Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 17/06/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
00
Giải Bảy
307
Giải Sáu
7552
9404
9356
Giải Năm
6872
Giải Tư
14165
24372
23819
64365
68248
96832
07768
Giải Ba
34387
58556
Giải Nhì
92356
Giải Nhất
67157
Giải Đặc Biệt
327882
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 7
1
9
2
 
3
2
4
8
5
2 6 6 6 7
6
5 5 8
7
2 2
8
2 7
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
3 5 7 7 8
3
 
4
0
5
6 6
6
5 5 5
7
0 5 8
8
4 6
9
1

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 15/06/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
61
Giải Bảy
212
Giải Sáu
6612
7109
9046
Giải Năm
3636
Giải Tư
20335
80216
76116
78374
57299
70896
85051
Giải Ba
73686
49663
Giải Nhì
06178
Giải Nhất
25900
Giải Đặc Biệt
993308
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 8 9
1
2 2 6 6
2
 
3
5 6
4
6
5
1
6
3
7
4 8
8
6
9
6 9
Đuôi Lô tô
0
0
1
5
2
1 1
3
6
4
7
5
3
6
1 1 3 4 8 9
7
 
8
0 7
9
0 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 10/06/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
96
Giải Bảy
045
Giải Sáu
2574
6006
4625
Giải Năm
8661
Giải Tư
80726
24511
62680
78957
40550
85396
11062
Giải Ba
14418
64804
Giải Nhì
03305
Giải Nhất
27235
Giải Đặc Biệt
506737
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5 6
1
1 8
2
5 6
3
5 7
4
5
5
0 7
6
1 2
7
4
8
0
9
6
Đuôi Lô tô
0
5 8
1
1 6
2
6
3
 
4
0 7
5
0 2 3 4
6
0 2 9
7
3 5
8
1
9
 

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 08/06/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
33
Giải Bảy
732
Giải Sáu
9232
7652
4501
Giải Năm
5342
Giải Tư
69711
97466
05379
18298
10103
96823
55731
Giải Ba
46801
73473
Giải Nhì
37156
Giải Nhất
17601
Giải Đặc Biệt
409833
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 1 1 3
1
1
2
3
3
1 2 2 3
4
2
5
2 6
6
6
7
3 9
8
 
9
8
Đuôi Lô tô
0
 
1
0 0 0 1 3
2
3 3 4 5
3
0 2 3 7
4
 
5
 
6
5 6
7
 
8
9
9
7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 03/06/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
18
Giải Bảy
383
Giải Sáu
8799
9860
6908
Giải Năm
4714
Giải Tư
50143
38217
16269
14299
89250
57692
94795
Giải Ba
56447
92889
Giải Nhì
95350
Giải Nhất
98269
Giải Đặc Biệt
247480
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
4 7
2
 
3
 
4
3 7
5
0 0
6
0 9 9
7
 
8
0 3 9
9
2 5 9 9
Đuôi Lô tô
0
5 5 6 8
1
 
2
9
3
4 8
4
1
5
9
6
 
7
1 4
8
0
9
6 6 8 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 01/06/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
10
Giải Bảy
366
Giải Sáu
6844
5855
6197
Giải Năm
4376
Giải Tư
55409
70611
50702
20036
62480
57110
63433
Giải Ba
34095
96878
Giải Nhì
23403
Giải Nhất
71112
Giải Đặc Biệt
333958
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 9
1
0 1 2
2
 
3
3 6
4
4
5
5 8
6
6
7
6 8
8
0
9
5 7
Đuôi Lô tô
0
1 8
1
1
2
0 1
3
0 3
4
4
5
5 9
6
3 6 7
7
9
8
5 7
9
0

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 27/05/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
27
Giải Bảy
711
Giải Sáu
3477
1426
4465
Giải Năm
4571
Giải Tư
63287
38594
91657
35083
10533
41451
56399
Giải Ba
34246
22339
Giải Nhì
55513
Giải Nhất
14593
Giải Đặc Biệt
765258
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
1 3
2
6
3
3 9
4
6
5
1 7 8
6
5
7
1 7
8
3 7
9
3 4 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
1 5 7
2
 
3
1 3 8 9
4
9
5
6
6
2 4
7
5 7 8
8
5
9
3 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 25/05/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
56
Giải Bảy
346
Giải Sáu
0453
2799
3508
Giải Năm
1332
Giải Tư
23678
45681
06355
80042
69522
74957
33392
Giải Ba
53620
33972
Giải Nhì
44220
Giải Nhất
18331
Giải Đặc Biệt
056236
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
 
2
0 0 2
3
1 2 6
4
2 6
5
3 5 7
6
 
7
2 8
8
1
9
2 9
Đuôi Lô tô
0
2 2
1
3 8
2
2 3 4 7 9
3
5
4
 
5
5
6
3 4
7
5
8
0 7
9
9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 20/05/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
85
Giải Bảy
652
Giải Sáu
6618
3005
4307
Giải Năm
1931
Giải Tư
75791
88011
09284
81848
54210
16359
55293
Giải Ba
24794
79754
Giải Nhì
92683
Giải Nhất
37865
Giải Đặc Biệt
817292
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 7
1
0 1 8
2
 
3
1
4
8
5
2 4 9
6
5
7
 
8
3 4
9
1 2 3 4
Đuôi Lô tô
0
1
1
1 3 9
2
5 9
3
8 9
4
5 8 9
5
0 6
6
 
7
0
8
1 4
9
5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 18/05/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
18
Giải Bảy
644
Giải Sáu
6977
4069
2583
Giải Năm
7046
Giải Tư
75112
69899
73261
41899
34195
83141
16416
Giải Ba
50419
25948
Giải Nhì
50566
Giải Nhất
81584
Giải Đặc Biệt
067456
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2 6 9
2
 
3
 
4
1 4 6 8
5
6
6
1 6 9
7
7
8
3 4
9
5 9 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 6
2
1
3
8
4
4 8
5
9
6
1 4 5 6
7
7
8
4
9
1 6 9 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 13/05/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
38
Giải Bảy
649
Giải Sáu
9782
5090
4323
Giải Năm
9344
Giải Tư
01892
79035
04069
85861
92539
22624
74152
Giải Ba
76210
98118
Giải Nhì
48222
Giải Nhất
35512
Giải Đặc Biệt
968020
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 2 8
2
0 2 3 4
3
5 9
4
4 9
5
2
6
1 9
7
 
8
2
9
0 2
Đuôi Lô tô
0
1 2 9
1
6
2
1 2 5 8 9
3
2
4
2 4
5
3
6
 
7
 
8
1
9
3 4 6

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 11/05/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
63
Giải Bảy
133
Giải Sáu
6778
9029
0341
Giải Năm
9655
Giải Tư
93664
49006
76322
94256
40581
26258
18239
Giải Ba
38619
25628
Giải Nhì
26648
Giải Nhất
53134
Giải Đặc Biệt
416236
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
9
2
2 8 9
3
3 4 6 9
4
1 8
5
5 6 8
6
4
7
8
8
1
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 8
2
2
3
3
4
3 6
5
5
6
0 3 5
7
 
8
2 4 5 7
9
1 2 3

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 06/05/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
20
Giải Bảy
035
Giải Sáu
8249
1183
9938
Giải Năm
4487
Giải Tư
49008
77595
24881
80293
30158
02758
76579
Giải Ba
64996
70372
Giải Nhì
99786
Giải Nhất
97762
Giải Đặc Biệt
833301
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 8
1
 
2
 
3
5 8
4
9
5
8 8
6
2
7
2 9
8
1 3 6 7
9
3 5 6
Đuôi Lô tô
0
 
1
0 8
2
6 7
3
8 9
4
 
5
3 9
6
8 9
7
8
8
0 3 5 5
9
4 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 04/05/2024

Giải Hồ Chí Minh
Giải Tám
60
Giải Bảy
696
Giải Sáu
5406
8132
8130
Giải Năm
3319
Giải Tư
03149
73454
50400
49097
79262
34507
66844
Giải Ba
00130
41719
Giải Nhì
74106
Giải Nhất
54533
Giải Đặc Biệt
742011
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 6 6 7
1
1 9 9
2
 
3
0 0 2 3
4
4 9
5
4
6
2
7
 
8
 
9
6 7
Đuôi Lô tô
0
0 3 3
1
1
2
3 6
3
3
4
4 5
5
 
6
0 0 9
7
0 9
8
 
9
1 1 4
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hồ Chí Minh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó.

XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.