XSMN thứ 2 - Kết quả số Miền Nam thứ 2 hàng tuần - SXMN thứ 2

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ hai

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
giải tám
17
27
31
giải bảy
533
752
871
giải sáu
1806
0536
9426
0753
4282
9960
9783
8144
2264
giải năm
3721
0273
8198
giải tư
26461
50275
84709
09153
63364
09323
91021
34876
49629
67763
35844
84967
97775
37124
33698
85396
83679
98778
41021
92125
00792
giải ba
94553
70308
28391
31019
41405
11933
giải nhì
65629
15517
42163
giải nhất
71984
40560
49631
giải ĐB
196165
624449
022104
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 8 9
1
7
2
1 1 3 6 9
3
3 6
4
 
5
3 3
6
1 4 5
7
5
8
4
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 2 6
2
 
3
2 3 5 5
4
6 8
5
6 7
6
0 2 3
7
1
8
0
9
0 2
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
7 9
2
4 7 9
3
 
4
4 9
5
2 3
6
0 0 3 7
7
3 5 6
8
2
9
1
Đuôi Lô tô
0
6 6
1
9
2
5 8
3
5 6 7
4
2 4
5
7
6
7
7
1 2 6
8
 
9
1 2 4
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5
1
 
2
1 5
3
1 1 3
4
4
5
 
6
3 4
7
1 8 9
8
3
9
2 6 8 8
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 3 3 7
2
9
3
3 6 8
4
0 4 6
5
0 2
6
9
7
 
8
7 9 9
9
7

SXMN Thứ 2 - Sổ Xố Miền Nam Thứ hai

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
giải tám
90
62
10
giải bảy
414
762
154
giải sáu
1207
9243
9190
0228
0569
3511
5456
6497
9423
giải năm
7921
7495
9831
giải tư
07946
85091
55313
72255
12178
65849
13731
60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834
95663
62359
65061
55685
63690
03422
11978
giải ba
04879
30533
26517
00107
04211
63392
giải nhì
65716
75224
32851
giải nhất
10981
56233
35856
giải ĐB
763435
665017
669559
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
3 4 6
2
1
3
1 3 5
4
3 6 9
5
5
6
 
7
8 9
8
1
9
0 0 1
Đuôi Lô tô
0
9 9
1
2 3 8 9
2
 
3
1 3 4
4
1
5
3 5
6
1 4
7
0
8
7
9
4 7
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 7
1
1 7 7
2
4 8
3
3 4 5 6
4
0
5
9
6
2 2 9
7
5
8
 
9
5
Đuôi Lô tô
0
4
1
1
2
6 6
3
3
4
2 3
5
0 3 7 9
6
3
7
0 1 1
8
2
9
5 6
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 1
2
2 3
3
1
4
 
5
1 4 6 6 9 9
6
1 3
7
8
8
5
9
0 2 7
Đuôi Lô tô
0
1 9
1
1 3 5 6
2
2 9
3
2 6
4
5
5
8
6
5 5
7
9
8
7
9
5 5

KQXSMN Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ hai

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
giải tám
18
99
27
giải bảy
494
253
642
giải sáu
2793
6156
9222
6743
5171
7428
1593
5233
3207
giải năm
2960
7663
3946
giải tư
04800
19750
41091
44035
60028
88430
41143
07802
02466
98748
21889
08789
91346
20618
16565
86218
75253
68117
63133
27123
18581
giải ba
45072
34473
17963
56454
39176
23714
giải nhì
65054
06350
84516
giải nhất
42744
44689
40150
giải ĐB
841165
646022
964779
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
8
2
2 8
3
0 5
4
3 4
5
0 4 6
6
0 5
7
2 3
8
 
9
1 3 4
Đuôi Lô tô
0
0 3 5 6
1
9
2
2 7
3
4 7 9
4
4 5 9
5
3 6
6
5
7
 
8
1 2
9
 
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
8
2
2 8
3
 
4
3 6 8
5
0 3 4
6
3 3 6
7
1
8
9 9 9
9
9
Đuôi Lô tô
0
5
1
7
2
0 2
3
4 5 6 6
4
5
5
 
6
4 6
7
 
8
1 2 4
9
8 8 8 9
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
4 6 7 8
2
3 7
3
3 3
4
2 6
5
0 3
6
5
7
6 9
8
1
9
3
Đuôi Lô tô
0
5
1
8
2
4
3
2 3 3 5 9
4
1
5
6
6
1 4 7
7
0 1 2
8
1
9
7

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ hai

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
giải tám
75
66
71
giải bảy
195
666
890
giải sáu
5843
8137
8444
4709
4547
2630
3190
9146
0656
giải năm
1662
7543
8700
giải tư
11328
62898
27083
57533
13379
33651
64557
38886
15285
17094
34570
62642
80096
80229
86306
09725
95595
77168
73473
63737
11736
giải ba
22743
77600
00016
09803
61737
59153
giải nhì
46395
53737
24255
giải nhất
34992
68544
81573
giải ĐB
434547
376440
221818
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
 
2
8
3
3 7
4
3 3 4 7
5
1 7
6
2
7
5 9
8
3
9
2 5 5 8
Đuôi Lô tô
0
0
1
5
2
6 9
3
3 4 4 8
4
4
5
7 9 9
6
 
7
3 4 5
8
2 9
9
7
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 9
1
6
2
9
3
0 7
4
0 2 3 4 7
5
 
6
6 6
7
0
8
5 6
9
4 6
Đuôi Lô tô
0
3 4 7
1
 
2
4
3
0 4
4
4 9
5
8
6
1 6 6 8 9
7
3 4
8
 
9
0 2
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 6
1
8
2
5
3
6 7 7
4
6
5
3 5 6
6
8
7
1 3 3
8
 
9
0 0 5
Đuôi Lô tô
0
0 9 9
1
7
2
 
3
5 7 7
4
 
5
2 5 9
6
0 3 4 5
7
3 3
8
1 6
9
 

SXMN Thứ 2 - Sổ Xố Miền Nam Thứ hai

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
giải tám
69
73
31
giải bảy
784
044
242
giải sáu
7515
3532
8899
4973
3135
1681
9244
4726
8285
giải năm
4843
0093
4798
giải tư
27579
82281
22485
82180
14500
64386
90341
61649
61017
75313
17621
12787
65848
38727
94730
92680
63850
56572
39680
24939
20800
giải ba
59526
76557
15861
48469
27265
45857
giải nhì
10178
30580
44085
giải nhất
21342
90863
09007
giải ĐB
317971
545088
273263
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
5
2
6
3
2
4
1 2 3
5
7
6
9
7
1 8 9
8
0 1 4 5 6
9
9
Đuôi Lô tô
0
0 8
1
4 7 8
2
3 4
3
4
4
8
5
1 8
6
2 8
7
5
8
7
9
6 7 9
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
3 7
2
1 7
3
5
4
4 8 9
5
 
6
1 3 9
7
3 3
8
0 1 7 8
9
3
Đuôi Lô tô
0
8
1
2 6 8
2
 
3
1 6 7 7 9
4
4
5
3
6
 
7
1 2 8
8
4 8
9
4 6
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 7
1
 
2
6
3
0 1 9
4
2 4
5
0 7
6
3 5
7
2
8
0 0 5 5
9
8
Đuôi Lô tô
0
0 3 5 8 8
1
3
2
4 7
3
6
4
4
5
6 8 8
6
2
7
0 5
8
9
9
3

KQXSMN Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ hai

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
giải tám
59
26
51
giải bảy
164
294
403
giải sáu
6715
4750
0899
1096
4103
9547
5638
9427
1470
giải năm
4306
6547
0938
giải tư
41494
79920
05495
73619
99263
43604
00241
78481
76570
35313
20005
17539
01130
94969
95476
97131
86349
36383
16952
55647
28041
giải ba
39059
80681
77254
69924
49218
42151
giải nhì
82637
87748
63648
giải nhất
53007
40990
28717
giải ĐB
643731
699101
391271
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 6 7
1
5 9
2
0
3
1 7
4
1
5
0 9 9
6
3 4
7
 
8
1
9
4 5 9
Đuôi Lô tô
0
2 5
1
3 4 8
2
 
3
6
4
0 6 9
5
1 9
6
0
7
0 3
8
 
9
1 5 5 9
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3 5
1
3
2
4 6
3
0 9
4
7 7 8
5
4
6
9
7
0
8
1
9
0 4 6
Đuôi Lô tô
0
3 7 9
1
0 8
2
 
3
0 1
4
2 5 9
5
0
6
2 9
7
4 4
8
4
9
3 6
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
7 8
2
7
3
1 8 8
4
1 7 8 9
5
1 1 2
6
 
7
0 1 6
8
3
9
 
Đuôi Lô tô
0
7
1
3 4 5 5 7
2
5
3
0 8
4
 
5
 
6
7
7
1 2 4
8
1 3 3 4
9
4
XSMN thứ 2 Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMB thứ 2 nhanh số #1 VN, do Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Trang thông tin XSMN thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMN - Kết quả xo so mien nam thứ 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosohomnay.info/