Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 22/02/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
73
Giải Bảy
267
Giải Sáu
1280
7236
1292
Giải Năm
8003
Giải Tư
90750
51158
35890
81861
81532
99425
17342
Giải Ba
41563
10409
Giải Nhì
40327
Giải Nhất
53477
Giải Đặc Biệt
764175
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 9
1
 
2
5 7
3
2 6
4
2
5
0 8
6
1 3 7
7
5 7
8
0
9
0 2
Đuôi Lô tô
0
5 8 9
1
6
2
3 4 9
3
0 6
4
 
5
2 7
6
3
7
2 6 7
8
5
9
0

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 15/02/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
34
Giải Bảy
478
Giải Sáu
1576
7479
2161
Giải Năm
3721
Giải Tư
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
Giải Ba
79900
22396
Giải Nhì
59364
Giải Nhất
18051
Giải Đặc Biệt
831043
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
 
2
1
3
 
4
3
5
1 3
6
1 4
7
6 8 8 9
8
2 6 7
9
3 3 6
Đuôi Lô tô
0
0
1
2 5 6
2
8
3
4 5 9 9
4
6
5
 
6
7 8 9
7
8
8
7 7
9
7

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 08/02/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
08
Giải Bảy
738
Giải Sáu
9138
3781
2073
Giải Năm
6273
Giải Tư
54606
34070
61606
44151
77942
23503
26216
Giải Ba
23047
56472
Giải Nhì
98608
Giải Nhất
28150
Giải Đặc Biệt
110946
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 6 6 8
1
6
2
 
3
8 8
4
2 6 7
5
0 1
6
 
7
0 2 3 3
8
1
9
 
Đuôi Lô tô
0
5 7
1
5 8
2
4 7
3
0 7 7
4
 
5
 
6
0 0 1 4
7
4
8
0 3 3
9
 

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 01/02/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
48
Giải Bảy
371
Giải Sáu
9058
5448
0772
Giải Năm
3652
Giải Tư
92056
43180
13839
37739
22470
15171
99405
Giải Ba
21379
47390
Giải Nhì
18490
Giải Nhất
60233
Giải Đặc Biệt
398050
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
 
2
 
3
3 9 9
4
8
5
0 2 6 8
6
 
7
0 1 1 2 9
8
0
9
0 0
Đuôi Lô tô
0
5 7 8 9 9
1
7 7
2
5 7
3
3
4
 
5
0
6
5
7
 
8
4 5
9
3 3 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 25/01/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
73
Giải Bảy
653
Giải Sáu
4833
3944
7101
Giải Năm
3820
Giải Tư
83996
11122
45205
91240
66391
37562
10874
Giải Ba
70152
90511
Giải Nhì
37036
Giải Nhất
41009
Giải Đặc Biệt
089436
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 5 9
1
1
2
0 2
3
3 6 6
4
0 4
5
2 3
6
2
7
4
8
 
9
1 6
Đuôi Lô tô
0
2 4
1
0 1 9
2
2 5 6
3
3 5
4
4 7
5
0
6
3 3 9
7
 
8
 
9
0

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 18/01/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
39
Giải Bảy
139
Giải Sáu
9823
4610
0772
Giải Năm
5050
Giải Tư
99878
88417
90693
05724
04499
91620
21551
Giải Ba
76390
16613
Giải Nhì
21082
Giải Nhất
45605
Giải Đặc Biệt
487423
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
0 3 7
2
0 3 3 4
3
9
4
 
5
0 1
6
 
7
2 8
8
2
9
0 3 9
Đuôi Lô tô
0
1 2 5 9
1
5
2
7 8
3
1 2 2 9
4
2
5
0
6
 
7
1
8
7
9
3 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 11/01/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
63
Giải Bảy
516
Giải Sáu
9175
5116
2717
Giải Năm
8931
Giải Tư
93034
37353
73645
88505
38131
66263
21161
Giải Ba
54361
70423
Giải Nhì
84488
Giải Nhất
63387
Giải Đặc Biệt
461875
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
6 6 7
2
3
3
1 1 4
4
5
5
3
6
1 1 3
7
5 5
8
7 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
3 3 6 6
2
 
3
2 5 6
4
3
5
0 4 7 7
6
1 1
7
1 8
8
8
9
 

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 04/01/2024

Giải Bình Thuận
Giải Tám
95
Giải Bảy
152
Giải Sáu
5941
9173
5656
Giải Năm
6041
Giải Tư
13649
19290
56692
87940
27063
50087
91262
Giải Ba
87778
89631
Giải Nhì
72699
Giải Nhất
95764
Giải Đặc Biệt
521804
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
 
2
 
3
1
4
0 1 1 9
5
2 6
6
2 3 4
7
3 8
8
7
9
0 2 9
Đuôi Lô tô
0
4 9
1
3 4 4
2
5 6 9
3
6 7
4
0 6
5
 
6
5
7
8
8
7
9
4 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 28/12/2023

Giải Bình Thuận
Giải Tám
87
Giải Bảy
076
Giải Sáu
3445
1577
6116
Giải Năm
6801
Giải Tư
56263
34133
21225
02892
18524
97574
41171
Giải Ba
68032
93716
Giải Nhì
91881
Giải Nhất
70045
Giải Đặc Biệt
057647
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
6 6
2
4 5
3
2 3
4
5 5 7
5
 
6
3
7
1 4 6 7
8
1
9
2
Đuôi Lô tô
0
 
1
0 7 8
2
3 9
3
3 6
4
2 7
5
2 4 4
6
1 1 7
7
4 7
8
 
9
 

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 21/12/2023

Giải Bình Thuận
Giải Tám
79
Giải Bảy
235
Giải Sáu
4714
5162
4272
Giải Năm
8128
Giải Tư
50529
30899
80469
28624
82334
61345
09445
Giải Ba
17917
56126
Giải Nhì
25102
Giải Nhất
44098
Giải Đặc Biệt
646578
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
4 7
2
4 6 8 9
3
4 5
4
5 5
5
 
6
2 9
7
2 8
8
 
9
8 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
0 6 7
3
 
4
1 2 3
5
3 4 4
6
2
7
1
8
2 7 9
9
2 6 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 14/12/2023

Giải Bình Thuận
Giải Tám
76
Giải Bảy
527
Giải Sáu
4281
6335
3326
Giải Năm
1687
Giải Tư
63482
31442
27926
90284
27426
84419
94589
Giải Ba
17503
97388
Giải Nhì
79964
Giải Nhất
06090
Giải Đặc Biệt
389053
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
9
2
6 6 6 7
3
5
4
2
5
3
6
4
7
 
8
1 2 4 7 8 9
9
0
Đuôi Lô tô
0
9
1
8
2
4 8
3
0 5
4
6 8
5
3
6
2 2 2
7
2 8
8
8
9
1 8

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 07/12/2023

Giải Bình Thuận
Giải Tám
17
Giải Bảy
311
Giải Sáu
5019
7366
1047
Giải Năm
3666
Giải Tư
60101
13305
47661
63342
03685
73214
64122
Giải Ba
95433
37917
Giải Nhì
04051
Giải Nhất
00610
Giải Đặc Biệt
909255
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 5
1
0 1 4 7 9
2
2
3
3
4
2 7
5
1 5
6
1 6 6
7
 
8
5
9
 
Đuôi Lô tô
0
1
1
0 1 5 6
2
2 4
3
3
4
1
5
0 5 8
6
6 6
7
1 4
8
 
9
1

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 30/11/2023

Giải Bình Thuận
Giải Tám
82
Giải Bảy
624
Giải Sáu
5600
6702
3555
Giải Năm
7621
Giải Tư
59146
21291
81951
23927
06070
55555
08617
Giải Ba
80871
42030
Giải Nhì
87815
Giải Nhất
45059
Giải Đặc Biệt
917173
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2
1
5 7
2
1 4 7
3
0
4
6
5
1 5 5 9
6
 
7
0 1 3
8
 
9
1
Đuôi Lô tô
0
0 3 7
1
2 5 7 9
2
0
3
7
4
2
5
1 5 5
6
4
7
1 2
8
 
9
5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 23/11/2023

Giải Bình Thuận
Giải Tám
73
Giải Bảy
916
Giải Sáu
5353
4275
8964
Giải Năm
2067
Giải Tư
24424
19932
99051
60032
17417
85284
22070
Giải Ba
84214
10524
Giải Nhì
14010
Giải Nhất
65192
Giải Đặc Biệt
111468
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 4 6 7
2
4 4
3
2 2
4
 
5
1 3
6
4 7 8
7
0 5
8
4
9
2
Đuôi Lô tô
0
1 7
1
5
2
3 3 9
3
5
4
1 2 2 6 8
5
7
6
1
7
1 6
8
6
9
 
XSBTH - KQXSBTH- Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTH - KQXSBTH - Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Thuận (XSMN BTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.