Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 17/06/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
52
Giải Bảy
310
Giải Sáu
3809
1169
7186
Giải Năm
2208
Giải Tư
65161
93562
63348
36612
69215
33771
59668
Giải Ba
27812
63341
Giải Nhì
35684
Giải Nhất
35603
Giải Đặc Biệt
242677
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 8 9
1
0 2 2 5
2
 
3
 
4
1 8
5
 
6
1 2 8 9
7
1 7
8
4 6
9
 
Đuôi Lô tô
0
1
1
4 6 7
2
1 1 6
3
0
4
8
5
1
6
8
7
7
8
0 4 6
9
0 6

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 10/06/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
79
Giải Bảy
450
Giải Sáu
9718
6270
1081
Giải Năm
1177
Giải Tư
50290
50779
73449
41375
07553
62374
99856
Giải Ba
62666
93448
Giải Nhì
39039
Giải Nhất
07448
Giải Đặc Biệt
248292
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
8
2
 
3
9
4
8 8 9
5
0 3 6
6
6
7
0 4 5 7 9
8
1
9
0 2
Đuôi Lô tô
0
5 7 9
1
8
2
9
3
5
4
7
5
7
6
5 6
7
7
8
1 4 4
9
3 4 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 03/06/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
68
Giải Bảy
841
Giải Sáu
3940
3386
0929
Giải Năm
1053
Giải Tư
16482
06804
77827
34762
80709
78495
47764
Giải Ba
82269
90592
Giải Nhì
17753
Giải Nhất
46103
Giải Đặc Biệt
959209
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4 9 9
1
 
2
7 9
3
 
4
0 1
5
3 3
6
2 4 9
7
 
8
2 6
9
2 5
Đuôi Lô tô
0
4
1
4
2
6 8 9
3
0 5 5
4
0 6
5
9
6
8
7
2
8
 
9
0 0 2 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 27/05/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
36
Giải Bảy
375
Giải Sáu
3057
8466
0270
Giải Năm
3618
Giải Tư
03302
01559
49520
70970
89334
91406
56088
Giải Ba
26659
85592
Giải Nhì
96915
Giải Nhất
59743
Giải Đặc Biệt
362471
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 6
1
5 8
2
0
3
4
4
3
5
7 9 9
6
6
7
0 0 1 5
8
8
9
2
Đuôi Lô tô
0
2 7 7
1
7
2
0 9
3
4
4
3
5
1 7
6
0 6
7
5
8
1 8
9
5 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 20/05/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
54
Giải Bảy
961
Giải Sáu
5984
8718
3841
Giải Năm
2429
Giải Tư
06386
39864
27875
67554
12858
05105
44275
Giải Ba
95207
08484
Giải Nhì
22058
Giải Nhất
80839
Giải Đặc Biệt
042509
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 7 9
1
8
2
9
3
9
4
1
5
4 8 8
6
1 4
7
5 5
8
4 4 6
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 6
2
 
3
 
4
5 6 8 8
5
0 7 7
6
8
7
0
8
1 5 5
9
0 2 3

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 13/05/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
97
Giải Bảy
354
Giải Sáu
1784
1763
5820
Giải Năm
1102
Giải Tư
35335
94493
05715
65211
49249
05252
01946
Giải Ba
15224
19334
Giải Nhì
29191
Giải Nhất
65390
Giải Đặc Biệt
011632
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
1 5
2
0 4
3
2 4 5
4
6 9
5
2 4
6
3
7
 
8
4
9
0 1 3
Đuôi Lô tô
0
2 9
1
1 9
2
0 3 5
3
6 9
4
2 3 5 8
5
1 3
6
4
7
 
8
 
9
4

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 06/05/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
31
Giải Bảy
509
Giải Sáu
1450
3141
0876
Giải Năm
9121
Giải Tư
30134
07411
75971
11224
40751
51334
75199
Giải Ba
95466
28827
Giải Nhì
12820
Giải Nhất
87606
Giải Đặc Biệt
416753
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 9
1
1
2
0 1 4 7
3
4 4
4
1
5
0 1 3
6
6
7
1 6
8
 
9
9
Đuôi Lô tô
0
2 5
1
1 2 4 5 7
2
 
3
5
4
2 3 3
5
 
6
0 6 7
7
2
8
 
9
0 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 29/04/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
47
Giải Bảy
810
Giải Sáu
3320
8690
4475
Giải Năm
1636
Giải Tư
62853
00827
31644
76271
95066
09004
50691
Giải Ba
18028
71530
Giải Nhì
07966
Giải Nhất
77107
Giải Đặc Biệt
629502
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4 7
1
0
2
0 7 8
3
0 6
4
4
5
3
6
6 6
7
1 5
8
 
9
0 1
Đuôi Lô tô
0
1 2 3 9
1
7 9
2
0
3
5
4
0 4
5
7
6
3 6 6
7
0 2
8
2
9
 

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 22/04/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
64
Giải Bảy
124
Giải Sáu
7964
9410
1932
Giải Năm
0895
Giải Tư
94198
25584
63324
77880
45528
47113
67579
Giải Ba
32714
36647
Giải Nhì
70918
Giải Nhất
29163
Giải Đặc Biệt
939149
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 3 4 8
2
4 4 8
3
2
4
7 9
5
 
6
3 4
7
9
8
0 4
9
5 8
Đuôi Lô tô
0
1 8
1
 
2
3
3
1 6
4
1 2 2 6 8
5
9
6
 
7
4
8
1 2 9
9
4 7

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 15/04/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
23
Giải Bảy
536
Giải Sáu
3097
9394
8815
Giải Năm
1210
Giải Tư
82446
33408
67129
81691
02728
33121
14597
Giải Ba
95364
04717
Giải Nhì
72318
Giải Nhất
78435
Giải Đặc Biệt
049036
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
0 5 7 8
2
1 8 9
3
5 6 6
4
6
5
 
6
4
7
 
8
 
9
1 4 7 7
Đuôi Lô tô
0
1
1
2 9
2
 
3
 
4
6 9
5
1 3
6
3 3 4
7
1 9 9
8
0 1 2
9
2

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 08/04/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
59
Giải Bảy
738
Giải Sáu
4307
7637
3242
Giải Năm
5053
Giải Tư
43529
53158
82142
62509
79922
14362
10643
Giải Ba
30371
90203
Giải Nhì
52560
Giải Nhất
05277
Giải Đặc Biệt
905943
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 7 9
1
 
2
2 9
3
7 8
4
2 2 3 3
5
3 8
6
0 2
7
1 7
8
 
9
 
Đuôi Lô tô
0
6
1
7
2
2 4 4 6
3
0 4 4 5
4
 
5
 
6
 
7
0 3 7
8
3 5
9
0 2

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 01/04/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
43
Giải Bảy
334
Giải Sáu
2807
8469
4139
Giải Năm
4910
Giải Tư
98968
17140
69448
32862
82028
56326
90984
Giải Ba
72307
89792
Giải Nhì
28699
Giải Nhất
56300
Giải Đặc Biệt
729799
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 7 7
1
0
2
6 8
3
4 9
4
0 8
5
 
6
2 8 9
7
 
8
4
9
2 9 9
Đuôi Lô tô
0
0 1 4
1
 
2
6 9
3
 
4
3 8
5
 
6
2
7
0 0
8
2 4 6
9
3 6 9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 25/03/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
28
Giải Bảy
600
Giải Sáu
6970
7025
5048
Giải Năm
8020
Giải Tư
16710
51138
80944
95102
27055
66653
54540
Giải Ba
00984
20834
Giải Nhì
55891
Giải Nhất
42287
Giải Đặc Biệt
112501
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 2
1
0
2
0 5
3
4 8
4
0 4 8
5
3 5
6
 
7
0
8
4 7
9
1
Đuôi Lô tô
0
0 1 2 4 7
1
0 9
2
0
3
5
4
3 4 8
5
2 5
6
 
7
8
8
3 4
9
 

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 18/03/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
64
Giải Bảy
811
Giải Sáu
2285
2889
1635
Giải Năm
4972
Giải Tư
38185
95142
27920
48726
52957
19543
69064
Giải Ba
00088
61809
Giải Nhì
42152
Giải Nhất
38858
Giải Đặc Biệt
097850
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
1
2
0 6
3
5
4
2 3
5
0 2 7 8
6
4
7
2
8
5 5 8 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
2 5
1
1
2
4 5 7
3
4
4
6
5
3 8 8
6
2
7
5
8
5 8
9
0 8
XSPY - KQXSPY- Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Phú Yên cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSPY mở thưởng các ngày trước đó.

XSPY - KQXSPY - Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Phú Yên (XSMN PY) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Phú Yên ở kênh nào

- Kết quả xổ số Phú Yên được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.