Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 miễn phí - Xổ số hôm nay

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

35,002,371,900đ

Giá trị jackpot 2

4,182,634,500đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 30/03/2023

 • 06
 • 11
 • 14
 • 21
 • 30
 • 32
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35,002,371,900
Jackpot 2 0 4,182,634,500
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 476 500,000
Giải 3 10469 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

33,425,088,600đ

Giá trị jackpot 2

4,007,380,800đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 28/03/2023

 • 06
 • 21
 • 24
 • 41
 • 50
 • 53
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 33,425,088,600
Jackpot 2 0 4,007,380,800
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 423 500,000
Giải 3 9501 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

31,734,697,800đ

Giá trị jackpot 2

3,819,559,600đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 25/03/2023

 • 17
 • 18
 • 28
 • 40
 • 49
 • 54
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31,734,697,800
Jackpot 2 0 3,819,559,600
Giải 1 2 40,000,000
Giải 2 344 500,000
Giải 3 8107 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

71,024,943,450đ

Giá trị jackpot 2

3,626,815,400đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 23/03/2023

 • 04
 • 07
 • 22
 • 33
 • 40
 • 49
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 71,024,943,450
Jackpot 2 0 3,626,815,400
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 660 500,000
Giải 3 14859 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

68,288,184,300đ

Giá trị jackpot 2

3,322,731,050đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 21/03/2023

 • 07
 • 17
 • 31
 • 43
 • 45
 • 49
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 68,288,184,300
Jackpot 2 0 3,322,731,050
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 834 500,000
Giải 3 17796 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

65,383,604,850đ

Giá trị jackpot 2

3,348,904,850đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 18/03/2023

 • 18
 • 24
 • 32
 • 33
 • 51
 • 53
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 65,383,604,850
Jackpot 2 1 3,348,904,850
Giải 1 4 40,000,000
Giải 2 668 500,000
Giải 3 15243 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

62,243,461,200đ

Giá trị jackpot 2

4,823,636,850đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 16/03/2023

 • 06
 • 23
 • 34
 • 48
 • 50
 • 55
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62,243,461,200
Jackpot 2 1 4,823,636,850
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 616 500,000
Giải 3 14140 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

59,309,461,650đ

Giá trị jackpot 2

4,497,636,900đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 14/03/2023

 • 14
 • 15
 • 18
 • 20
 • 27
 • 35
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59,309,461,650
Jackpot 2 0 4,497,636,900
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 850 500,000
Giải 3 18681 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

56,487,021,150đ

Giá trị jackpot 2

4,184,032,400đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 11/03/2023

 • 13
 • 23
 • 25
 • 30
 • 35
 • 44
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56,487,021,150
Jackpot 2 0 4,184,032,400
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 841 500,000
Giải 3 16495 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54,468,180,300đ

Giá trị jackpot 2

3,959,716,750đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 09/03/2023

 • 12
 • 22
 • 28
 • 34
 • 53
 • 54
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54,468,180,300
Jackpot 2 0 3,959,716,750
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 593 500,000
Giải 3 14227 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

52,053,289,050đ

Giá trị jackpot 2

3,691,395,500đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 07/03/2023

 • 08
 • 22
 • 25
 • 27
 • 39
 • 50
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52,053,289,050
Jackpot 2 0 3,691,395,500
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 846 500,000
Giải 3 16361 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

49,872,652,950đ

Giá trị jackpot 2

3,449,102,600đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 04/03/2023

 • 09
 • 13
 • 23
 • 36
 • 28
 • 54
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49,872,652,950
Jackpot 2 0 3,449,102,600
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 657 500,000
Giải 3 14912 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

47,768,959,650đ

Giá trị jackpot 2

3,215,358,900đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 02/03/2023

 • 01
 • 03
 • 23
 • 24
 • 43
 • 48
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47,768,959,650
Jackpot 2 0 3,215,358,900
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 590 500,000
Giải 3 13363 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

45,830,729,550đ

Giá trị jackpot 2

4,144,011,550đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 28/02/2023

 • 02
 • 13
 • 14
 • 30
 • 43
 • 55
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45,830,729,550
Jackpot 2 1 4,144,011,550
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 569 500,000
Giải 3 12437 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

43,516,873,650đ

Giá trị jackpot 2

3,886,916,450đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 25/02/2023

 • 01
 • 02
 • 14
 • 21
 • 38
 • 51
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 43,516,873,650
Jackpot 2 0 3,886,916,450
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 501 500,000
Giải 3 10921 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

41,760,073,200đ

Giá trị jackpot 2

3,691,716,400đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 23/02/2023

 • 12
 • 16
 • 29
 • 31
 • 39
 • 48
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 41,760,073,200
Jackpot 2 0 3,691,716,400
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 528 500,000
Giải 3 11269 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

40,163,155,050đ

Giá trị jackpot 2

3,514,281,050đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 21/02/2023

 • 04
 • 12
 • 15
 • 21
 • 30
 • 44
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40,163,155,050
Jackpot 2 0 3,514,281,050
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 758 5,000,000
Giải 3 14170 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

38,396,133,300đ

Giá trị jackpot 2

3,317,945,300đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 18/02/2023

 • 11
 • 23
 • 26
 • 29
 • 43
 • 50
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38,396,133,300
Jackpot 2 0 3,317,945,300
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 515 500,000
Giải 3 11659 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

36,591,358,350đ

Giá trị jackpot 2

3,117,414,750đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 16/02/2023

 • 01
 • 05
 • 07
 • 08
 • 20
 • 22
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36,591,358,350
Jackpot 2 0 3,117,414,750
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 942 500,000
Giải 3 15197 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 được quay số mở thưởng trực tiếp tại trung tâm tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h20p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cách chơi xổ số Power 6/55

Người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 miễn phí - Xổ số hôm nay

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55

– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

– Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):
Trụ sở chính:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):

1900.55.68.68

Xem nhanh chốt số đẹp kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 tại chuyên trang https://xosohomnay.info/ nhé!