Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 miễn phí - Xổ số hôm nay

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

82,096,341,600đ

Giá trị jackpot 2

6,297,004,700đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 28/09/2023

 • 04
 • 23
 • 36
 • 45
 • 47
 • 50
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 82,096,341,600
Jackpot 2 0 6,297,004,700
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 746 500,000
Giải 3 15150 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

77,347,149,150đ

Giá trị jackpot 2

5,769,316,650đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 26/09/2023

 • 14
 • 20
 • 24
 • 27
 • 41
 • 44
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 77,347,149,150
Jackpot 2 0 5,769,316,650
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 822 500,000
Giải 3 15397 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

72,457,474,800đ

Giá trị jackpot 2

5,226,019,500đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 23/09/2023

 • 20
 • 27
 • 36
 • 43
 • 45
 • 47
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 72,457,474,800
Jackpot 2 0 5,226,019,500
Giải 1 5 40,000,000
Giải 2 635 500,000
Giải 3 14725 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

67,899,735,300đ

Giá trị jackpot 2

4,719,604,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 21/09/2023

 • 16
 • 26
 • 33
 • 34
 • 41
 • 43
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 67,899,735,300
Jackpot 2 0 4,719,604,000
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 676 500,000
Giải 3 13877 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

64,650,236,700đ

Giá trị jackpot 2

4,358,548,600đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 19/09/2023

 • 17
 • 29
 • 35
 • 40
 • 51
 • 52
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64,650,236,700
Jackpot 2 0 4,358,548,600
Giải 1 4 40,000,000
Giải 2 555 500,000
Giải 3 13751 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

61,815,809,550đ

Giá trị jackpot 2

4,034,612,250đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 16/09/2023

 • 25
 • 27
 • 42
 • 51
 • 54
 • 55
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 61,815,809,550
Jackpot 2 0 4,034,612,250
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 584 500,000
Giải 3 12178 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

59,333,976,300đ

Giá trị jackpot 2

3,767,853,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 14/09/2023

 • 06
 • 10
 • 20
 • 22
 • 50
 • 52
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59,333,976,300
Jackpot 2 0 3,767,853,000
Giải 1 1 40,000,000
Giải 2 642 500,000
Giải 3 13037 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

56,990,967,600đ

Giá trị jackpot 2

3,507,518,700đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 12/09/2023

 • 23
 • 31
 • 32
 • 39
 • 45
 • 55
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56,990,967,600
Jackpot 2 0 3,507,518,700
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 563 500,000
Giải 3 13789 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54,554,601,450đ

Giá trị jackpot 2

3,236,811,350đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 09/09/2023

 • 13
 • 20
 • 32
 • 37
 • 43
 • 49
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54,554,601,450
Jackpot 2 0 3,236,811,350
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 584 500,000
Giải 3 12414 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

52,423,299,300đ

Giá trị jackpot 2

4,296,715,600đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 07/09/2023

 • 01
 • 04
 • 36
 • 42
 • 45
 • 54
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52,423,299,300
Jackpot 2 1 4,296,715,600
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 550 500,000
Giải 3 12410 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

50,166,294,600đ

Giá trị jackpot 2

4,045,937,300đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 05/09/2023

 • 02
 • 06
 • 19
 • 29
 • 34
 • 48
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 50,166,294,600
Jackpot 2 0 4,045,937,300
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 606 500,000
Giải 3 13334 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

48,434,457,450đ

Giá trị jackpot 2

3,853,510,950đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 02/09/2023

 • 12
 • 15
 • 32
 • 44
 • 46
 • 51
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48,434,457,450
Jackpot 2 0 3,853,510,950
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 494 500,000
Giải 3 10534 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

46,578,147,150đ

Giá trị jackpot 2

3,647,254,250đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 31/08/2023

 • 23
 • 33
 • 37
 • 43
 • 45
 • 46
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46,578,147,150
Jackpot 2 0 3,647,254,250
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 564 500,000
Giải 3 13021 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

44,834,259,900đ

Giá trị jackpot 2

3,453,489,000đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 29/08/2023

 • 01
 • 08
 • 20
 • 25
 • 35
 • 53
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44,834,259,900
Jackpot 2 0 3,453,489,000
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 552 500,000
Giải 3 13076 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

42,714,713,100đ

Giá trị jackpot 2

3,217,983,800đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 26/08/2023

 • 05
 • 08
 • 24
 • 38
 • 50
 • 51
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42,714,713,100
Jackpot 2 0 3,217,983,800
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 610 500,000
Giải 3 12926 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

40,752,858,900đ

Giá trị jackpot 2

13,336,465,600đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 24/08/2023

 • 01
 • 10
 • 20
 • 41
 • 42
 • 50
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40,752,858,900
Jackpot 2 1 13,336,465,600
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 629 500,000
Giải 3 13878 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

38,459,304,300đ

Giá trị jackpot 2

13,081,626,200đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 22/08/2023

 • 02
 • 03
 • 06
 • 34
 • 35
 • 36
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38,459,304,300
Jackpot 2 0 13,081,626,200
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 700 500,000
Giải 3 15800 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

35,774,937,300đ

Giá trị jackpot 2

12,783,363,200đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 19/08/2023

 • 07
 • 09
 • 13
 • 22
 • 27
 • 42
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35,774,937,300
Jackpot 2 0 12,783,363,200
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 979 500,000
Giải 3 17072 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 được quay số mở thưởng trực tiếp tại trung tâm tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h20p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cách chơi xổ số Power 6/55

Người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 miễn phí - Xổ số hôm nay

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55

– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

– Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):
Trụ sở chính:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):

1900.55.68.68

Xem nhanh chốt số đẹp kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 tại chuyên trang https://xosohomnay.info/ nhé!