Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 26/03/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
63
Giải Bảy
737
Giải Sáu
4007
6276
8610
Giải Năm
1876
Giải Tư
72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851
Giải Ba
09108
06101
Giải Nhì
53998
Giải Nhất
31654
Giải Đặc Biệt
316798
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 4 6 7 8
1
0
2
 
3
1 7
4
 
5
1 4
6
2 7
7
6 6
8
 
9
4 8 8
Đuôi Lô tô
0
1
1
0 3 5
2
6
3
 
4
0 5 9
5
 
6
0 7 7
7
0 3 6
8
0 9 9
9
 

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 19/03/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
45
Giải Bảy
241
Giải Sáu
8124
9896
0744
Giải Năm
4256
Giải Tư
63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653
Giải Ba
92309
51991
Giải Nhì
72489
Giải Nhất
29997
Giải Đặc Biệt
260971
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
 
2
0 4 7
3
 
4
1 4
5
3 6
6
4
7
1 3 9
8
5 9
9
1 6 7
Đuôi Lô tô
0
2
1
4 7 9
2
 
3
5 7
4
2 4 6
5
8
6
5 9
7
2 9
8
 
9
0 7 8

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG ngày 12/03/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
33
Giải Bảy
393
Giải Sáu
2964
4111
0424
Giải Năm
8667
Giải Tư
96296
51442
23521
81910
38096
85604
41864
Giải Ba
14943
26772
Giải Nhì
71971
Giải Nhất
17501
Giải Đặc Biệt
901288
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 4
1
0 1
2
1 4
3
 
4
2 3
5
 
6
4 4 7
7
1 2
8
8
9
3 6 6
Đuôi Lô tô
0
1
1
0 1 2 7
2
4 7
3
4 9
4
0 2 6 6
5
 
6
9 9
7
6
8
8
9
 

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 05/03/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
66
Giải Bảy
544
Giải Sáu
0001
5447
8261
Giải Năm
0697
Giải Tư
20268
57176
24504
99857
07674
24637
57249
Giải Ba
41019
67480
Giải Nhì
38251
Giải Nhất
86383
Giải Đặc Biệt
880768
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 4
1
9
2
 
3
7
4
4 7 9
5
1 7
6
1 8 8
7
4 6
8
0 3
9
7
Đuôi Lô tô
0
8
1
0 5 6
2
 
3
8
4
0 4 7
5
 
6
7
7
3 4 5 9
8
6 6
9
1 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 26/02/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
81
Giải Bảy
047
Giải Sáu
8002
5204
9685
Giải Năm
2865
Giải Tư
17962
80888
06975
25512
48774
72827
79355
Giải Ba
14756
55845
Giải Nhì
95572
Giải Nhất
30593
Giải Đặc Biệt
069045
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4
1
2
2
7
3
 
4
5 5 7
5
5 6
6
2 5
7
2 4 5
8
5 8
9
3
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
0 1 6 7
3
9
4
0 7
5
4 4 5 6 7 8
6
5
7
2 4
8
8
9
 

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG ngày 19/02/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
46
Giải Bảy
037
Giải Sáu
3094
3615
5892
Giải Năm
7306
Giải Tư
84260
43182
24510
22499
57093
64174
99041
Giải Ba
36413
62049
Giải Nhì
04058
Giải Nhất
14781
Giải Đặc Biệt
006475
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
0 3 5
2
 
3
7
4
1 9
5
8
6
0
7
4 5
8
1 2
9
2 3 4 9
Đuôi Lô tô
0
1 6
1
4 8
2
8 9
3
1 9
4
7 9
5
1 7
6
0
7
3
8
5
9
4 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 12/02/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
55
Giải Bảy
027
Giải Sáu
5404
3692
7555
Giải Năm
7224
Giải Tư
51511
54796
97131
29499
45822
22988
29249
Giải Ba
05246
78361
Giải Nhì
61347
Giải Nhất
52770
Giải Đặc Biệt
038474
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
1
2
2 4 7
3
1
4
6 7 9
5
5
6
1
7
0 4
8
8
9
2 6 9
Đuôi Lô tô
0
7
1
1 3 6
2
2 9
3
 
4
0 2 7
5
5
6
4 9
7
2 4
8
8
9
4 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 05/02/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
56
Giải Bảy
448
Giải Sáu
5031
5368
4825
Giải Năm
1098
Giải Tư
62408
94728
20973
18734
28544
59624
36073
Giải Ba
33180
16851
Giải Nhì
93223
Giải Nhất
66692
Giải Đặc Biệt
654868
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
 
2
3 4 5 8
3
1 4
4
4 8
5
1
6
8 8
7
3 3
8
0
9
2 8
Đuôi Lô tô
0
8
1
3 5
2
9
3
2 7 7
4
2 3 4
5
2
6
 
7
 
8
0 2 4 6 6 9
9
 

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG ngày 29/01/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
64
Giải Bảy
749
Giải Sáu
8018
7231
1820
Giải Năm
8530
Giải Tư
18551
40760
83583
00361
55673
99178
40171
Giải Ba
63836
12901
Giải Nhì
93357
Giải Nhất
36163
Giải Đặc Biệt
201243
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
8
2
0
3
0 1 6
4
3 9
5
1 7
6
0 1 3
7
1 3 8
8
3
9
 
Đuôi Lô tô
0
2 3 6
1
0 3 5 6 7
2
 
3
4 6 7 8
4
 
5
 
6
3
7
5
8
1 7
9
4

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 22/01/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
99
Giải Bảy
356
Giải Sáu
4812
0948
7517
Giải Năm
0290
Giải Tư
67998
12443
35394
25392
98939
69730
54892
Giải Ba
10586
05172
Giải Nhì
18434
Giải Nhất
74636
Giải Đặc Biệt
332403
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
2 7
2
 
3
0 4 6 9
4
3 8
5
6
6
 
7
2
8
6
9
0 2 2 4 8
Đuôi Lô tô
0
3 9
1
 
2
1 7 9 9
3
0 4
4
3 9
5
 
6
3 5 8
7
1
8
4 9
9
3

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 15/01/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
80
Giải Bảy
482
Giải Sáu
1746
0466
5869
Giải Năm
1904
Giải Tư
30076
88832
81832
00454
48264
33688
77145
Giải Ba
38086
87725
Giải Nhì
52814
Giải Nhất
27423
Giải Đặc Biệt
515546
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
4
2
3 5
3
2 2
4
5 6 6
5
4
6
4 6 9
7
6
8
2 6 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
3 3 8
3
2
4
0 1 5 6
5
2 4
6
4 4 6 7 8
7
 
8
8
9
6

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG ngày 08/01/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
28
Giải Bảy
124
Giải Sáu
1400
2869
3021
Giải Năm
9267
Giải Tư
62746
44565
79317
07016
81274
05953
84765
Giải Ba
89331
84056
Giải Nhì
62855
Giải Nhất
81332
Giải Đặc Biệt
140182
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
6 7
2
1 4
3
1 2
4
6
5
3 5 6
6
5 5 7 9
7
4
8
2
9
 
Đuôi Lô tô
0
0
1
2 3
2
3 8
3
5
4
2 7
5
5 6 6
6
1 4 5
7
1 6
8
 
9
6

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 01/01/2023

Giải Kiên Giang
Giải Tám
64
Giải Bảy
528
Giải Sáu
2636
5029
5020
Giải Năm
7486
Giải Tư
76611
29433
13198
91143
95007
69599
35731
Giải Ba
44067
79309
Giải Nhì
45354
Giải Nhất
13089
Giải Đặc Biệt
104380
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7 9
1
1
2
0 8 9
3
1 3 6
4
3
5
4
6
7
7
 
8
0 6 9
9
8 9
Đuôi Lô tô
0
2 8
1
1 3
2
 
3
3 4
4
5
5
 
6
3 8
7
0 6
8
2 9
9
0 2 8 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 25/12/2022

Giải Kiên Giang
Giải Tám
25
Giải Bảy
674
Giải Sáu
9488
9551
0754
Giải Năm
9479
Giải Tư
44154
16230
79035
69626
95137
80189
87317
Giải Ba
92586
59327
Giải Nhì
55393
Giải Nhất
28866
Giải Đặc Biệt
845155
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
7
2
6 7
3
0 5 7
4
 
5
1 4 4 5
6
6
7
4 9
8
6 8 9
9
3
Đuôi Lô tô
0
3
1
5
2
 
3
9
4
5 5 7
5
3 5
6
2 6 8
7
1 2 3
8
8
9
7 8
XSKG - KQXSKG- Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kiên Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://xosohomnay.info/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKG mở thưởng các ngày trước đó.

XSKG - KQXSKG - Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kiên Giang (XSMN KG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kiên Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kiên Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosohomnay.info CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang xosohomnay.