26/12/2022

Giải Phú Yên
Giải Tám
37
Giải Bảy
075
Giải Sáu
2147
0967
5477
Giải Năm
0517
Giải Tư
53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
Giải Ba
07457
54865
Giải Nhì
77409
Giải Nhất
47569
Giải Đặc Biệt
203654
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7 9
1
7
2
6
3
 
4
2 3 7
5
4 4 7
6
2 5 7 9
7
5 7
8
 
9
4
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
4 6
3
4
4
5 5 9
5
6 7
6
2
7
0 1 4 5 6 7
8
 
9
0 6
XSPY - KQXSPY- Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Phú Yên cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSPY mở thưởng các ngày trước đó.

XSPY - KQXSPY - Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Phú Yên (XSMN PY) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Phú Yên ở kênh nào

- Kết quả xổ số Phú Yên được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.