Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 16/05/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
64
Giải Bảy
550
Giải Sáu
1910
5083
4179
Giải Năm
1416
Giải Tư
85609
31974
42304
61726
82483
90097
28723
Giải Ba
91633
17830
Giải Nhì
50064
Giải Nhất
45165
Giải Đặc Biệt
001084
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 9
1
0 6
2
3 6
3
0 3
4
 
5
0
6
4 5
7
4 9
8
3 3 4
9
7
Đuôi Lô tô
0
1 3 5
1
 
2
 
3
2 3 8 8
4
0 6 7 8
5
6
6
1 2
7
9
8
 
9
0 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 09/05/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
56
Giải Bảy
607
Giải Sáu
4440
5286
0799
Giải Năm
8409
Giải Tư
54269
47393
34054
78530
78031
61904
20461
Giải Ba
11727
85350
Giải Nhì
26721
Giải Nhất
30239
Giải Đặc Biệt
773364
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 7 9
1
 
2
1 7
3
0 1 9
4
0
5
0 4
6
1 4 9
7
 
8
6
9
3 9
Đuôi Lô tô
0
3 4 5
1
2 3 6
2
 
3
9
4
0 5 6
5
 
6
8
7
0 2
8
 
9
0 3 6 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 02/05/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
78
Giải Bảy
875
Giải Sáu
9957
7642
5401
Giải Năm
7121
Giải Tư
53888
16021
44386
96623
28029
07542
34219
Giải Ba
57230
84764
Giải Nhì
93838
Giải Nhất
00057
Giải Đặc Biệt
179433
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
9
2
1 1 3 9
3
0 3 8
4
2 2
5
7 7
6
4
7
5
8
6 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
3
1
0 2 2
2
4 4
3
2 3
4
6
5
7
6
8
7
5 5
8
3 8
9
1 2

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 25/04/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
32
Giải Bảy
977
Giải Sáu
4323
2868
7530
Giải Năm
6704
Giải Tư
55283
09924
66226
35568
97495
96877
96584
Giải Ba
20709
95268
Giải Nhì
67879
Giải Nhất
62931
Giải Đặc Biệt
026380
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 9
1
 
2
3 4 6
3
0 1
4
 
5
 
6
8 8 8
7
7 7 9
8
0 3 4
9
5
Đuôi Lô tô
0
3 8
1
3
2
 
3
2 8
4
0 2 8
5
9
6
2
7
7 7
8
6 6 6
9
0 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 18/04/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
27
Giải Bảy
683
Giải Sáu
7973
6201
8631
Giải Năm
8082
Giải Tư
70100
12924
66356
27272
62110
72662
41592
Giải Ba
25509
30716
Giải Nhì
86043
Giải Nhất
29299
Giải Đặc Biệt
134358
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 9
1
0 6
2
4
3
1
4
3
5
6 8
6
2
7
2 3
8
2 3
9
2 9
Đuôi Lô tô
0
0 1
1
0 3
2
6 7 8 9
3
4 7 8
4
2
5
 
6
1 5
7
 
8
5
9
0 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 11/04/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
00
Giải Bảy
669
Giải Sáu
0206
6114
5822
Giải Năm
8682
Giải Tư
60520
43851
79420
44585
84774
75146
43425
Giải Ba
50400
55097
Giải Nhì
85576
Giải Nhất
81313
Giải Đặc Biệt
553973
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 6
1
3 4
2
0 0 2 5
3
 
4
6
5
1
6
9
7
3 4 6
8
2 5
9
7
Đuôi Lô tô
0
0 2 2
1
5
2
2 8
3
1 7
4
1 7
5
2 8
6
0 4 7
7
9
8
 
9
6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 04/04/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
21
Giải Bảy
191
Giải Sáu
5062
5184
0776
Giải Năm
4461
Giải Tư
70074
04820
45288
97208
31795
50303
25312
Giải Ba
78080
97303
Giải Nhì
42203
Giải Nhất
03028
Giải Đặc Biệt
483319
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 3 3 8
1
2 9
2
0 8
3
 
4
 
5
 
6
1 2
7
4 6
8
0 4 8
9
1 5
Đuôi Lô tô
0
2 8
1
6 9
2
1 6
3
0 0 0
4
7 8
5
9
6
7
7
 
8
0 2 8
9
1

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 28/03/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
13
Giải Bảy
508
Giải Sáu
2193
7393
0332
Giải Năm
3410
Giải Tư
64229
13687
32079
00117
84172
67414
24438
Giải Ba
28703
18208
Giải Nhì
15514
Giải Nhất
65872
Giải Đặc Biệt
252065
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 8 8
1
0 4 4 7
2
9
3
2 8
4
 
5
 
6
5
7
2 2 9
8
7
9
3 3
Đuôi Lô tô
0
1
1
 
2
3 7 7
3
0 9 9
4
1 1
5
6
6
 
7
1 8
8
0 0 3
9
2 7

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 21/03/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
11
Giải Bảy
134
Giải Sáu
5475
4706
5131
Giải Năm
3953
Giải Tư
53202
95267
47400
93265
69471
63907
17801
Giải Ba
26160
84704
Giải Nhì
58566
Giải Nhất
05148
Giải Đặc Biệt
208737
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 2 4 6 7
1
 
2
 
3
1 4 7
4
8
5
3
6
0 5 6 7
7
1 5
8
 
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 6
1
0 3 7
2
0
3
5
4
0 3
5
6 7
6
0 6
7
0 3 6
8
4
9
 

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 14/03/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
54
Giải Bảy
123
Giải Sáu
6185
4506
3020
Giải Năm
5378
Giải Tư
97757
06529
30891
07412
80442
92123
38036
Giải Ba
51959
49806
Giải Nhì
84095
Giải Nhất
91714
Giải Đặc Biệt
378409
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 6 9
1
2 4
2
0 3 3 9
3
6
4
2
5
7 9
6
 
7
8
8
5
9
1 5
Đuôi Lô tô
0
2
1
9
2
1 4
3
2 2
4
1
5
8 9
6
0 0 3
7
5
8
7
9
0 2 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 07/03/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
11
Giải Bảy
572
Giải Sáu
1259
4415
6129
Giải Năm
9392
Giải Tư
89830
08606
61843
63048
72454
89229
86723
Giải Ba
43318
59090
Giải Nhì
04734
Giải Nhất
54436
Giải Đặc Biệt
833642
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
5 8
2
3 9 9
3
0 4 6
4
2 3 8
5
4 9
6
 
7
2
8
 
9
0 2
Đuôi Lô tô
0
3 9
1
 
2
4 7 9
3
2 4
4
3 5
5
1
6
0 3
7
 
8
1 4
9
2 2 5

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 29/02/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
71
Giải Bảy
431
Giải Sáu
0917
6308
5861
Giải Năm
6886
Giải Tư
07968
40224
50235
70842
94719
87442
42477
Giải Ba
00483
45028
Giải Nhì
07700
Giải Nhất
48218
Giải Đặc Biệt
171510
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 8
1
0 7 8 9
2
4 8
3
1 5
4
2 2
5
 
6
1 8
7
7
8
3 6
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 1
1
3 6
2
4 4
3
8
4
2
5
3
6
8
7
1 7
8
0 1 2 6
9
1

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 22/02/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
73
Giải Bảy
267
Giải Sáu
1280
7236
1292
Giải Năm
8003
Giải Tư
90750
51158
35890
81861
81532
99425
17342
Giải Ba
41563
10409
Giải Nhì
40327
Giải Nhất
53477
Giải Đặc Biệt
764175
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 9
1
 
2
5 7
3
2 6
4
2
5
0 8
6
1 3 7
7
5 7
8
0
9
0 2
Đuôi Lô tô
0
5 8 9
1
6
2
3 4 9
3
0 6
4
 
5
2 7
6
3
7
2 6 7
8
5
9
0

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 15/02/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
34
Giải Bảy
478
Giải Sáu
1576
7479
2161
Giải Năm
3721
Giải Tư
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
Giải Ba
79900
22396
Giải Nhì
59364
Giải Nhất
18051
Giải Đặc Biệt
831043
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
 
2
1
3
 
4
3
5
1 3
6
1 4
7
6 8 8 9
8
2 6 7
9
3 3 6
Đuôi Lô tô
0
0
1
2 5 6
2
8
3
4 5 9 9
4
6
5
 
6
7 8 9
7
8
8
7 7
9
7
XSBTH - KQXSBTH- Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTH - KQXSBTH - Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Thuận (XSMN BTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.