Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 22/03/2023

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
93
Giải Bảy
023
Giải Sáu
9857
4322
4014
Giải Năm
4213
Giải Tư
13098
48817
38637
03096
99991
03673
18861
Giải Ba
77412
14337
Giải Nhì
99101
Giải Nhất
19261
Giải Đặc Biệt
113420
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
2 3 4 7
2
0 2 3
3
7 7
4
 
5
7
6
1 1
7
3
8
 
9
1 6 8
Đuôi Lô tô
0
2
1
0 6 6 9
2
1 2
3
1 2 7
4
1
5
 
6
9
7
1 3 3 5
8
9
9
 

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 15/03/2023

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
60
Giải Bảy
218
Giải Sáu
7316
2508
9036
Giải Năm
9432
Giải Tư
77007
51519
79566
53033
86070
14520
60990
Giải Ba
74935
44651
Giải Nhì
92186
Giải Nhất
26156
Giải Đặc Biệt
916741
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7 8
1
6 8 9
2
0
3
2 3 5 6
4
1
5
1 6
6
6
7
0
8
6
9
0
Đuôi Lô tô
0
2 7 9
1
4 5
2
3
3
3
4
 
5
3
6
1 3 5 6 8
7
0
8
0 1
9
1

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 08/03/2023

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
89
Giải Bảy
687
Giải Sáu
4059
0478
7228
Giải Năm
8188
Giải Tư
74527
10867
43170
79005
66974
50972
57308
Giải Ba
84935
09304
Giải Nhì
80310
Giải Nhất
73595
Giải Đặc Biệt
286126
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5 8
1
0
2
6 7 8
3
5
4
 
5
9
6
7
7
0 2 4 8
8
7 8
9
5
Đuôi Lô tô
0
1 7
1
 
2
7
3
 
4
0 7
5
0 3 9
6
2
7
2 6 8
8
0 2 7 8
9
5

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 01/03/2023

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
52
Giải Bảy
981
Giải Sáu
9093
9981
6668
Giải Năm
7286
Giải Tư
81004
29410
38497
64170
69639
60030
21370
Giải Ba
22044
42794
Giải Nhì
69451
Giải Nhất
32468
Giải Đặc Biệt
169898
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
0
2
 
3
0 9
4
4
5
1
6
8 8
7
0 0
8
1 1 6
9
3 4 7 8
Đuôi Lô tô
0
1 3 7 7
1
5 8 8
2
 
3
9
4
0 4 9
5
 
6
8
7
9
8
6 6 9
9
3

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 22/02/2023

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
39
Giải Bảy
513
Giải Sáu
8108
8183
0642
Giải Năm
9743
Giải Tư
31769
82518
08217
32496
00894
76023
83340
Giải Ba
55263
81493
Giải Nhì
51928
Giải Nhất
95039
Giải Đặc Biệt
770121
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
3 7 8
2
1 3 8
3
9
4
0 2 3
5
 
6
3 9
7
 
8
3
9
3 4 6
Đuôi Lô tô
0
4
1
2
2
4
3
1 2 4 6 8 9
4
9
5
 
6
9
7
1
8
0 1 2
9
3 6

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 15/02/2023

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
48
Giải Bảy
912
Giải Sáu
9983
0824
6815
Giải Năm
6921
Giải Tư
01735
87839
99104
32032
01676
47141
17675
Giải Ba
72158
25375
Giải Nhì
47339
Giải Nhất
48089
Giải Đặc Biệt
511318
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
2 5 8
2
1 4
3
2 5 9 9
4
1
5
8
6
 
7
5 5 6
8
3 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 4
2
1 3
3
8
4
0 2
5
1 3 7 7
6
7
7
 
8
1 5
9
3 3 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 08/02/2023

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
54
Giải Bảy
842
Giải Sáu
8526
9321
6948
Giải Năm
7512
Giải Tư
79259
63986
83738
18635
11651
14934
06378
Giải Ba
23123
65627
Giải Nhì
83000
Giải Nhất
88857
Giải Đặc Biệt
063393
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
2
2
1 3 6 7
3
4 5 8
4
2 8
5
1 7 9
6
 
7
8
8
6
9
3
Đuôi Lô tô
0
0
1
2 5
2
1 4
3
2 9
4
3
5
3
6
2 8
7
2 5
8
3 4 7
9
5

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 01/02/2023

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
05
Giải Bảy
477
Giải Sáu
2697
9288
4085
Giải Năm
0504
Giải Tư
67369
58420
12603
23380
57167
72311
73567
Giải Ba
79032
94805
Giải Nhì
62246
Giải Nhất
47194
Giải Đặc Biệt
595292
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4 5
1
1
2
0
3
2
4
6
5
 
6
7 7 9
7
7
8
0 5 8
9
2 4 7
Đuôi Lô tô
0
2 8
1
1
2
3 9
3
0
4
0 9
5
0 8
6
4
7
6 6 7 9
8
8
9
6

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 25/01/2023

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
74
Giải Bảy
739
Giải Sáu
3743
6840
4417
Giải Năm
2772
Giải Tư
84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203
Giải Ba
02128
74044
Giải Nhì
08556
Giải Nhất
34133
Giải Đặc Biệt
120705
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5
1
7
2
8
3
3 9
4
0 3 4 8
5
6
6
5
7
2 9
8
0 9
9
4
Đuôi Lô tô
0
4 8
1
 
2
7
3
0 3 4
4
4 9
5
0 6
6
5
7
1
8
2 4
9
3 7 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 18/01/2023

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
51
Giải Bảy
783
Giải Sáu
1676
9043
4465
Giải Năm
9421
Giải Tư
27150
67563
29511
44994
99874
48634
67910
Giải Ba
04115
43628
Giải Nhì
80851
Giải Nhất
03394
Giải Đặc Biệt
003168
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 1 5
2
1 8
3
4
4
3
5
0 1
6
3 5 8
7
4 6
8
3
9
4 4
Đuôi Lô tô
0
1 5
1
1 2 5
2
 
3
4 6 8
4
3 7 9 9
5
1 6
6
7
7
 
8
2 6
9
 

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 11/01/2023

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
22
Giải Bảy
645
Giải Sáu
1039
4733
4589
Giải Năm
1758
Giải Tư
34404
28623
57654
86322
85751
38103
06552
Giải Ba
78423
92282
Giải Nhì
77006
Giải Nhất
60167
Giải Đặc Biệt
761195
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4 6
1
 
2
2 3 3
3
3 9
4
5
5
1 2 4 8
6
7
7
 
8
2 9
9
5
Đuôi Lô tô
0
 
1
5
2
2 5 8
3
0 2 2 3
4
0 5
5
4 9
6
0
7
6
8
5
9
3 8

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 04/01/2023

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
89
Giải Bảy
910
Giải Sáu
5552
9845
9505
Giải Năm
7258
Giải Tư
54772
89449
49877
68263
28593
34553
96610
Giải Ba
10940
17892
Giải Nhì
32948
Giải Nhất
10720
Giải Đặc Biệt
713865
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
0 0
2
0
3
 
4
0 5 8 9
5
2 3 8
6
3 5
7
2 7
8
 
9
2 3
Đuôi Lô tô
0
1 1 2 4
1
 
2
5 7 9
3
5 6 9
4
 
5
0 4 6
6
 
7
7
8
4 5
9
4

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 28/12/2022

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
52
Giải Bảy
463
Giải Sáu
9900
9347
6534
Giải Năm
1548
Giải Tư
50721
10794
51947
90106
76057
00739
82260
Giải Ba
16822
56493
Giải Nhì
22025
Giải Nhất
15182
Giải Đặc Biệt
830388
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 6
1
 
2
1 2 5
3
4 9
4
7 7 8
5
7
6
0 3
7
 
8
2 8
9
3 4
Đuôi Lô tô
0
0 6
1
2
2
2 8
3
6 9
4
3 9
5
2
6
0
7
4 4 5
8
4 8
9
3

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 21/12/2022

Giải Sóc Trăng
Giải Tám
28
Giải Bảy
119
Giải Sáu
1387
6890
2803
Giải Năm
1421
Giải Tư
98405
43198
50263
60619
86881
06500
47133
Giải Ba
75464
38705
Giải Nhì
74562
Giải Nhất
83782
Giải Đặc Biệt
389352
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 5 5
1
9 9
2
1
3
3
4
 
5
2
6
2 3 4
7
 
8
1 2 7
9
0 8
Đuôi Lô tô
0
0 9
1
2 8
2
5 6 8
3
0 3 6
4
6
5
0 0
6
 
7
8
8
9
9
1 1
XSST - KQXSST- Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Sóc Trăng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSST mở thưởng các ngày trước đó.

XSST - KQXSST - Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Sóc Trăng (XSMN ST) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Sóc Trăng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Sóc Trăng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.